Fokuksessa mittaamisen merkitys ja mahdollisuudet

Geotrim Käyttäjäpäivät 2022 osallistujat

Osaajat koolla Geotrimin Käyttäjäpäivillä:

Fokuksessa mittaamisen merkitys ja mahdollisuudet

Hyvinkäälle Hotelli Sveitsiin kokoontui 21.–22. syyskuuta yli 180 mittaamisen ammattilaista inspiroitumaan, verkostoitumaan ja oivaltamaan uutta. Tilaisuus oli odotettu, eikä yksin monipuolisen sisältönsä takia – olemme enemmän kuin pikseleitä toisillemme.

Käyttäjäpäivillä koettiin kauan kaivattua yhteisöllisyyttä, jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa. Me Geotrimillä uskomme, että parempi mittausmaailma kehitetään yhdessä tekemällä. Askeleet otetaan rinta rinnan, toisiamme tukien ja kuunnellen. Jokainen onnistuminen syntyy siitä, että tunnemme toimintaympäristön ja toisemme. Toimitusjohtajamme Timo Sääskin avauspuheenvuoroa lainaten: “Kun asiakkaamme menestyvät, menestymme mekin.”

Tietoa ihmiseltä ihmiselle

Käyttäjäpäivien ohjelmasta löytyi jokaiselle jotakin – verkostoitumista, hyvää ruokaa ja iltatilaisuutta unohtamatta. Ensimmäisenä päivänä osallistujat pääsivät kuulemaan esimerkiksi autonomisten tietomallien visualisoinnista toimistosta työmaille, mittaamisen AR-ympäristöistä, käsikeilainuutuuksista, verkostomittauksesta, pistepilven jatkokäsittelystä, Trimble Catalyst -paikannuksesta, ohjelmistouutuuksista, riskialueille rakentamisesta sekä käytännön kokemuksista kentältä. Jotta Käyttäjäpäivien anti ei jäänyt vain teorian tasolle, toisena päivänä siirryttiin sanoista tekoihin workshoppien parissa. Työpajojen teemoja olivat mm. takymetrien käyttö, puisto-alueiden skannaus, mobiilikartoitus ja ratamittaukset.

Trimble SX12:n mahdollisuudet avautuivat workshopin pienryhmissä.

Viisauden lähteillä Esko Valtaojan kanssa

 Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja on puhuja, jonka sanat eivät jätä ketään kylmäksi. Hän, jos kuka tuntee mittaamisen todellisen merkityksen. Valtaoja totesi, että koko ihmiskunnan kehitys edellyttää maailman tarkastelua mittausinsinöörin silmin. Mittaaminen on saanut meidät oivaltamaan esimerkiksi sen, miksi omena putoaa kohtisuoraan, johtaen ymmärrykseen aika-avaruuden kaareutumisesta. Mittaamisesta riippuu se, miten selitämme maailmaa. Olipa kysymys mistä tahansa tieteenalasta, fysiikan laki on sama kaikille. Luotettavat ja tarkat mittaustulokset eivät selitä kaikkea, mutta ne auttavat kumoamaan harhaluulot, herättävät toivoa ja näyttävät suuntaa, miten maailmaa voidaan kehittää entistä paremmaksi, esimerkiksi ilmastonmuutosasioissa.

Esko Valtaoja

Esko Valtaoja johdatti kuulijat mittausten merkityksen äärelle.

Mittaamisen uudet ulottuvuudet

Trimblen Pohjois-Euroopan myyntipäällikkö Chris Harris avasi kuulijoille uusien mittausteknologioiden ja datan mahdollisuuksia. Pohjimmiltaan kysymys on siitä, että opimme jakamaan ja hyödyntämään mittaustietoa entistä paremmin. Oikeiden päätösten tekeminen perustuu siihen, että tuomme oikean datan oikeiden ihmisten ulottuville. Näin luomme arvoketjuja sekä tuotamme jatkuvaa lisäarvoa niin yksittäisille toimijoille kuin tulevaisuuden ekosysteemeille.

Avainsana on pistepilvi, miljoonista pisteistä koostuva aineisto, joka muodostaa mitattavan kohteen geometrian jopa millimetrien tarkkuudella. Nämä pisteet voivat sisältää kolmiulotteisen sijaintinsa ohella tietoa esimerkiksi kohteessa käytetyistä materiaaleista, väreistä ja muista ominaisuuksista. Millaisia mahdollisuuksia pistepilvi avaakaan paitsi suunnitteluun ja rakentamiseen, myös muille toimialoille!

Chris Harris (oik.) Trimbleltä kertoi mittaamisen trendeistä yhdessä Geotrimin myyntijohtaja Jussi Koskisen kanssa.

Kävijöiden kokemuksia

Kuitenkin tapahtuman tärkein elementti olivat ihmiset.

Tunnelman tiivisti Kouvolan kaupungin paikkatietoasiantuntija Tuomo Mäläskä:
– Käyttäjäpäivät on sosiaalinen tapahtuma. Tuttujen ja kollegojen kohtaaminen antaa energiaa, jota vien mukanani arkeen. Kiitos kaikille, oli hienoa nähdä!

Yhtä mieltä oli myös Oteran Oy:n mittaustyönjohtaja Juha-Matti Nieminen:
– Kun kohtaa tuttuja alan ammattilaisia, on helppo kysyä mieltään askarruttavia asioita sekä vaihtaa ajatuksia. Sain lukuisia oivalluksia siitä, kuinka voisin käyttää laitteita entistä paremmin.

Voisiko sitä paremmin sanoa – tästä on hyvä jatkaa kohti ensi vuotta.

 

Kirjoittaja: Martti Vaalahti

Uutuus: Trimble X12 3D-laserkeilain

Integroidun maasto- ja toimistoympäristön ansiosta laserkeilausdataa on nyt entistä helpompi hyödyntää päätöksenteossa

Trimble® X12 -laserkeilausjärjestelmä on uusin osa Trimblen geospatiaalista laserkeilausportfoliota. X12 yhdistää intuitiivisen Trimble-ohjelmiston, jolla toteutetaan tarkka tiedonkeruu ja maastossa tapahtuva rekisteröinti Zoller+Fröhlichin 3D-laserkeilaus- ja kuvateknologiaan. Kaksi alan johtavaa ratkaisua on nyt integroitu yhdeksi järjestelmäksi.

Trimble X12:ta operoidaan Trimble T10-tablettiin asennetulla Trimble Perspective -maasto-ohjelmistolla tarjoamaan rekisteröinti ja keilausten ohjaus maastossa. Ohjelmiston avulla varmistetaan projektin virheettömyys ja se, että kaikki on valmista ennen työmaalta poistumista. Käyttäjät voivat myös muokata ja operoida laserkeilainta suoraan Trimblen räätälöidyllä laite-ohjelmistolla. Saatu data viedään maastosta toimistoon ja käsitellään Trimble RealWorks™ -ohjelmistolla tai kolmannen osapuolen ohjelmistolla. Lopputuotteet voidaan jakaa asiakkaille ja kumppaneille käyttäen Trimble Claritya, selainpohjaista yhteistyö- ja visualisointityökalua.

Laadukkaita 3D-tietoja on helppo hyödyntää päätöksenteossa, koska X12:n työnkulut ovat virtaviivaisia. Esimerkiksi ikääntyvät infrastruktuurirakenteet on nopea määrittää käyttämällä laserkeilausta, malleja ja kuvia. Niin aloittelevat kuin kokeneemmatkin käyttäjät voivat helposti visualisoida, hallita ja arvioida projekteja koko työnkulun ajan.

Koska Trimble X12 tarjoaa alansa parhaan kantaman (0,3…365 m) ja keilausnopeuden, jopa 2,187 miljoonaa pistettä sekunnissa, se pystyy tuottamaan  laserkeilausdataa ja kuva-aineistoa, joka on selkeämpää ja laadukkaampaa kuin koskaan aikaisemmin.

Lisätietoja: Sakari Mäenpää, puh. 0207 510 622

Ipanoiden Infra – kirjoja lapsille

Työkoneet, tietyöt ja nosturit ovat lapsille arjen ihmeitä, kun aikuisille ne ovat helposti joko huomaamattomia tai tiellä. Mielenkiinto rakennettua ympäristöä kohtaan syntyy usein jo lapsena. Infra-alalla on kova tarve nuorista osaajista, joten emme pane lainkaan pahaksemme, että lapset innostuvat infrasta!

Geotrim on mukana yhdessä Arkancen, Swecon, Rambollin ja Valveen kanssa  tukemassa tulevaisuuden paremman infran rakentajia lahjoittamalla Salla Savolaisen Betonia!- ja Asfalttia! -kirjoja lapsille päiväkotien, iltapäiväkerhojen ja koulujen kautta.

Alla olevasta linkistä pääset ehdottamaan paikkaa, jonne haluaisit meidän lahjoittavan kirjoja herättämään innon infraa kohtaan.

Lähetä ehdotus
Kirjoitettu

Geotrim avaa verkkokoulutusalustan käyttäjien tueksi

Geotrim avaa verkkokoulutusalustan käyttäjien tueksi

Geotrim siirtyy tänä keväänä tuki- ja koulutuspalveluissa uudelle tasolle.
15.2.2022 julkaistu verkkokoulutusalusta tarjoaa laite- ja ohjelmistokäyttäjille konkreettista apua ja hyödyllistä tietoa päivittäisen mittaustyön tueksi.

Geotrimin verkkokoulutussivusto sisältää erilaisia kursseja ja oppimispolkuja omatoimiseen opiskeluun. Käyttäjä voi edetä sivulla omaan tahtiin, tarkistaa osaamistaan ja edetä alkeista vaativiin koulutusosioihin.

Sivustolla on jo saatavilla oppimismateriaaleja. Trimblen takymetrien ja GNSS-järjestelmien ja niihin liittyvien ohjelmistojen käyttäjille, ja lähiaikoina julkaistaan koulutussisältöä myös UAS-, laserkeilaus- ja mobiilikartoitusjärjestelmistä.

Koulutuksiin ilmoittautuminen avataan lähipäivinä osoitteeseen https://tuki.geotrim.fi. Tarkista ennen ilmoittautumista mahdolliset Käyttöturva-, GT-Tuki tai ohjelmiston ylläpitosopimukset, joita yrityksellesi on tehty. Kurssit avautuvat käyttöön 1.3.

Lisätietoa: Kari Immonen, puh. 0207 510 634
tuki@geotrim.fi
https://tuki.geotrim.fi

Kirjoitettu

Ensimmäisenä Suomessa Geotrimille Traficomin hyväksymä drone-toimintalupa vaativaan kaupunkialueoperointiin

Uusi asetustasoinen EU-dronelaki astui voimaan vuoden alusta. Näiden määräysten mukaisesti tiheästi asutetulla alueella tehtävä lentotyö vaatii käytännössä aina erityisen kategorian korkeiden vaatimusten mukaiset toimintamallit, -luvat ja laitekokonaisuudet. Toimijan tulee toimintaluvassaan osoittaa regulaation vaatima ilmariskin hallinta ja maariskin lievennys (esim. laskuvarjointegraatio) sekä korkean tason vaatimukset täyttävä varautuminen hätätilanteisiin ja toiminta lisävahinkojen ehkäisemiseksi.

Haettaessa toimintalupaa vaativalle tasolle, tulee maariskin lievennyksenä käytettävän laskuvarjointegraation osalta testata ja todistaa käytettävän laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuus, jolloin esimerkiksi käyttäjän erikseen asentama irrallinen laskuvarjoratkaisu ei täytä vaadittavaa tasoa. Hätätilanteisiin varautumisen osalta käytettävät toimintamallit tulee myös tarkastuttaa ja hyväksyttää pätevällä kolmannella osapuolella.

Traficom on 2.2.2022 myöntänyt Geotrim Oy:lle Suomen ensimmäisen vaativan tason toimintaluvan, joka mahdollistaa näköyhteydessä tehtävän lentotyön tiheästi asutetulla alueella kaikkialla Suomessa. Toimintalupa on ensimmäinen laatuaan ja mahdollistaa lentotyön myös sivullisten ihmisten yllä. Toimintalupa on myönnetty Nordic Drones Oy:n täysintegroidulla laskuvarjolla varustetulle GeoDrone6-kalustolle.

Toimiluvan myötä Geotrim voi nyt ensimmäisenä Suomessa esittää vaativan lentotyön tarpeisiin viranomaisen hyväksymän turvallisen ja vastuullisen kokonaisratkaisun sekä tarjota asiakkaiden käyttöön kaikki vaativan tason lupaprosessissa tarvittavat ilmailun asiantuntijapalvelut.

Geotrimin drone-asiantuntija Eero Vihavainen kehottaakin ottamaan ensimmäisen askeleen kohti tulevaa ja olemaan yhteydessä. “Kartoitamme yhdessä asiakkaan ilmakuvaustarpeet ja niiden perusteella tarjoamme tietoa ja mahdollisuuksia asiakkaalle soveltuvista jatkotoimenpiteistä.”

Lisätietoa:
Geotrim Oy
0207 510 600
info (at) geotrim.fi

Geotrimin edustama GeoDrone6 on ainoa, joka täyttää droneregulaation vaatimukset ja sisältää täysin integroidun laskuvarjojärjestelmän. 

Trimble RealWorks

Trimble RealWorks, versio 12.0

Trimble RealWorks-ohjelmistoon on julkaistu päivitetty versio, 12.0.

Pistepilvien käsittelyohjelmisto Trimble RealWorks tarjoaa tehokkaat työkalut pistepilvien rekisteröintiin, analysointiin, mallintamiseen ja parhaiden 3D-lopputuotteiden luomiseen laserkeilausaineistoista.

RealWorks on nyt uuden päivityksen myötä saatavilla myös SaaS-pohjaisena lisenssinä, jolloin kaikki päivitykset tulevat automaattisesti vuosimaksun myötä.

RealWorks 12.0-version uusia ominaisuuksia ja parannuksia ovat muun muassa:

 • Putkistojen mallinnus: Uusi työkalu putkien ja kokonaisten putkistojen luomiseen valitsemalla osakokonaisuuksia pistepilvestä, jotka ohjelma tunnistaa, mallintaa ja yhdistää putkilinjoiksi.
 • Liikkuvien objektien automaattinen segmentointi: ohjelma tunnistaa automaattisesti kohteet kuten autot tai ihmiset ja segmentoi ne liikuttelua varten. Toiminto soveltuu erityisesti onnettomuustutkintaan tai mallinnettujen kohteiden sovittamiseen ympäristöön.
 • Pinnan editointi: Mesh-editointityökalulla voidaan nyt lisätä viivasegmenttejä kokonaisten kolmioiden luomiseksi ja Mesh-mallin täydentämiseksi tai muokkaamiseksi.
 • Muunna projektiin tuodut kuvat ortokuviksi: Uusi työkalu muuntaa tuodut kuvat ortokuviksi, joita voidaan näyttää 3D-näkymässä.
 • Pistepilvien läpinäkyvyys: Uusi visualisointityökalu on lisätty mallien lähellä olevien pistepilvien läpinäkyvyyden säätämiseen.
 • Parannuksia ulkoasuun ja IFC-tiedostojen tiedonsiirtoon.

Uusia UAS-ratkaisuja kaupunkialueella lentämiseen

(4.11.2021)

Uusi EU-droneasetus astui voimaan vuoden 2021 alussa ja sen siirtymäaika loppuu noin 50 vuorokauden kuluttua. 

Uusi asetus tulee merkittävästi vaikuttamaan dronea kartoitus- ja muuhun työhön asutulla alueella käyttävien lento-operointiin, laitteisiin ja lupiin. Nykytiedon mukaan nämä operoinnit menevät uuden säätelyn Erityinen-luokkaan (Specific). Erityinen-luokassa operaattorilupien myöntäminen tapahtuu Traficomin toimesta SORA-riskiarviointimenettelyn kautta, ellei operointiin soveltuvaa ennalta määriteltyä riskiluokitusta ole olemassa (PDRA).
Laitevalmistaja Nordic Drones Oy:llä, jonka GeoDrone-kartoituskopterin myyjänä Geotrim toimii Suomessa, on jo uuden droneasetuksen vaatimuksia ja omia testilentoja varten Erityinen-luokan operaattorilupa tiheästi asutetun alueen ulkopuolelle.

Uusi laki edellyttää operaattorilta ja drone-järjestelmältä myös maariskin hallintaa.  

Erityinen-luokan operaattorilupa ei kuitenkaan perusmuotoisena mahdollista tiheästi asutulla alueella operointia. Se edellyttää esimerkiksi dronen kanssa integroidun laskuvarjojärjestelmän käyttöönottoa ja sen toimintakyvyn osoittamista.

Nordic Drones on yhteistyössä suomalaisen VectorSave-laskuvarjovalmistajan kanssa kehittänyt GeoDrone-integraation ja tehnyt kesän aikana lähes 20 ASTM 3322-18 standardin mukaista testilentotilannetta ja varjolaukaisua ilman yhtään virhetilannetta.

Operaattorilupa kaupunkialueilla lentämiseen hakuvaiheessa

Geotrimin drone-asiantuntija Eero Vihavainen on yhdessä Aviagoupin Jarno Koposen kanssa valmistellut ja jättänyt Traficomille Suomen ensimmäisen kaupunkioperointiin tähtäävän operaattorilupahakemuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa GeoDronella tapahtuvan kaupunkikartoituksen jatkuvuus. Tähän hakemukseen on yhdistetty maariskinhallinta Nordic Drones Oy:n GeoDrone 6 -kopterin laskuvarjointegraation avulla.

Geotrim Oy:n oma operaattorilupahakemus on ensimmäinen vaihe kohti vaativaa kaupunkioperointia. Lupaprosessin kautta tavoitteena on myös luoda hyväksytty koulutusjärjestelmä ja asiakkaille tarjottava palvelukokonaisuus, jotta koulutuskokonaisuus yhdessä GeoDrone 6 -kopterin ja laskuvarjointegraation kanssa palvelisi ja edistäisi asiakkaiden tarpeita kaupunkikartoitukseen. Hakemus on Traficomilla käsittelyssä, joten pyrimme tiedottamaan aiheesta heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

Lisätietoa

Geotrim Oy, Eero Vihavainen, +358406877410, eero.vihavainen@geotrim.fi

Kuva: Nordic Drones Oy

Building Point Finland tuo Spot-koiran ja automaattisen robottilaserkeilauksen Suomen markkinoille

Trimblen autonomisessa robottilaserkeilauksessa Boston Dynamicsin Spot-robottikoira on integroitu Trimble X7 3D-laserkeilaimen ja FieldLink-ohjelmiston kanssa

Trimble on 19.10.2021 julkistanut autonomisen laserkeilausrobotin, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen ja ketterän menetelmän pistepilvien tuottamiseksi talonrakennustyömailla. Trimble® X7 -laserkeilain yhdessä FieldLink-ohjelmiston kanssa on täysin integroitu Boston Dynamics Spot® -robottiin. Menetelmä on suunniteltu rakennusurakoitsijoille ja rakennusvalvontaan sekä jatkuvaa seurantaa tai dokumentointia vaativiin kohteisiin. Robotti hoitaa toistuvat ja vaaralliset valvontatyöt.

Integroitu ratkaisu tallentaa työmaan dataa automaattisesti. X7:n FieldLink-ohjelmisto käyttää Spotin ohjausta luomaan reittipisteiden polun, jota Spot seuraa. Robotti pysähtyy pisteille laserkeilausta varten. Kerätty pistepilvi- ja kuva-aineisto on liitettävissä projektikoordinaattijärjestelmään sekä yksittäisiin skannausasemiin. Jo työmaalla voidaan reaaliajassa Trimblen tabletilla tehdä yhdistetty pistepilvi ja tarkastella materiaalia visuaalisesti. Itsenäisiä toimintoja suorittaessaan Spotin telakointiasema mahdollistaa akun lataamisen työmaalla sekä robotissa että X7-keilaimessa.

Spot-robottilaserkeilauksen etuina ovat toistuvan 3D-tiedonkeruun automatisointi, mikä vapauttaa ammattilaisten resursseja muuhun sekä nopea tiedonkulku toimiston ja työmaan välillä, mikä puolestaan helpottaa rakennusprojektin edistymisen dokumentointia. Yhdistelmä lisää tehokkuutta ja reaaliaikaista rakennetun datan analyysiä kentällä ja toimistossa.

Autonominen laserkeilausratkaisu on saatavilla BuildingPoint Finlandin kautta. www.buildingpointfinland.fi

Lisätietoa: Tuomas Anttila, puh. 044 7611 096

Trimbleltä uusi mobiilikartoitusjärjestelmä Trimble MX50 väylien ja omaisuuden hallintaan ja kartoitukseen

Trimble MX50

Trimble® MX50 -mobiilikartoitusjärjestelmä tarjoaa tarkan ja luotettavan tiedonkeruuteknologian, joka on yhteensopiva Trimblen geospatiaalisten ohjelmistojen kanssa.

MX50 tuottaa pienikohinaisen, tarkan maanpintadatan ja on suunnattu väylien tarkastuksista ja ylläpidosta vastaaville organisaatioille niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille.

Järjestelmä sisältää Trimblen suunnitteleman uuden laserkeilaimen erittäin tarkkaan tiedon keruuseen, 360 asteen panoraamakameran sekä GNSS/IMU-paikannusteknologian. MX50 tuottaa tiheää pistepilveä ja monipuolista kuva-aineistoa maanmittaustarkkuudella ja on yhteensopiva Applanix POSPac, Trimble Business Center ja Trimble MX -ohjelmistopakettien kanssa.

Trimble MX50 on osa Trimblen mobiilikartoitusportfoliota, johon kuuluvat myös Trimble MX9 ja MX7. Järjestelmien maahantuoja Suomessa on Geotrim, joka myös vastaa käyttökoulutuksesta, teknisestä tuesta sekä laitteiden huollosta.

Lisätietoa: Sakari Mäenpää, puh. 0207 510 622

Trimble MX50
Tutustu: Trimble MX50 -mobiilikartoitusjärjestelmä

Trimble Access ja Trimble Business Center, uudet ohjelmistoversiot

(6/2021)Trimble julkaisi tässä kuussa uusia versioita suosittuihin Trimble Access (TA)  ja Trimble Business Center (TBC) -ohjelmistoihin. Tässä kirjeessä on myös tärkeää tietoa Trimble Connect -palvelun käyttäjille.Uudet versiot ovat otettavissa käyttöön jos

 • maastotietokone tai ohjelmisto on hankittu alle 12 kk sitten
 • käytössä on Geotrim Käyttöturva tai xTraTuki-sopimukset laitteisiin
 • ylläpitosopimus ohjelmistoihin

Trimble Access v2021

Sisältää mm. seuraavat uudet toiminnot:

 • Tuki skannausten väliseen tai skannauksen ja pinnan väliseen vertailuun
 • Merkintämittausnäytön konfiguroinnin
 • MultiTilt-toiminnon GNSS-laitteen pisteen tallennukseen
 • Tasojen hallinnan muutokset helpottamaan karttanäytössä näkyvien kohteiden hallintaan

MultiTilt-toiminto

Tasojen hallinta

Merkittävimmät parannukset pitävät sisällään edistyneitä toimintoja niin laitteiden yhdistämiseen kuin verkkoyhteyksien hallintaan GNSS RTK -mittaajille.

TUETUT LAITTEET                                    Lisätietoja tästä

Windows 10:

 •  Trimble TSC7 -maastotietokone
 •  Trimble T7, T10 tai T100 tablet
 •  Tuetut Windows tablet -tietokoneet

Android:

 •   Trimble TSC5 -maastotietokone
 •   Trimble TDC600 -kämmenlaite
 •   Trimble TCU5 -maastotietokone

Trimble Business Center v5.50

Sisältää mm. seuraavat uudet toiminnot:

 • GIS-moduulin laajennettu tuki ArcMap ja ArcPro -käyttäjille
 • IFC ja TrimBim (TRB) tuki, IFC ja BIM -objektien hierarkian käsittely
 • IFC ja TRB näytettävien objektien valikoiman laajentaminen, esim. mesh-mallit ja viivatieto
 • Vektoroitujen poikkileikkausten tuottaminen pistepilvestä
 • Pistepilven vektorointi, esim. parametrinen tien, kadun tai ilmajohtojen taiteviivojen poiminta

Lisätietoja täältä

Tärkeää Trimble Connect -käyttäjille:

Trimble Access -ohjelmisto tulee päivittää uusimpaan v2021.10-versioon ennen 31.8.2021!Päivitys liittyy Trimble Connect -pilvipalvelun tietoturvan parannuksiin ja se on edellytyksenä palvelun käytölle tuon päivämäärän jälkeen.Trimble Connect Sync -ohjelman päivitys (tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet):

Suorita oletusasetuksilla ja muista tarkistaa .NET Framework päivitykset

Uusi kirjautumissivu Trimble Connect -palveluun