Mikä on tavoitteesi?

Jos olet suunnittelemassa UAS-järjestelmän hankintaa, laitteiden valinta riippuu siitä, mitä lopputuotteita olet tavoittelemassa ja mihin aiot järjestelmää käyttää. Geotrimin valikoimassa olevat järjestelmät on tarkoitettu ammattitason ilmakartoitukseen.

Ammattilaiskäyttöön suunniteltu laitteisto varmistaa, että työ on laadukasta, tuottavaa ja turvallista. Ammattimainen laitteistokokonaisuus mahdollistaa myös ylläpidon, päivittämisen ja huollon, sekä monikäyttöisyyden lukuisten vaihtoehtoisten sensoreiden ja lisäosien kautta.

Mitä lopputuotteita tarvitset?

Tyypillisimpiä ilmasta käsin tehtävän kartoituksen lopputuotteita ovat nadiiri- ja viistokuvat, ortokuvamosaiikit ja pistepilvet, sekä näistä johdetut maasto- ja pintamallit. Geotrimin asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan oikeat osat UAS-järjestelmääsi, jotta lopputuotteet ovat aina vaatimusten mukaisia.

UAS-järjestelmän osia, jotka vaikuttavat tiedonkeruun tehokkuuteen ja lopputuotteen laatuun ovat muun muassa itse lentävä laitteisto, sen kantama sensori, georeferointitekniikka ja käytetyt prosessointi- ja analytiikkaohjelmistot.

Mitä ilmakuvausprojektissa on otettava huomioon

Quantum-Systems Trinity Pro

1 Järjestelmän valinta

Ilmakuvaukseen on maailmalla tarjolla multikoptereita ja kiinteäsiipisiä ratkaisuja. Multikopterit ovat ketteriä ja soveltuvat monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Ne ovat myös helppoja ja turvallisia lennettäviä. Kiinteäsiipiset laitteet sopivat taas suurten alueiden kartoitukseen ja etenkin näköyhteyden ulkopuolella tehtävään luvanvaraiseen BVLOS-lentämiseen. Geotrimin edustamat järjestelmät ovat tehokkaita ja monipuolisia ja voidaan varustaa useilla eri mittaussensoreilla.

 

Sony RX1 kamera (Trinityn hyötykuorma)

2 Tarjolla olevat sensorit

Tyypillisimpiä maanmittaus- ja kartoitussovelluksissa käytettäviä sensoreita ovat kamerat ja laserkeilaimet. Järjestelmissä voi hyödyntää Sonyn kameroita, jotka täyttävät parhaiten kevyen, mutta laadukkaan ilmakuvaussensorin kriteerit. Kameroiden laatu on omaa luokkaansa esimerkiksi objektiivin piirtotarkkuuden, kuvausgeometrian vakauden ja valovoimaisuuden suhteen. GeoDrone voidaan varustaa myös esimerkiksi markkinoiden keveimmillä ja tehokkaimmilla YellowScan -laserkeilaimilla, jotka sisältävät skannerin ja GNSS/IMU-georeferointijärjestelmän.

3 Kuvauksen toteutus

UAS-järjestelmien todellinen tehokkuus mitataan maastossa, ei paperilla. GeoDronen kevyt, alle 7 kg kokonaispaino mahdollistaa luvallisen lentämisen myös rakennetuilla alueilla. Lentoaika kevyimmillä kameroilla on noin tunnin luokkaa. Trinity F90+ pystyy lentämään jopa 100 km:n pituisen matkan ja kattamaan 700 hehtaarin kokoisen alueen. Maastotyön ja tiedonkeruun tehokkuuteen vaikuttaa huomattavasti myös käytettävä georeferointimenetelmä. Myös sään kestävyys on Suomen oloissa olennainen ominaisuus.

4 Aineiston käsittely ja analysointi

UAS-järjestelmällä tuotetaan lyhyessä ajassa valtava määrä aineistoa. Tämän vuoksi aineiston prosessointiin ja analysointiin valittavat menetelmät näyttelevät yhä suurempaa roolia. Geotrim tarjoaa useita eri ratkaisuja fotogrammetristen aineistojen prosessointiin ja analysointiin. Asiantuntijoidemme avulla työnkulku aina tiedonkeruun suunnittelusta lopputuotteen analysointiin voidaan optimoida.

Geotrim tarjoaa ilmakuvauksiin korkealaatuisia kokonaisratkaisuja:

GeoDrone7

Multikopteri

Lue lisää

Quantum-Systems Trinity Pro

VTOL-lennokki

Lue lisää

YellowScanin UAV-laserkeilaimet

Lue lisää

Propeller Älytähys

Lue lisää

Georeferointi

Mitä on georeferointi?

Georeferoinnilla tarkoitetaan sijaintitiedon liittämistä tuotettuun aineistoon. Aineiston sijainti ja asento esimerkiksi kansallisessa koordinaatistossa ja korkeusmallissa voidaan tuottaa erilaisilla georeferointimenetelmillä, joita on esitelty alempana. Käytännössä georeferointiin vaaditaan tunnettuja pisteitä mitattavalla alueella ja/tai UAV-laitteeseen integroitua tarkkaa paikannusmenetelmää.

Mihin tarvitset georeferointia?

Huolellinen georeferointi on oleellinen osa UAV-kartoitusprosessia, mikäli aineistoa käytetään tarkoissa maanmittaus- tai paikkatietosovelluksissa. Tarkalla georeferoinnilla voidaan varmistaa esimerkiksi, että aineistojen pohjalta tehdyt suunnitelmat ovat tarkkoja ja eri ajankohtina kerätyt aineistot ovat vertailukelpoisia.

Georeferointimenetelmät

Perinteinen signalointi

Perinteisessä signalointimenetelmässä maastoon rakennetaan hyvin näkyvöitettyjä tukipisteitä, eli signaaleja. Signaalit voivat olla esimerkiksi pressuja, levyjä tai maalimerkintöjä. Nämä pisteet mitataan tarkasti geodeettisilla menetelmillä, kuten takymetrilla tai GNSS-paikannuksella. Tarkkaan signalointimittaukseen sopivia GNSS-järjestelmä on esimerkiksi Trimble R12/R12i.

Trimblen GNSS-järjestelmät

PPK

GeoDronen PPK-moduuli tuottaa kuvanottopaikan sijaintitiedon jopa alle kolmen senttimetrin tarkkuudella. PPK-moduuli tallentaa paikannusdataa, joka voidaan korjata GNSS-tukiasemaa hyödyntäen senttitarkkuuteen. Post Processing Kinematic (PPK) perustuu nimensä mukaisesti jälkikäteen tehtävään laskentaa, joka on huomattavasti reaaliaikaista kinemaattista paikannusta (RTK) luotettavampaa. PPK-menetelmällä voidaan vähentää tai jopa poistaa kokonaan tukipisteiden tarve.

Propeller Aeropoints

Propeller AeroPoints on mullistava tapa mitata tukipisteitä. Propeller-älysignaalissa on integroitu GNSS-vastaanotin ja virtansa se saa aurinkopaneelilla. Signaalit levitetään ennen lentoa maastoon ja ne alkavat kerätä GNSS-dataa vain napin painalluksella. Lennon jälkeen signaalit kerätään, jolloin ne lähettävät keräämänsä datan Propeller-pilvipalveluun. Pilvipalvelussa signaalien sijaintitiedot jälkilasketaan senttitarkkuuteen ja haluttuun koordinaattijärjestelmään, jonka jälkeen tietoa voidaan hyödyntää missä tahansa fotogrammetrisessa ohjelmistossa.

Lue lisää

LiDAR jälkilaskenta

YellowScan UAV-LiDAR aineiston georeferointi poikkeaa fotogrammetrisen aineiston georeferoinnista.  Käytettyä menetelmää kutsutaan niin sanotuksi suoraksi georeferoinniksi. Järjestelmään integroitu erittäin tarkka Applanix GNSS/IMU-järjestelmä kerää dataa keilaimen sijainnista ja asennosta, jonka avulla keilausaineisto asemoidaan tarkasti maastokoordinaatistoon. PPK-menetelmän tapaan suora georeferointi hyödyntää GNSS/IMU-datan jälkilaskentaa. Jälkilaskennassa käytettävä Applanix POSPac UAV -ohjelmisto sisältyy keilaimen hintaan.

POSPac

Ohjelmistot

Fotogrammetria

Propeller Aero -alustaan kuuluu AeroPoints-älysignaalien lisäksi pilvipohjainen kuva-aineiston prosessointi-, analytiikka- ja jakamisympäristö. Propeller-pilvipalvelussa kuvien prosessoiminen valmiiksi aineistoksi tapahtuu automaattisesti pilvessä, eikä näin varaa tietokoneen laskentatehoa. Prosessointi tunnistaa automaattisesti myös kuvausalueella käytetyt signaalit ja toimii saumattomasti etenkin AeroPoints-signaalien kanssa.

Linkki Propeller-sivustolle

Pix4D

Ortomosaiikki, Kuva: Pix4D

Pix4D on yksi alan standardeiksi muodostuneista ohjelmistoista. Se mahdollistaa selkeän ja käyttäjäystävällisen prosessin kuvista eri lopputuotteiksi.

Linkki Pix4D:n sivuille

UASMaster on Trimblen omistamaan Inpho-teknologiaan pohjautuva ohjelma UAS-kuvien ammattimaiseen prosessointiin. Inpholla on 30 vuoden kokemus digitaalisen fotogrammetrian alalta. UASMaster on integroitavissa Trimble Business Centerin Photogrammetry-moduuliin.

Linkki UASMaster-sivustolle

 

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape on Pix4D:n ohella suosituimpia fotogrammetrisia prosessointiohjelmistoja.

Linkki Agisoft-sivustolle

Pistepilven käsittely ja analytiikka

Propeller

Propeller-alustan pilvipalvelusta löytyy fotogrammetrisen prosessoinnin lisäksi edistyneitä analytiikkatyökaluja esimerkiksi infratyömaan, kaivoksen tai maarakennuskohteen seurantaan. Palvelu mahdollistaa esimeriksi eri ajankohtina kerättyjen aineistojen suoraviivaisen vertailun keskenään, on sitten kyse massoista, poikkileikkauksista tai toteumavertailuista. Kaikki analyysit voidaan tehdä suoraan pilvipalvelussa ja jakaa tarvittaessa asianosaisille.

 

Trimble RealWorks (TRW) on Trimblen ohjelmistoratkaisu pistepilvien käsittelyyn. RealWorksissa voit esimeriksi luokitella, siivota ja mallintaa pistepilviä. Voit myös rekisteröidä eri järjestelmien tuottamaa dataa keskenään.

Linkki RealWorks-sivustolle

Trimble Business Center

Trimble Business Center (TBC) on Trimblen laajasti käytössä oleva toimisto-ohjelmisto, joka koostuu lukuisista moduuleista, joista etenkin Scanning-moduuli ja Photogrammetry-moduulit mahdollistavat erilaisia käsittelymenetelmiä UAS-aineistoille.

Trimble eCognition

Kuva: http://www.ecognition.com/suite

Trimblen eCognition on erittäin kehittynyt analytiikkaohjelmisto geospatiaalisiin sovelluksiin. eCognition on suunniteltu tehostamaan erityyppisten paikkatietoaineistojen, kuten UAS-kuvien ja pistepilvien tulkintaa. Käyttäjä voi suunnitella itse ratkaisuja esimeriksi muutoksen havaitsemiseen tai tiettyjen kohteiden tunnistamiseen.

Linkki eCognition-sivulle

Esimerkkejä

YellowScan Surveyor LiDAR pistepilvi

Katso ainestoa

Ilmakuvaus Nuuksiossa

Vertaa eri korkeuksissa GeoDrone X4L:llä tehtyjä ilmakuvauksia. 

Lue lisää

Hamk Lepaa

Pistepilvi Hamk Lepaan alueelta

Katso malli

Kuinka GeoDronesta tuli kaupunkimittaamisen jokapäiväinen työkalu Jyväskylässä


Juhani Mikkola Videodronelta ja Ari Heinonen Jyväskylän kaupungilta kertovat

Lue lisää

MYYNTI: LASERKEILAUS, MOBIILIKARTOITUS, UAS

Sakari Mäenpää
Myyntipäällikkö

0207 510 622
sakari.maenpaa (at) geotrim.fi

Tom Steffansson
Myynti-insinööri

020 7510 649

tom.steffansson (at) geotrim.fi

Kari Immonen
Tuki- ja koulutuspäällikkö

0207 510 634
kari.immonen (at) geotrim.fi

Lähetä viesti