Ohjelmistovalikoimamme laajenee Cintoo Cloud -pilvipalvelulla

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

Geotrimin/BuildingPoint Finlandin ohjelmistovalikoima laajenee Cintoo Cloud -pilvipalvelulla

Mikä on Cintoo Cloud?

Cintoon ydinteknologian kehitys alkoi heinäkuussa 2013. Tavoitteena oli löytää uusi menetelmä hallita massiivisia pistepilviä tehokkaasti pilven kautta hyödyntäen suoratoisto- ja pakkausalgoritmeja. Tämä ydinteknologia sulautettiin myöhemmin Cintoo Cloud -alustaan, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuoden 2018 lopulla.

Cintoo Cloud on pilvipohjainen alusta isojen pistepilvi- ja suunnittelutietojen jakamiseen. Pistepilvitiedostot sisältävät tunnetusti ison määrän dataa, jota on hankala jakaa ja esitellä muille ilman tehokasta tietokonetta. Cintoo pakkaa isot pistepilvitiedostot jopa 10-20 kertaa pienempään kokoon, jolloin niitä pystyy jakamaan helposti selaimen kautta.

Cintoo muodostaa pistepilvistä 3D Mesh-mallin, jota voi kuka tahansa tarkastella selaimen kautta. Alkuperäiset pistepilvet säilyvät Cintoossa ja ne voidaan sieltä tarvittaessa ladata.

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

Cintoolla on käyttäjiä 43:ssa maassa yli 50 000. Cintoo hyväksyy kaikkien laitevalmistajien tuottamaa pistepilveä ja yleisin käytetty tiedostoformaatti pistepilville on .E57.

Cintoon käyttöhyödyt

Skannaustietojen katselu ja jakaminen useasta lähteestä

Tarjoaa joustavasti pääsyn pilven kautta minkä tahansa työmaan pistepilvitietoihin millä tahansa skannausjärjestelmällä, maanpäällisillä, mobiililaitteilla tai droneilla. Koska ei ole olemassa yhtä skannauslaitetta, joka kattaisi kaikki käyttötapaukset, Cintoo Cloud välttää patentoitujen ratkaisujen monimutkaisuuden ja kustannukset, jotka lukitsevat sinut käyttämään vain yhden tyyppistä skanneria ja sovellusalustaa/ohjelmistoa.

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

Suora yhteys Autodesk Cloudiin

Reality data täydellä resoluutiolla helposti TurboMesh™:n avulla

Koska maailma koostuu pinnoista, ei pisteistä, Cintoo Cloud hyödyntää ainutlaatuista pistepilvestä 3D-meshmalliksi, joka ei vaaranna alkuperäisten skannausten tarkkuutta ja tiheyttä (ei desimaatiota). Cintoo Cloudin verkkokatseluohjelmassa on TurboMesh(tm) -moottori, joka helpottaa katselua ja navigointia sekä asiantuntijoiden että ei-asiantuntijoiden kannalta välttäen tulkintavirheet, joita voi tapahtua perinteisten pistepilvien kanssa.

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

Sivustokartat, 2D-piirustukset, 3D-mallit, skannaukset ja 360 asteen panoraamakuvat: yksi totuuden lähde suurten projektien tehokkaaseen hallintaan

Hyödynnä tehokkaita Cintoo Cloud -integraatioita, jotta voit ladata ja näyttää skannaustietosi helposti 2D-piirustusten, 3D CAD- ja digitaalisten kaksosten avulla mistä tahansa suuresta alustasta, kuten Autodeskistä. Järjestä tietosi eri kansioihin (Work Zones) hallitaksesi helposti erittäin suuria projekteja, jotka voivat sisältää useita tuhansia skannauksia ja valtavia 3D-malleja.

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

Skannaustietojen jakaminen ja jakelu pistepilvi- tai mesh-muodossa

Lataa skannaustietosi helposti strukturoidussa/strukturoimattomassa pistepilvi- tai mesh-muodossa, jotta kuka tahansa käyttäjä voi luoda malleja todellisuudesta ja säästää aikaa ja rahaa.

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

BIM-koordinointi valmiin tai suunnitellun työnkulun kanssa

Dokumentoi ja ratkaise nopeasti vaatimukset ja riidat jokaisessa projektin vaiheessa. Tunnista ongelmat nopeasti ja helposti ja välitä huomautukset työmaalta ja RFI:t asianmukaisille tiimin jäsenille. Paranna laadunvalvontaprosessiasi ja varmista yhteensopivuus skannausten integroiduilla visuaalisilla vertailuilla 2D- ja 3D-malleihin. Tunnista, dokumentoi ja kommunikoi ongelmat helposti ja ennakoivasti välttäen kalliit virheet ja saat projektit valmiiksi nopeammin.

Cintoo Cloud -pilvipalvelu

Lisätietoa:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608 tuomas.anttila (at) buildingpointfinland.fi

liittyvät laitteet

Trimble X7

3D-laserkeilain

Trimble X9

3D-laserkeilain

Laserkeilaimen tekniset ominaisuudet – Osa 2: Laserkeilauksen tarkkuus

Laserkeilaimen tarkkuus

Mitä tarkoitetaan laserkeilauksen ja keilainten tarkkuudella ja mikä merkitys tarkkuudella on? Skannaustarkkuus on usein hieman epäselvä asia ja sen yhteydessä voidaan puhua eri asioista. Englannin kielessä käytetään termejä Precision ja Accuracy ja suomeksi termit kääntyvät ”täsmällisyys” ja ”tarkkuus”.

Precision on kuvaus satunnaisista virheistä tai kahden tai useamman mittauksen läheisyydestä toisiinsa, esim. pistepilven paksuus pinnalla. Etäisyyden kohina (range noise) liittyy täsmällisyyteen ja tähän palaamme myöhemmin tässä tekstissä. Accuracy on kuvaus systemaattisesta virheestä tai mitatun arvon läheisyydestä todelliseen arvoon, esim. tunnetun kohteen mittaamisen todenmukaisuus. Etäisyyden tarkkuusspesifikaatio (range accuracy) liittyy tähän termiin. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu termien ero.

Seuraavaksi käydään läpi termit ”Range accuracy” (etäisyyden tarkkuus), ”Range noise” (etäisyyden kohina),  ”3D Point accuracy” (pistepilven tarkkuus) ja ”Angular accuracy”(kulmatarkkuus).

Trimblen laserkeilainten tarkkuustiedot:
Range accuracy*:  Range noise*: 3D Point accuracy 
Trimble X7  2mm  <2,5 mm @ 0,6-30m 2.4 mm @ 10 m
3.5 mm @ 20 m
6.0 mm @ 40 m
Trimble X9  2 mm  < 1.5 mm @ 30 m 2.3 mm @ 10 m
3.0 mm @ 20 m
4.8 mm @ 40 m
(*80 %:n heijastavuus)

Range accuracy ja Range noise

Etäisyyden tarkkuus ja kohina ovat etäisyysmittauksessa syntyvä virhemarginaali. Kohinalla (range noise) pistepilvien yhteydessä tarkoitetaan pistemassan paksuutta mitatulla pinnalla. Kun hyödynnetään pistepilveä esim. mallinnukseen, niin kohinan aiheuttama virhe mitätöityy. “Range accuracy” laserkeilauksessa viittaa laserkeilausjärjestelmän kykyyn määrittää kohteen etäisyys tarkasti tai tarkkuudella.

Laserkeilaus on tekniikka, jossa laserpulssit lähetetään keilaimesta kohteeseen, ja sitten mitataan aika, joka kuluu pulssin heijastumisen ja vastaanottamisen välillä. Tämä aika muunnetaan etäisyydeksi, ja etäisyyden tarkkuus kuvaa sitä, kuinka tarkasti järjestelmä pystyy tekemään tämän mittauksen.

3D Point accuracy – 3D-pisteen tarkkuus

Pistepilven tarkkuus eli ”3D Point accuracy” on systemaattinen virhe, joka lasketaan käyttämällä etäisyyttä ja kulmatarkkuutta. 3D point accuracy eli pistepilven tarkkuus esim. Trimblen X9-keilaimessa on 2.3 mm @ 10 m, jolloin 10 metrin päästä skannattuna jokainen yksittäinen piste voi olla ±2,3 mm väärässä paikassa.

Esim. X7:n tapauksessa 3D point accuracy tarkoittaa että 68,3 prosentin varmuusasteella yksittäinen piste on 2,3 mm sisällä, kun käytetään yhden sigman jakaumaa ja etäisyys on 10 m keilattavaan pintaan ja 95,5 %:n varmuusasteella yksittäinen piste on 4,8 mm:n sisällä.

Angular accuracy – kulmatarkkuus

Laserkeilauksessa termi “angular accuracy” eli kulmatarkkuus viittaa keilaimen kykyyn tarkasti mitata ja ilmaista kohteen suunnan tai suuntien suhteellisen sijainnin. Se kuvaa sitä, kuinka tarkasti laserkeilain pystyy määrittämään kohteen suunnan tai kulman suhteessa lähteen tai laitteen omaan referenssiin. X7-keilaimen kulmatarkkuus on 21” (kaarisekuntia) mikä on 0,1018 mrad. 30 metrin etäisyydellä tarkkuus on 3,05 mm 1:n sigman todennäköisyydellä eli 68, 3 %:n (0,1018 x 30 m = 3,05mm). Suomeksi siis jokainen mitattu piste voi poiketa sijainnistaan 3,05 mm 68,3 %:n varmuudella, kun etäisyys keilattavaan pintaan on 30 m.

Mikä on tarkkuusominaisuuksien merkitys lopputuloksen laatuun

  • Yksityiskohdat: Mitä tarkempi pistepilvi, sitä enemmän yksityiskohtia se sisältää. Tarkempi pistepilvi mahdollistaa pienempien ja hienorakenteisempien kohteiden havaitsemisen ja tallentamisen.
  • Tarkkuus: Pistepilven tarkkuus vaikuttaa suoraan lopputuloksen tarkkuuteen. Kun pistepilvi on tarkempi, myös lopulliset 3D-mallit ja kartat ovat tarkempia eli sisältävät vähemmän virheitä.
  • Kattavuus: Tarkempi pistepilvi mahdollistaa suuremman alueen kattavuuden, koska se havaitsee pienempiä kohteita kauempaa.
    Analyysin tarkkuus: Kun suoritetaan analyysejä pistepilvidatan perusteella, kuten tilavuuslaskentaa, pintojen tasaisuuksia tai maanpinnan muutoksen seurantaa, pistepilvitarkkuus vaikuttaa suoraan analyysin tarkkuuteen ja luotettavuuteen.
  • Sovellusalueiden monipuolisuus: Tarkempi pistepilvi laajentaa laserkeilauksen sovellusalueita, koska se tarjoaa parempia tuloksia erilaisissa käyttötapauksissa. Esimerkiksi arkeologisissa tutkimuksissa tarvitaan tarkkaa pistepilvidataa.
  • Suorituskyky erilaisissa olosuhteissa: Hyvät ominaisuudet auttavat paremmin erilaisissa ympäristöolosuhteissa, kuten vaihtelevissa sääolosuhteissa tai heijastavien pintojen kohdalla. Tämä tekee järjestelmästä monipuolisemman ja luotettavamman.

Lisätietoa:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608 tuomas.anttila (at) buildingpointfinland.fi

Trimble X7

3D-laserkeilain

Trimble X9

3D-laserkeilain

Kirjoitettu

CFactors tarjoaa koulutuksia maanrakennusalan tekijöille, Geotrim yhteistyössä mukana

CFactors on vuonna 2020 perustettu yritys, joka tarjoaa koulutuspalveluita maanrakennusalan yrityksille ja henkilöstölle. Yrityksen perustajalla Tero Ylätalolla on yli 20 vuoden kokemus maanrakennusalan erilaisista töistä ja nyt hän järjestää koulutuksia maanrakentajille ja maanrakennusalan työnjohtajille. Ensimmäinen koulutus, maanrakennustyöntekijän intensiivikoulutus, järjestettiin Geotrimin tiloissa Vantaalla 4–5.6.2020.

Lisätietoa koulutuksista löytyy yrityksen kotivisuilta: https://www.cfactors.fi/

Rakennuslaserin omatoiminen huolto

Rakennuslaserin omatoiminen huolto parantaa laitteen toimintavarmuutta ja pidentää käyttöikää. Suositeltavaa on käyttää laserkoje vähintään kerran vuodessa valtuutetussa huollossa kalibroitavana, mutta tämän lisäksi kannattaa säännöllisesti huoltaa laitetta myös omatoimisesti.

Rakennuspöly, kosteus ja haastavat työmaaolosuhteet voivat ajan myötä vaikuttaa lasermittalaitteiden toimintakykyyn ja tarkkuuteen. Laserkoje on mittalaite, jonka tarkkuus on millimetrien luokkaa ja sitä tulee käsitellä varovaisemmin ja huolellisemmin kuin esimerkiksi tavallista akkuporakonetta.  Seuraavaksi käymme läpi muutaman pienen asian, jotka jokainen laitetta käyttävä voi helposti tehdä.

 

Laserin käyttöikää ja toimintavarmuutta

voi edistää omatoimisesti pitämällä laser käytön jälkeen kuivassa ja lämpimässä paikassa kuljetussalkku avattuna. Näin päivän aikana rakenteisiin kertynyt mahdollinen kosteus haihtuu eikä aiheuta akkujen tai paristojen hapettumista eikä kosteuden kondensoitumista tiiviissä laukussa.

 

”Majakat” eli näkyvissä olevat lasipinnat tulee pitää puhtaana ja kuivana. Kirkas lasi takaa virheettömän ja maksimietäisyyteen kantavan lasersäteen.

 

Akut

tulisi uusia heti kun niiden kapasiteetti ei riitä päivän työskentelyyn. Huonojen akkujen lataaminen rasittaa latauselektroniikkaa ja laturia. Mikäli on jo tiedossa pidempi jakso, ettei laseria tarvita, olisi hyvä ladata akut täyteen ja ottaa ne pois laserin sisältä ja säilyttää erillään. Sama koskee vastaanottimessa ja kaukosäätimessä olevien paristojen pois ottamista pidempien säilytysjaksojen ajaksi.

 

Vaikka Spectra Precisionin lasereissa on laadukkaat akut eikä ns. kuohumista välttämättä tapahdu, on markkinoilla paljon heikkolaatuisia paristoja, jotka kuohuessaan esimerkiksi vastaanottimen paristokotelon sisään, aiheuttavat laitteen mahdollisen tuhoutumisen käyttökelvottomaksi. Tämä tilanne ei luonnollisesti ole laserin valmistusvika eikä näin ollen kuulu laitteen takuun piiriin.

 

Tarkistus uuden työn alkaessa

Laserkoje tulisi aina uuden työn alkaessa tarkistaa itse ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarkistusohjeet tuottavat ongelmia, voi aina kääntyä laitetoimittajan teknisen tuen puoleen ja kysyä ohjeita ja neuvoja. Tarkistamiseen on helppoja ja nopeita tapoja, joita voi työmaaolosuhteissa toteuttaa kansantajuisesti ohjekirjan virallisen laskentakaavan rinnalla.

 

Mittalaitetta hankkiessaan kannattaa se mieltää henkilökohtaiseksi työkaluksi, jolloin sen työhistoria on tiedossa. Useamman rakentajan yhteisessä käytössä olevat mittalaitteet olisi hyvä varustaa iskuindikaattorilla, jolloin kaatumiset ja tippumiset tulevat esille. Kaatuneella laitteella mittaaminen on aina iso riski, koska laitteen tarkkuudesta ei silloin ole varmuutta.

 

Olemme Spectran lasereiden valtuutettu huolto Suomessa ja oma paikallinen huoltomme sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa, lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Kalibrointiin sisältyy toimintojen tarkastus, tarkkuuden säätö ja virallinen kalibrointitodistus. Kalibroinnin yhteydessä tarkistamme, tarvitseeko koje huoltoa tai osien vaihtoa.

 

Kirjoittaja:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608
tuomas.anttila (at) geotrim.fi

Mistä tunnistaa hyvän maanrakennuslaserin

Spectra Precision GL412N

Maanrakennuslasereista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä ulkokäyttöön tarkoitettuja lasereita, jotka on tarkoitettu tasojen, linjojen ja kallistusten mittaamiseen.

Kestävyys

Sopivaa maanrakennuslaseria valitessa kannattaa ottaa muutama asia huomioon. Olosuhteet ovat monesti haastavia ja Suomen vaihteleva sää kuumasta märkään ja pakkaseen vaatii laitteilta kestävyyttä. Tärkeimpiä asioita onkin huomioida miten hyvin laite kestää pölyä, kosteutta ja märkää. Joskus työmaalla laite voi saada iskuja tai tippua maahan ja maanrakennuslaserin tulisikin kestää myös pieniä kolhuja. Laitteen riittävä IP-luokitus ja valmistajan lupaama takuu kertovat paljon laitteen kestävyydestä.Kallistusalueet

Maanrakennuslaserissa on yleensä kallistus yhteen tai kahteen suuntaan. Usein yhden suunnan kallistus riittää perustöihin, mutta kahden suunnan kallistus on hyvä lisä ja mahdollistaa myös vaativampia maanrakennustöitä. Kallistusalueet, jotka ilmaistaan prosentteina, vaihtelevat eri valmistajien laitteissa. Ennen hankintaa kannattaa miettiä minkä tyyppisiä töitä pääasiassa tekee ja hankkia laite sen mukaan.

Automaattisuus

Laitteen muista teknisistä ominaisuuksista automaattitasaus ja tasausvaroitus alkavat olla jo itsestään selviä ominaisuuksia maanrakennuslaserilta ja hyvästä laitteesta sellaiset löytyvätkin.

Toiminta-alue

Laserlähettimen toiminta-alue on tärkeä ominaisuus, joka on myös hyvä huomioida. Spectra Precision GL412 ja GL422 -maanrakennuslaserien toiminta-alue on 800 m. Vaativampiin töihin löytyy laser, jolla toiminta-alueeksi tulee jopa 1 km.

Tarkkuus

Tarkkuus on tietysti tärkeää, kun puhutaan lasereista ja mittaamisesta. Laserin tarkkuus ilmaistaan yleensä mm/100 m eli paljonko laitteen laserin tarkkuus saa heittää tuolla matkalla. Joskus puhutaan myös kaarisekunneista. Spectra Precision -maanrakennuslasereilla tarkkuustaso on useimmissa kojeissa 5 mm/100 mm ja vaativamman luokan laitteella päästään tasoon 4 mm/100 m. 5 mm/100 metrille vastaa 10:tä kaarisekuntia.

Vastaanotin

Maanrakennuslaser tarvitsee myös jonkinlaisen vastaanottimen. Vastaanottimia löytyy koneeseen tarkoitettuja, ns. lattavastaanottimia ja kombivastaanottimia, jonka voi kiinnittää joko lattaan tai magneetilla koneeseen. Hyvässä vastaanottimessa on kaksipuolinen numeronäyttö millimetriasteikoilla ja erilaisilla tarkkuustasoilla, mikä näyttää säteen matkan/korkoeron vastaanottoalueen keskitasoon verrattuna. Vastaanottimen pitää myös kestää pölyä, märkää ja pieniä kolhuja. Radioyhteys on hyvä lisäominaisuus, mikä mahdollistaa esimerkiksi kahden vastaanottimen liittämisen pariksi, jolloin toista vastaanotinta voi käyttää etänäyttönä.


Virtalähde

Hyvä ominaisuus maanrakentamisen lasereille on akkujen kestävyys. Työmailla ei aina ole mahdollisuutta ladata akkuja kesken työpäivän, joten laitteen akun pitää kestää. Hyvänä lisänä on, jos laitteen akut voi tarvittaessa korvata tavallisilla alkaliparistoilla, jos akku sattuu loppumaan kriittisellä hetkellä eikä latausmahdollisuutta ole lähettyvillä.

Huoltomahdollisuus

Joskus työmailla sattuu vahinkoja ja laitteet voivat hajota, jolloin laite tarvitsee ammattihuoltoa. Laserit olisi hyvä myös kalibroida valvotuissa olosuhteissa vähintään vuosittain. Löytyykö laitteelle huolto läheltä? Kysymyksestä jo varmaan arvaakin, että Geotrimiltä löytyy oma huolto Vantaalta, joka on Spectra Precisionin valtuuttama korkean luokituksen huolto.  

Maarakennuslaserit

Kirjoittaja:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608
tuomas.anttila (at) geotrim.fi