Mobiilikartoituksella tarkoitetaan ajoneuvoon kiinnitettävällä laitteistolla tapahtuvaa mittausta. Järjestelmään voi sisältyä laserkeilausta ja/tai kuvausta sekä paikannusjärjestelmä. Mobiilikartoitus on nopea ja tehokas tapa kerätä kattavaa geospatiaalista tietoa ympäristöstä.

Mikä on tavoitteesi?

Mobiilikartoitus soveltuu erityisesti väylämäisten ympäristöjen, kuten eri tasoisten teiden, katukuilujen ja rautateiden kartoitukseen. Saat kerralla aineiston, joka kattaa kaikki tarpeesi. Aina ei ole tarvetta käyttää järeintä tiedonkeruumenetelmää kevyeen sovellukseen. Joskus tarvitaan sekä pistepilveä, että kuvia, joskus taas riittää toinen niistä. Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmissä on ratkaisut kaikkiin eri sovelluksiin ja vaatimustasoihin.

Mobiilikartoituksen lopputuotteita:

Korkean tarkkuustason sovelluksiin Trimble MX9 ja Trimble MX8, esim.

 • päällystemittaukset
 • koneohjausmallit
 • lähtötieto- ja toteumamallit
 • laaduntarkkailumittaukset jne

Mittatarkkoihin kuviin perustuviin mittauksiin ja analyyseihin Trimble MX7, esim.

 • omaisuuden hallinnan tehtävät
 • GIS-tason tiedonkeruu

Mobiilikartoitusjärjestelmät

Trimble MX50

Mobiilikartoitusjärjestelmä

Trimble MX9

Mobiilikartoitusjärjestelmä

Trimble MX7

Mobiilikartoitusjärjestelmä

Mobiilikartoitusohjelmistot

Applanix POSPac

Ohjelmisto

Trimble Business Center

Toimisto-ohjelmisto

Yhteensopiva: Access / TSC5 / TSC7 / T10 / R12 / R12i / R780 / R580 / SX12 / X7 / X9 / X12 / MX7 / MX50 / MX9

Trimble MX Software

Ohjelmisto

Käyttökohteita

Mobiilikartoitusta käytetään usein väylämäisissä kohteissa koko väylän elinkaaren ajan aina suunnittelusta rakentamisen kautta ylläpitoon.

Suunnittelu

Mobiilikartoitusta käytetään usein lähtötietojen keräämiseen erilaisia suunnittelutehtäviä varten. Yleisimpiä suunnittelutehtäviä, joihin voit hyödyntää mobiilikartoitusta:

 • Tien tai kadun geometrian uudistaminen
 • Uusien liittymien tai kaistojen rakentaminen tieympäristöön
 • Väyläympäristön telematiikkasuunnittelu
 • Päällysteoptimoinnin suunnittelu
 • Erikoiskuljetusten reittisuunnittelu
 • Kaavoituksen, maisemoinnin ja turvarakenteiden suunnittelu
Mobiilikartoitus, tieprofiilit
Kuva ja pistepilvi mobiilikartoittamalla
Mobiilikartoitus, törmäystesti

Rakentaminen

Rakentamisen aikana on usein tarve kerätä dokumentaatiota työmaan tilasta tai eri rakentamisen vaiheissa syntyvistä toteumista mobiilikartoituksen avulla:

 • Työvaiheiden toteuman dokumentointi ja seuranta
 • Massojen laskenta
 • As-built mallien kerääminen
 • Toteuman ja suunnitelman vertailu
 • Työmaan turvallisuuden tarkkailu ja dokumentointi
Mobiilikartoitus, työmaan dokumentointi

Ylläpito ja omaisuuden hallinta

Väylien ylläpidon ja kunnon seuranta on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Mobiilikartoitus on tehokas työkalu korjausvelan vähentämiseen. Tie- ja katuverkostojen ylläpitoon käytettävät rahat voidaan kohdentaa eniten sitä tarvitseville tieosuuksille mobiilikartoituksen avulla:

 • Väylien kuivatuksen, pintakunnon ja rakenteiden suorituskyvyn analysointi
 • Väyläomaisuuden, kuten eri varusteiden määrän ja kunnon inventointi
 • Ylläpitotoimenpiteiden suunnittelu ja päätöksenteon tukeminen

Muut käyttökohteet

Mobiilikartoituksella on myös lukuisia käyttökohteita perinteisten sovellusten ulkopuolella, kuten:

 • Kaupunkien 3D-mallinnus
 • Kaivosympäristöjen mallinnus
 • Ulottumien ja alistuskorkeuksien mittaus
 • Sähköverkkojen mallinnus
 • Kaupunkiympäristön dokumentointi esimerkiksi verotus- ja lupa-asioiden hallintaan
Mobiilikartoitus, alituskorkeuksien mittaus

Videoita

Trimble MX50: Helposti operoitava mobiilikartoitusjärjestelmä pistepilvien ja kuva-aineiston tuotantoon

Trimble MX9: Monipuolinen mobiilikartoitusjärjetelmä

Trimble MX7 – mobiilikartoitusjärjestelmä

Sakari Mäenpää
Myyntipäällikkö

0207 510 622
sakari.maenpaa (at) geotrim.fi

Tom Steffansson
Myynti-insinööri

020 7510 649

tom.steffansson (at) geotrim.fi

Lähetä viesti