Tarkat, luotettavat ja kerralla oikein tehdyt mittaukset säästävät ympäristöä, pienentävät hiilijalanjälkeä ja luovat kestävää kasvua

Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat vastuullisia, tarjoavat kestävää kasvua ja pienentävät asiakkaidemme hiilijalanjälkeä.

Uskomme, että ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja kaikille parempaan ja turvallisempaan maailmaan pääsemme yhteisillä ponnistuksilla, uuden kestävän teknologian ja konkreettisten tekojen avulla. Tartutaan yhdessä toimeen.

Maahantuomme järjestelmiä ja tarjoamme palveluita, joita tuotetaan vastuullisesti ja kestävästi. Päämiehemme Trimble on sitoutunut ympäristöystävälliseen ja suunnitelmalliseen kestävään kehitykseen, on mukana alan yhteisöjen toiminnassa ja on julkaissut omat tavoitteensa ja toimenpiteensä laajassa vastuullisuusraportissaan. Lue lisää: Sustainability at Trimble | People and Planet

Geotrimin tarjoamat palvelut, kuten Trimnet, Tekninen tuki, Koulutus ja Huoltopalvelut auttavat asiakkaita lisäämään omaa tuottavuuttaan kestävällä tavalla: Laitteet pysyvät pitkäikäisinä, tuki ja koulutus auttavat hyödyntämään olemassa olevaa kalustoa tehokkaammin ja digitaalisemmin. Uudet teknologiset ratkaisut kuluttavat vähemmän energiaa.

Vastuullisia laitteita ja palveluita

A new angle of productivity

TUOTTAVUUTTA ASIAKKAILLEMME
Uusi teknologia lisää tuottavuutta. Trimblen uusimmat maanmittausalan tuotteet lisäävät 25-50% tehokkuutta perinteisiin verrattuna* ja auttavat optimoimaan maankäyttöä.

*) Trimble Sustainability Report 2020

INNOVAATIOT

Uusien teknisten ratkaisujen tarjoama työn automatisointi ja uudet työnkulut edistävät rakentamisen digitaalisuutta ja parantavat tuottavuutta, laatua, läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja lisäävät vastuullisuutta vähentämällä uudelleen tekemisen tarvetta ja pienentämällä rakentamisesta syntyvää hävikkiä. *)

*) Trimble Sustainability Report 2020

Trimble X7 Perspective-ohjelmisto / Huomautuslaput

INFORMOIDUMPAA PÄÄTÖKSENTEKO

Kun mittaaminen onnistuu kerralla oikein, säästyy aikaa, vältetään virheet ja kalliit uudelleen tekemisen kustannukset. Ajantasainen ja monipuolinen tieto auttaa päättäjiä tekemään parempia ja perustellumpia päätöksiä.

TRIMBLE JA VASTUULLISUUS

Trimblellä on erittäin laaja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen suunnitelma.

Lue lisää
Trimble MX9 asennettuna

HYVÄ OMAISUUDEN HALLINTA

Esimerkiksi mobiilikartoittamalla pystytään nopeasti ja turvallisesti dokumentoimaan laajoja kokonaisuuksia, mikä auttaa omaisuudenhallinnassa ja helpottaa asiakkaitamme toimenpiteiden suunnittelemisessa systemaattisesti ja kustannustehokkaasti.

GEOSLAM JA VASTUULLISUUS

Tutustu päämiehemme GeoSLAMin arvoihin tästä:

Lue lisää

TARKKUUS JA LUOTETTAVUUS

Väärästä paikasta kaivaminen voi katkaista kaapelin ja kustannukset nousta satoihin tuhansiin. Trimnet-palvelun avulla mittaukset ja kaivaminen saadaan tehtyä kerralla oikein. Trimnetin luotettavuus on 99,9 %. Virheettömyys työssä tarkoittaa säästöä ajassa ja rahassa ja tuo asiakkaillemme menestystä kilpailutilanteissa.

TUOTTAVUUTTA KOKO YHTEISKUNNALLE

Trimnet-verkolla on tuhansia käyttäjiä – niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella, ja siten Trimnetillä on iso yhteiskunnallinen merkitys: VRS-palvelu on tuonut merkittävää säästöä organisaatioille ja parantanut niiden tuottavuutta. Vaikutukset talouteen ovat olleet positiivisia. Luotettava mittaustieto puolestaan on lisännyt kaiken rakentamisen turvallisuutta: tieto on virheettömämpää, luotettavan datan vaikutus ulottuu vuosikymmenten päähän.

Ympäristöasioiden huomioiminen ja vastuullinen hoitaminen on tärkeä osa liiketoimintaamme. Pyrimme omistajakonsernimme Indutraden ympäristötavoitteisiin sekä noudatamme päämiestemme, kuten Trimble Navigation Ltd:n, jakeluverkoston ympäristötavoitteita. Päämiehemme ovat sitoutuneet tuottamaan laitteita ympäristön ja materiaalien kannalta kestävästi. Takaamme että tuotteemme sekä niiden pakkausmateriaalit voidaan kierrättää, ja että tuotteet ovat ympäristöstandardin mukaisia. Tarkistamme toimintatapojamme säännöllisesti ja sitoudumme toimimaan ympäristön kannalta kestävästi ja luonnon monimuotoisuutta edistävästi.

Arjen ympäristötekojamme

Trimble R8s GNSS-vastaanotin

KÄYTETYT LAITTEET

Otamme aina vaihdossa vastaan asiakkailta palautuvat vanhat laitteet. Hyväkuntoiset laitteet huolletaan käyttökelpoisiksi. Osa kiertää käytettynä Suomessa, ja osa jatkaa mittalaite-elämää muualla maailmassa.

YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVA  VERKKO

Trimnet-palvelun käyttäjien ei tarvitse hankkia, päivittää ja uusia omia erillisiä tukiasemia. Yhteisessä käytössä oleva verkko vähentää fyysisen materiaalin ja raaka-aineiden hyödyntämistä ja niiden kuljettamisen tarvetta. Geotrim myös huolehtii käytöstä poistettujen tukiasemalaitteiden kierrättämisestä. Geotrimin VRS-verkon perustaminen saattaa olla Suomen maanmittaushistorian vastuullisin ekoteko, sillä yhteinen verkko on ollut asiakkaidemme käytössä jo yli 20 vuotta!

KULJETUKSET
Pakettien kuljetuksessa käytämme Matkahuollon palveluita. Matkahuolto tarjoaa 100 % hiilineutraalit kotimaan kuljetukset. Matkahuolto on ilmoittanut siirtyvänsä 2023 omissa tuotannon autoissaan biopolttoaineisiin sekä terminaaleissaan vihreään sähköön ja kaukolämpöön. Lähde: Matkahuolto on Suomen arvostetuin pakettipalvelubrändi ja matkustajapalvelubrändi – Matkahuolto

Trimble MX9 asennettuna

AUTOT HYBRIDEIKSI Tiedostamme henkilöautoilun epäekologisuuden, mutta samalla käynnit asiakkaidemme luona ovat liiketoiminnallemme elinehto. Olemme  päättäneet siirtyä seuraavien vuosien aikana työsuhdeautojen osalta hybrideihin ja mahdollisuuksien mukaan myös täyssähköautoihin. Suosimme MY Uusiutuva Diesel™:n käyttöä.

SELT ry

Geotrim on SELT ry:n jäsen, joka kuuluu Elker Oy:öön. Elker Oy on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä ja kierrätyksen organisointia varten perustettu palveluyhtiö ja huolehtii jäseniensä WEEE-kierrätyksestä ja siitä että WEEE-direktiivi ja sitä vastaavan lainsäädännön velvoitteet täyttyvät. Kierrätämme kertyneen elektroniikkaromun sekä käytetyt akut asianmukaisesti loppukäsittelylaitoksiin.

PAHVIT KIERTOON Varastossa kierrätämme pahvilaatikot ja pakkausmateriaalit uudestaan käyttöön, emme pakkaa tai lähetä tuotteita uusissa pahvilaatikoissa.

Myös Trimble käyttää pakkauksissaan ekologisia ja kierrätettäviä materiaaleja.

ELEKTRONIIKKA JA AKUT TALTEEN Asiakaspalvelussamme Vantaalla on asiakkaiden vanhoja akkuja, paristoja ja elektroniikkajätettä varten keräyspiste, josta ne toimitetaan Elker Oy -yhtiölle, joka hoitaa loppukierrättämisen. Toimitalossamme kierrätetään metallit, lasit, pahvit ja biojätteet.

PYR

Geotrim on Pakkausalan ympäristörekisterin PYR:n jäsen ja rekisteröitynyt samalla myös tuottajayhteisöihin. PYR huolehtii jäseniensä puolesta EU:n pakkausdirektiivin sekä Suomen lainsäädännön velvoitteiden täyttymisestä. Jätelaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan kotimaan markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti. Säännös koskee kaikkia Suomessa myytäviä ja kulutettavia pakkauksia sekä niiden käytöstä johtuvaa pakkausjätettä.

VANHASTA UUTTA
Käytöstä poistetut markkinointimateriaalit, kuten vaikkapa bannerikankaat kierrätetään yhdessä GlobeHopen kanssa uusiksi käyttöesineiksi.

ENERGIAA

Toimitilojen käyttämä energia perustuu uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimaan.

KULUTAMME VÄHEMMÄN  Digitaalisuuden ansiosta olemme voineet vähentää paperin kulutusta ja tulostamista, jopa 60 % kahden viimeisen vuoden aikana.

Pidämme huolta henkilöstömme työterveydestä ja -turvallisuudesta, työoloista, kouluttamisesta ja tasa-arvosta. Meillä on vastuu siitä, että myymämme tuotteet ovat turvallisia myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ja välillinen vastuu siitä, että toimittajaketju on ihmisoikeuksien mukainen. Osallistumme myös yhteiskunnalliseen vastuuseen tukemalla alan opiskelijoita ja oppilaitoksia, liikuntaa sekä avustusjärjestöjä.

Henkilöstön, asiakkaiden ja yhteiskunnan huomioiminen arjessamme

Trimblen laite työmaalla

TUOTETURVALLISUUS

Tuomme maahan laitteita ja järjestelmiä, joita on turvallista käyttää. Lisätietoa tarkemmin Päämies-kohdassa.

TUKEA ASIAKKAILLE

Kattavien huolto- ja tukipalveluidemme ansiosta asiakkaillamme on käytössään luotettavat ja pitkäikäiset laitteet, joita on turvallista käyttää.

GNSS-laitteiden testausta metsäolosuhteissa

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Pidämme yllä henkilöstön osaamista ja tietotaitoa järjestämällä säännöllisesti info- ja koulutustilaisuuksia  – niin maastossa kuin toimistollakin.

TYÖHYVINVOINTI

Työntekijöiden laaja terveydenhuoltopalvelu pitää yllä geotrimiläisten työkykyä. Kerran vuodessa järjestetään mm. vapaaehtoinen kuntopyörätesti, johon valmistaudutaan innokkaasti pitkin vuotta.

ALAN KOULUTUKSEN TUKEMINEN

Oppilaitosyhteistyö merkitsee mittausalan oppilaitoksille edullisempia laitteita opetuksen käyttöön, opetuksen tukea ja moninaisia yhteistyökuvioita, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan tulevaisuuden mittausjärjestelmiin.

Trimble Catalyst -kämmenlaite käsikahvassa sekä tabletti.

TYÖOLOSUHTEET

Viihtyminen työssä on meille tärkeä asia menestymiseen. Näihin kuuluvat mm.  ergonomiset työkalut, joustavat työajat, etätyömahdollisuudet, sekä työn ja perheen yhdistämisen hyvä huomioiminen.

TUEMME Osalla tuotostamme tuemme suomalaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja -yhdistyksiä.  2022: Pelastakaa Lapset ry, Suomen CP-Liitto ry, Sylva ry ja Suomen Paralympiakomiteaa.  

TUEMME

Ukrainan hätä on koskettanut koko henkilökuntaa, ja henkilökunnan virkistysrahoja päätettiin käyttää Suomen Punaisen Ristin Ukrainan hätäavun tukemiseen.

Tavoitteenamme on edistää kestävää kasvua niin omassa liiketoiminnassamme kuin asiakkaidemmekin toiminnassa. Edustamamme tuotteet ja palvelut tarjoavat asiakkaillemme korkealaatuisia mittauksia ja lisäävät tuottavuutta ympäristöä säästäen.

TALOUDELLINEN VASTUU LUO KESTÄVÄÄ KASVUA

TALOUDELLINEN VASTUU

Tavoitteenamme on taloudellinen lisäarvon tuottaminen kestävällä tavalla – niin omistajillemme kuin asiakkaillemmekin. Tähän pääsemme noudattamalla hyviä hallintotapoja, noudattamalla eettisiä ohjeitamme ja toimimalla lakien mukaisesti, ympäristöä säästäen ja hyvinvointi huomioiden.

VEROT
Verot ovat liiketoiminnan kuluja ja hoidamme ne aina asianmukaisesti. Veroja koskeva toimintaohje koskee kaikkia Indutrade-konsernin tytäryhtiöitä ja työntekijöitä.

> Indutraden verotusta koskeva toimintaohje

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Noudatamme kaikessa raportoinnissa lainsäädäntöä sekä omistajamme Indutraden vastuullisuusohjelman mukaista läpinäkyvyyttä.
Henkilökunnalle raportoidaan taloustilanteesta kvartaaleittain.

PAIKALLISUUS
Suosimme mahdollisuuksien mukaan paikallisia ostoja, ekologisesti valmistettuja tuotteita ja kotimaisia toimittajia.

PITKÄKESTOINEN KUMPPANUUS

Haluamme olla asiakkaillemme luotettava kumppani. Suunnittelemme liiketoimintaamme pitkäkestoisesti ja kestävästi tulevaisuuteen, ja tämä luo myös asiakkaillemme pysyvyyttä ja turvallisuutta asioida kanssamme.

Trimble R12i GNSS-vastaanotin

TALOUDELLINEN LISÄARVO ASIAKKAILLE

Autamme asiakkaitamme tekemään informoidumpia päätöksiä. Kun mittaaminen onnistuu kerralla oikein, säästyy aikaa, vältetään virheet ja kalliit uudelleen tekemisen kustannukset. Luotettava mittaustieto luo perustaa myös asiakkaidemme taloudelliselle menestymiselle.

Eettinen ohjeisto

Indutrade-konsernin eettinen ohjeisto (Code of Conduct) on vastuullisen yritystoiminnan ohjenuoramme ja tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Se kertoo, millaisia meidän tulee toiminnassamme olla ja millaisina haluamme toisten näkevän meidät. Eettinen ohjeisto koskee jokaista työntekijäämme kaikkialla maailmassa.

Eettisen ohjeiston lähtökohtana ovat perusarvot, jotka esitetään YK:n Global Compact -ohjelman kymmenessä vastuullisen yritystoiminnan periaatteessa, OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille sekä muissa kansainvälisesti vakiintuneissa normeissa.

Jokainen työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että Indutrade-konsernin yhtiöitä pidetään luotettavina ja vastuuntuntoisina yrityksinä, jotka vastaavat aina velvoitteistaan. Indutraden pitkäikäiset liikesuhteet ovat hyvä pohja arvon luomiseksi niin asiakkaille kuin myös omistajille. Tavoitteemme on aina tehdä hyvää yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, olipa kyseessä sitten omat työntekijämme, liikekumppanimme tai koko muu yhteiskunta.

YK:n Global Compact

Indutrade on allekirjoittanut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen (UNGC).  Geotrim on sitoutunut osana Indutrade-konsernia noudattamaan  Global Compactia. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti noudatamme liiketoiminnassamme ihmisoikeuksia, huolehdimme työntekijöistämme, pyrimme suojelemaan ympäristöä, noudattamaan hyvää hallintoa ja huomioimaan taloudellisen vastuumme. Uskomme, että vastuulliset ratkaisumme merkitsevät myös asiakkaillemme lisää tuottavuutta ja lisäarvoa.

YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

Periaate 1 Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2 Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Periaate 3 Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4 Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5 Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6 Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Periaate 7 Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8 Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9 Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Periaate 10 Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Kysyttävää vastuullisuudesta?

Ota yhteyttä