Mitä olemme

Vuonna 2001 perustettu Geotrim on Suomen johtava maanmittaukseen, rakentamiseen, GNSS-paikannukseen, paikkatietoon ja geospatiaaliseen toimintaan erikoistunut yritys.

Edustamme useita alan parhaita brändejä. Olemme alan teknologiajohtajan Trimblen maahantuoja ja valtuutettu jälleenmyyjä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluja eri toimialoille, niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Vastaamme Suomessa Trimblen auktorisoidusta huoltopalvelusta, teknisestä tuesta ja koulutuksesta. Tarjoamme Trimnet VRS-palvelua sekä monipuolisia, joustavasti räätälöitäviä muita palveluita laitevuokrauksesta konsultointiin.

Geotrim on osa Indutrade-konsernia.

Arvomme

Yhdessä toisia arvostaen

Toimimme yhdessä avoimesti ja rehellisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä koskee niin yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kuin toimintaa yrityksen arjessa. Jokaista asiakasta, yhteistyökumppania ja työkaveria arvostetaan yksilönä ja osana yhteistä toimintaympäristöämme. Avoin ja rehellinen kommunikaatio auttavat meitä yhteisten tavoitteidemme saavuttamisessa.

Vastuullisesti ympäristö huomioiden

Meillä jokainen tietää vastuunsa ja pyrkii vastuullisesti toisia ja ympäristöä kunnioittaen tekemään parhaansa. Vastuu omasta toiminnasta heisjastuu kaikkien toimintaan ja yhdessä voimme vaikuttaa toimintaympäristöömme ja luontoon kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Asiantuntevasti, reilusti ja rehellisesti niin että meihin voi luottaa

Jokainen työntekijä on oman alansa asiantuntija ja jokaisella on omat vahvuutensa. Jokaisen yksilöllistä työpanosta arvostetaan ja persoonia kunnioitetaan. Otamme toiset huomioon ja toimimme asiakkaidemme suuntaan avoimesti ja rehellisesti. Uskomme reilun pelin voimaan ja siihen, että se luo luottamusta ja menestystä kaikille, jotka meidän kanssamme toimivat.

Joustavasti, ketterästi uudistuen

Toimimme joustavasti ja ketterästi sovittujen sääntöjen ja ohjeiden puitteissa. Vapaus antaa, mutta vastuu kantaa. Pyrimme uudistumaan ja kehittämään itseämme jatkuvasti, niin että pystymme vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin yhdessä aiakkaidemme kanssa.

www.geotrim.fi – Imprint
Kuva-lähteet: Päämiesten kuva-arkistot, Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com , Schutterstock, Pixabay