Mitä olemme

Vuonna 2001 perustettu Geotrim on Suomen johtava maanmittauksen, rakentamisen, GNSS-paikannuksen, paikkatiedon ja geospatiaalisen mittaamisen ratkaisuihin erikoistunut yritys.

Edustamme useita alan parhaita brändejä. Olemme alan teknologiajohtajan Trimblen maahantuoja ja valtuutettu jälleenmyyjä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluja eri toimialoille, niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Vastaamme Suomessa Trimblen auktorisoidusta huoltopalvelusta, teknisestä tuesta ja koulutuksesta. Tarjoamme Trimnet VRS-palvelua sekä monipuolisia, joustavasti räätälöitäviä muita palveluita laitevuokrauksesta konsultointiin.

 

Arvomme

Toimimme yhdessä avoimesti ja rehellisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä koskee niin yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kuin toimintaa yrityksen arjessa. Jokaista asiakasta, yhteistyökumppania ja työkaveria arvostetaan yksilönä ja osana yhteistä toimintaympäristöämme. Avoin ja rehellinen kommunikaatio auttavat meitä yhteisten tavoitteidemme saavuttamisessa.

Meillä jokainen tietää vastuunsa ja pyrkii vastuullisesti toisia ja ympäristöä kunnioittaen tekemään parhaansa. Vastuu omasta toiminnasta heijastuu kaikkien toimintaan ja yhdessä voimme vaikuttaa toimintaympäristöömme ja luontoon kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Jokainen työntekijä on oman alansa asiantuntija ja jokaisella on omat vahvuutensa. Jokaisen yksilöllistä työpanosta arvostetaan ja persoonia kunnioitetaan. Otamme toiset huomioon ja toimimme asiakkaidemme suuntaan avoimesti ja rehellisesti. Uskomme reilun pelin voimaan ja siihen, että se luo luottamusta ja menestystä kaikille, jotka meidän kanssamme toimivat.

Toimimme joustavasti ja ketterästi sovittujen sääntöjen ja ohjeiden puitteissa. Vapaus antaa, mutta vastuu kantaa. Pyrimme uudistumaan ja kehittämään itseämme jatkuvasti, niin että pystymme vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Geotrim on osa
Indutrade-konsernia.

Ihmisiä tekniikan takana

Mitä ajattelevat satelliittipaikannuksesta Trimnet VRS-palvelun parissa työskentelevät? Tutustu ihmisiin tekniikan takana:

Tutustu asiantuntijoihimme ja palveluihimme, jotka auttavat asiakkaitamme ottamaan uusimman teknologian, kuten pistepilvet, mobiilikartoituksen tai UAS-järjestelmän tuottavaan käyttöön:

Ratkaisuja eri aloille. Tutustu Geotrimin tapaan ottaa asiakkaiden eri mittaustarpeet huomioon:

Kartalla alusta asti. Geotrim on ollut monen mittaajan mukana jo yli 20 vuoden ajan. Tällä videolla muistellaan, miten kaikki alkoi ja mikä sai aikoinaan ryhtymään alalle. Eikä työ Geotrimillä ole pelkästään myyntiä asiakkaille, vaan kohtaamisia upeiden ihmisten kanssa – joskus yllättävänkin koskettavia. Ihmisiä tekniikan takana.

Asiakkaan toiminnan syvällinen tunteminen ja joustavien kokonaisratkaisujen tarjoaminen ovat Geotrimin ydintoimintaa. Tutustu palvelukonseptiimme ja ihmisiin tekniikan takana:

www.geotrim.fi – Imprint
Kuva-lähteet: Päämiesten kuva-arkistot, Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com, Schutterstock, Pixabay, Adobe