Infrarakentaminen edellyttää luotettavaa mittausteknologiaa


Juha-Matti Nieminen Oteranilta (vas.) on todennut Geotrimin ratkaisut toimiviksi. Luottomiehenä toimii Geotrimiltä Herkko Laine.

Oteran Oy on ympäri Suomen toimiva infra-alan kasvuyritys, joka tunnetaan laadukkaasta projektinjohdosta ja tuotannosta. Samaa tehokkuutta ja luotettavuutta kysytään myös mittauksissa. Geotrimiltä löytyi ratkaisu, joka toimii kaikissa olosuhteissa ja jolla on ilo mitata.

Lähtökohdat

Oteranin urakointikohteita ovat sillat, väylät, vesistöt, teollisuuskiinteistöt, radat ja kunnallistekniikka. Uusien mittausteknologioiden hyödyntäminen on Oteranille ensisijaisen tärkeää – tuloksiin ja laitteiden toimivuuteen on voitava luottaa, ja suurilla työmailla pienetkin viiveet tulevat nopeasti kalliiksi. Mittaushaasteita aiheuttivat esimerkiksi katve, tietyömaiden pöly ja vaihtelevat sääolosuhteet, joten Oteranilla päätettiin selvittää, millaisella laitteistolla työt sujuisivat parhaiten. Lisäksi mittalaitteiden haluttiin olevan sellaisia, joita työnjohtajat haluaisivat itsekin käyttää.

Näin Geotrim palvelee

Oteranilla on todettu, että Geotrimin tuotteet ovat laadukkaita, toimintavarmoja ja käytettävyydeltään erinomaisia – nyt mittaukset onnistuvat työnjohtajalta helposti ja luotettavasti myös haastavissa kohteissa ja sääolosuhteissa. Toimivien laitteiden sekä luotettavan ja tarkan Trimnet-palvelun yhdistelmä auttaa onnistumaan työssä. Osaava apu löytyy läheltä, eikä infrahankkeiden eteneminen jää mittauksista kiinni. Lisäksi mittauslaitteiston korkeustieto on kohdallaan, eikä erillisiä tukiasemia tarvitse pystyttää. Kun mittauksia ei tarvitse ulkoistaa, töiden johtaminen helpottuu ja projektit etenevät tehokkaammin.

Tärkeimmät hyödyt

  • Työnjohtajat pääsevät tekemään mittaukset itse, mikä lisää kustannustehokkuutta.
  • Mittausten tekeminen on helppoa ja luotettavaa myös ääriolosuhteissa.
  • Läheiset tukipalvelut ja tuttu asiantuntija varmistavat töiden etenemisen.

”Laatuun kannattaa investoida, sillä aika on rahaa. Erot löytyvät työmaiden ääriolosuhteissa ja käytettävyydessä. Geotrimin tarjoama ratkaisu on toiminut luotettavasti, eikä projektien eteneminen ole jäänyt mittaamisesta kiinni. Laitteiden säännöllinen huolto ja kalibrointi hoituu sovitussa aikataulussa, ja kun tarvitsemme apua, Geotrimillä puhelimeen vastaa tuttu ihminen, joka tuntee tarpeemme. Näillä laitteilla mittaaminen on ilo myös työnjohtajille. Kun mittaamista ei tarvitse ulkoistaa, töiden johtaminen helpottuu ja projektit etenevät tehokkaammin.”

Juha Matti Nieminen, mittaustyön johtaja, Keski-Suomi, Oteran Oy

Asiakaskokemusten etusivulle

Teksti ja kuvat: Martti Vaalahti

Kohti tulevaisuuden kaupunkimallia


Kouvolan kaupungin Tuomo Mäläskä (oik.) ja Juho Simonen Geotrimiltä tekevät tiivistä yhteistyötä Kouvolan kaupungin paikkatiedon parhaaksi.

Kouvola on kehittyvä maakuntakeskus, jonka paikkatietoyksikössä halutaan pysyä ajan tasalla ja palvella asukkaita yhä paremmin. Kaupungissa etsitäänkin jatkuvasti uusia tapoja mitata ja kartoittaa. Geotrimin kanssa on tehty yhtä matkaa jo vuodesta 2012.

Lähtökohdat

Kouvolan kaupungilla tehtyjen organisaatiomuutosten myötä myös maanmittaustoimintoja uudistettiin jokin aika sitten. Nyt maastotöiden organisoinnista vastaa paikkatieto-osaston kahdeksan hengen kartoitustoimi yhdessä muun henkilöstön kanssa. Osaston vastuulla ovat esimerkiksi pohjakartan ylläpito, kiinteistötoimitukset, rakennusvalvontamittaukset ja sijaintikatselmukset. Mittauksiin ja kaupunkitietomallin kehittämiseen haluttiin luotettavaa teknologiaa ja osaava kumppani.

Näin Geotrim palvelee

Geotrim on ollut Kouvolan kaupungin kumppani lukuisten mittausinnovaatioiden kokeilemisessa ja käyttöönotossa. Esimerkiksi vuonna 2016 kaupunki hankki 360-laserkeilauksen mahdollistavan mobiilikartoitusjärjestelmän ensimmäisenä Suomessa. Laitteiston avulla kaupunkitietomallin kehitystyö on edennyt rivakasti. Kouvolassa kuvataan katuja nyt lähes päivittäin ja aineiston kattavuus, pistetarkkuus ja datamäärät kasvavat jatkuvasti. Geotrimin laaja mittaustuotteiden valikoima, ajantasainen tietotaito ja koulutuspalvelu mahdollistavat monipuolisen yhteistyön.

Geotrim on toimittanut Kouvolan kaupungille lukuisia GNSS-satelliittimittalaitteita, mobiilikeilaimia, takymetrejä, Connect-rajapinnan sekä virtuaalisen satelliittipaikannuksen korjauspalvelun, Trimnetin. Geotrimin kautta kaupunki on saanut hankintojen tueksi käyttöönoton koulutukset, teknisen tuen sekä  huoltopalvelut. Lisäksi Kouvolalla on käytössään Trimblen selainpohjainen karttojen ylläpitojärjestelmä sekä pilviympäristö kaupunkikarttojen tuottamiseen.

Saavutetut hyödyt

Laadukkaat mittaukset säästävät aikaa ja rahaa ja helpottavat mittaustöiden tekemistä. Kouvolassa keskitytään hyväksi todettuun Trimbleen paitsi yhteensopivuuden, myös käytettävyyden ja alati karttuvan tietotaidon takia. Kenttätyötä tehostaa erityisesti laitteiden yhteiskäyttö – esimerkiksi satelliittivastaanotin on tarvittaessa helppo vaihtaa takymetriin. Lisäksi mittaustietoa voidaan siirtää suoraan kentältä rekistereihin. Trimnetin ansiosta mittaukset onnistuvat helposti ja luotettavasti myös haastavissa kohteissa ja hankalissa sääolosuhteissa.

Innovatiivinen teknologia mahdollistaa jo nyt tulevaisuuden vaatimukset kaupunkitietomallin rakentamisesta. Mittausaineisto on kolmiulotteista ja pohjakartat voivat sisältää tietoa esimerkiksi rakenteista ja muodoista. Näin kaupungilla tiedetään, mitä kullakin paikalla oikeasti on sekä tehostetaan ennakoivaa kunnossapitoa. Hyvä esimerkki tietomallista on Kouvolan uimahallihanke, joka mallinnetaan kolmiulotteisesti niin sisältä kuin ulkoa.

Trimble® Connect -rajapinnan avulla pystytään kutsumaan uusia käyttäjiä mukaan projekteihin, näkymiä voidaan jakaa eri toimijoille ja pistepilvien sisältämä data voidaan liittää esimerkiksi rakennustietomalleihin.

Tärkeimmät hyödyt

  • Kustannustehokkuutta mittaamiseen – resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin.
  • Geotrimin lähellä oleva palvelu ja tuttu asiantuntija varmistavat mittausten sujuvuuden.
  • Aktiivisesta kehitystyöstä hyötyvät niin kaupunki kuin sen asukkaat.

“Trimblen laitteilla yksi mittaa kahden edestä ja ne toimivat katveessa ja joka säällä. Lisäksi koen, että Geotrimillä minua arvostetaan asiakkaana – palvelu pelaa, ja saamme rehelliset vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Geotrimin rooli kaupunkitietomallin kehitystyössä on merkittävä, eivätkä heidän ideansa lopu kesken.”

Tuomo Mäläskä, paikkatietoasiantuntija, Kouvolan kaupunki

> Tutustu Kouvolan kaupunkiin

Asiakaskokemusten etusivulle

Teksti ja kuvat: Martti Vaalahti

Kirjoitettu

Parhaat mittausratkaisut löydetään yhdessä

Jyvässeudun Johtokartoituksen Jorma Peltola (vas.) ja Kari Tenhunen Geotrimiltä tutustumassa Jyvässeudun Johtokartoituksen sähköautoon, jolla matkat kaapelinäyttöihin hoituvat ympäristöystävällisesti.

Jyvässeudun Johtokartoitus Oy on erikoistunut maanalaisten kaapelien kartoituksiin ja näyttöihin. Yrityksessä luotetaan Geotrimin räätälöityihin mittausratkaisuihin ja läheiseen palveluun jo vuodesta 2005.

Lähtökohdat

Kaapelien kartoitukset ja näytöt ovat kysyttyä ammattiosaamista. Sen lisäksi, että maanalaista sähköverkkoa laajennetaan jatkuvasti, edellyttää esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden lisääminen nykyisen kaapeloinnin sijainnin tunnistamista sekä uusien kartoittamista. Ennen kaivutöiden aloittamista varmistetaan se, ettei reitillä ole esimerkiksi tele- tai sähkökaapeleita. Kaapelinäytössä kaapelireittien sijainti paikannetaan kaapelinhakulaitteella ja merkitään maastoon. Maakaapeleiden kartoituksessa kerätään kaapeleiden sijaintitieto sekä mahdolliset reitillä olevat putket, sondit ja kiepit. Uusi lainsäädäntö velvoittaa myös kaapelien syvyyden mittaamista. Mittaukset tehdään senttimetrin tarkkuudella, ja usein olosuhteet ovat sääolojen tai katveen takia haastavat. Mittaustietoa on myös pystyttävä jakamaan tehokkaasti. Työhön tarvitaan parhaat mahdolliset mittalaitteet sekä ominaisuuksia, joita ei vakiona löydy.

Näin Geotrim palvelee

Jyvässeudun Johtokartoituksella hyödynnetään Geotrimin toimittamia takymetrejä ja satelliittimittalaitteita sekä virtuaalista satelliittipaikannuksen korjauspalvelua, Trimnetiä. Geotrim vastaa mittauslaitteiden käyttöönotosta, käyttökoulutuksesta, tukipalvelusta, huolloista sekä verkon ylläpidosta.

Kokonaisuus on räätälöity vastaamaan Jyvässeudun Johtokartoituksen tarpeisiin monin tavoin. Esimerkiksi paikkatietojen ja karttojen yhdistäminen kolmannen osapuolen järjestelmiin onnistuu automatisoitujen uloskirjoitusformaattien avulla. Lisäksi Geotrim on lisännyt laitteistoihin paitsi tarvittavat koodikirjastot, myös syvyysmittauksien edellyttämän Z-tarkkuusparametrin.

Saavutetut hyödyt

Kartoitus- ja näyttötöihin päästään ripeästi käsiksi, sillä yhteyden muodostaminen Trimnetiin onnistuu sekunneissa. Geotrimin mittalaitteet erottuvat edukseen erityisesti mittausteknisesti haastavissa kohteissa ja sääolosuhteissa. Töiden eteneminen ei jää kalustosta kiinni, ja yrityksen tarpeet tunteva apu löytyy läheltä – pitkän yhteistyön myötä asioita ei tarvitse vääntää rautalangasta. Lisäksi aineistoa on helppo jakaa tarvitsijoilleen, myös kolmannen osapuolen järjestelmiin. Mikä tärkeintä, Jyvässeudun Johtokartoituksen asiakkaat saavat käyttöönsä laadukkaan dokumentoinnin, mikä merkitsee lisää asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.

Tärkeimmät hyödyt

  • Kartoitukset ja näytöt onnistuvat haastavissakin olosuhteissa: työt etenevät sujuvasti ja laadukas dokumentaatio lisää asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä.
  • Räätälöidyt ratkaisut vastaavat erityistarpeisiin ja auttavat kehittämään toimintaa.
  • Läheiset tukipalvelut ja tuttu asiantuntija varmistavat työn jatkuvuuden.

”Olen ollut tekemisissä maanmittauslaitteiden kanssa yli 40 vuotta. Jyvät akanoista erottaa se, kuinka laitteet ja verkko toimivat ääriolosuhteissa. Olemme todenneet, että Geotrimin ratkaisuihin voi luottaa. Lisäksi meille on tärkeää, että yhteyshenkilömme tuntee liiketoimintamme. Geotrimin asiantuntija neuvoo meitä kädestä pitäen, ja ratkaisut erityistarpeisiin ovat aina löytyneet.  Asiakkaamme kysyvät usein sitä, millaisilla laitteilla mittaamme – kun mainitsen Geotrimin, niin he toteavat asian olevan siinä tapauksessa kunnossa.”

– Jorma Peltola, toimitusjohtaja ja osaomistaja, Jyvässeudun Johtokartoitus Oy

> Tutustu Jyvässeudun Johtokartoitukseen.

Asiakaskokemusten etusivulle

Teksti ja kuvat: Martti Vaalahti

Kirjoitettu