Kohti tulevaisuuden kaupunkimallia


Kouvolan kaupungin Tuomo Mäläskä (oik.) ja Juho Simonen Geotrimiltä tekevät tiivistä yhteistyötä Kouvolan kaupungin paikkatiedon parhaaksi.

Kouvola on kehittyvä maakuntakeskus, jonka paikkatietoyksikössä halutaan pysyä ajan tasalla ja palvella asukkaita yhä paremmin. Kaupungissa etsitäänkin jatkuvasti uusia tapoja mitata ja kartoittaa. Geotrimin kanssa on tehty yhtä matkaa jo vuodesta 2012.

Lähtökohdat

Kouvolan kaupungilla tehtyjen organisaatiomuutosten myötä myös maanmittaustoimintoja uudistettiin jokin aika sitten. Nyt maastotöiden organisoinnista vastaa paikkatieto-osaston kahdeksan hengen kartoitustoimi yhdessä muun henkilöstön kanssa. Osaston vastuulla ovat esimerkiksi pohjakartan ylläpito, kiinteistötoimitukset, rakennusvalvontamittaukset ja sijaintikatselmukset. Mittauksiin ja kaupunkitietomallin kehittämiseen haluttiin luotettavaa teknologiaa ja osaava kumppani.

Näin Geotrim palvelee

Geotrim on ollut Kouvolan kaupungin kumppani lukuisten mittausinnovaatioiden kokeilemisessa ja käyttöönotossa. Esimerkiksi vuonna 2016 kaupunki hankki 360-laserkeilauksen mahdollistavan mobiilikartoitusjärjestelmän ensimmäisenä Suomessa. Laitteiston avulla kaupunkitietomallin kehitystyö on edennyt rivakasti. Kouvolassa kuvataan katuja nyt lähes päivittäin ja aineiston kattavuus, pistetarkkuus ja datamäärät kasvavat jatkuvasti. Geotrimin laaja mittaustuotteiden valikoima, ajantasainen tietotaito ja koulutuspalvelu mahdollistavat monipuolisen yhteistyön.

Geotrim on toimittanut Kouvolan kaupungille lukuisia GNSS-satelliittimittalaitteita, mobiilikeilaimia, takymetrejä, Connect-rajapinnan sekä virtuaalisen satelliittipaikannuksen korjauspalvelun, Trimnetin. Geotrimin kautta kaupunki on saanut hankintojen tueksi käyttöönoton koulutukset, teknisen tuen sekä  huoltopalvelut. Lisäksi Kouvolalla on käytössään Trimblen selainpohjainen karttojen ylläpitojärjestelmä sekä pilviympäristö kaupunkikarttojen tuottamiseen.

Saavutetut hyödyt

Laadukkaat mittaukset säästävät aikaa ja rahaa ja helpottavat mittaustöiden tekemistä. Kouvolassa keskitytään hyväksi todettuun Trimbleen paitsi yhteensopivuuden, myös käytettävyyden ja alati karttuvan tietotaidon takia. Kenttätyötä tehostaa erityisesti laitteiden yhteiskäyttö – esimerkiksi satelliittivastaanotin on tarvittaessa helppo vaihtaa takymetriin. Lisäksi mittaustietoa voidaan siirtää suoraan kentältä rekistereihin. Trimnetin ansiosta mittaukset onnistuvat helposti ja luotettavasti myös haastavissa kohteissa ja hankalissa sääolosuhteissa.

Innovatiivinen teknologia mahdollistaa jo nyt tulevaisuuden vaatimukset kaupunkitietomallin rakentamisesta. Mittausaineisto on kolmiulotteista ja pohjakartat voivat sisältää tietoa esimerkiksi rakenteista ja muodoista. Näin kaupungilla tiedetään, mitä kullakin paikalla oikeasti on sekä tehostetaan ennakoivaa kunnossapitoa. Hyvä esimerkki tietomallista on Kouvolan uimahallihanke, joka mallinnetaan kolmiulotteisesti niin sisältä kuin ulkoa.

Trimble® Connect -rajapinnan avulla pystytään kutsumaan uusia käyttäjiä mukaan projekteihin, näkymiä voidaan jakaa eri toimijoille ja pistepilvien sisältämä data voidaan liittää esimerkiksi rakennustietomalleihin.

Tärkeimmät hyödyt

  • Kustannustehokkuutta mittaamiseen – resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin.
  • Geotrimin lähellä oleva palvelu ja tuttu asiantuntija varmistavat mittausten sujuvuuden.
  • Aktiivisesta kehitystyöstä hyötyvät niin kaupunki kuin sen asukkaat.

“Trimblen laitteilla yksi mittaa kahden edestä ja ne toimivat katveessa ja joka säällä. Lisäksi koen, että Geotrimillä minua arvostetaan asiakkaana – palvelu pelaa, ja saamme rehelliset vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Geotrimin rooli kaupunkitietomallin kehitystyössä on merkittävä, eivätkä heidän ideansa lopu kesken.”

Tuomo Mäläskä, paikkatietoasiantuntija, Kouvolan kaupunki

> Tutustu Kouvolan kaupunkiin

Asiakaskokemusten etusivulle

Teksti ja kuvat: Martti Vaalahti