Rakennuslaserin omatoiminen huolto

Rakennuslaserin omatoiminen huolto parantaa laitteen toimintavarmuutta ja pidentää käyttöikää. Suositeltavaa on käyttää laserkoje vähintään kerran vuodessa valtuutetussa huollossa kalibroitavana, mutta tämän lisäksi kannattaa säännöllisesti huoltaa laitetta myös omatoimisesti.

Rakennuspöly, kosteus ja haastavat työmaaolosuhteet voivat ajan myötä vaikuttaa lasermittalaitteiden toimintakykyyn ja tarkkuuteen. Laserkoje on mittalaite, jonka tarkkuus on millimetrien luokkaa ja sitä tulee käsitellä varovaisemmin ja huolellisemmin kuin esimerkiksi tavallista akkuporakonetta.  Seuraavaksi käymme läpi muutaman pienen asian, jotka jokainen laitetta käyttävä voi helposti tehdä.

 

Laserin käyttöikää ja toimintavarmuutta

voi edistää omatoimisesti pitämällä laser käytön jälkeen kuivassa ja lämpimässä paikassa kuljetussalkku avattuna. Näin päivän aikana rakenteisiin kertynyt mahdollinen kosteus haihtuu eikä aiheuta akkujen tai paristojen hapettumista eikä kosteuden kondensoitumista tiiviissä laukussa.

 

”Majakat” eli näkyvissä olevat lasipinnat tulee pitää puhtaana ja kuivana. Kirkas lasi takaa virheettömän ja maksimietäisyyteen kantavan lasersäteen.

 

Akut

tulisi uusia heti kun niiden kapasiteetti ei riitä päivän työskentelyyn. Huonojen akkujen lataaminen rasittaa latauselektroniikkaa ja laturia. Mikäli on jo tiedossa pidempi jakso, ettei laseria tarvita, olisi hyvä ladata akut täyteen ja ottaa ne pois laserin sisältä ja säilyttää erillään. Sama koskee vastaanottimessa ja kaukosäätimessä olevien paristojen pois ottamista pidempien säilytysjaksojen ajaksi.

 

Vaikka Spectra Precisionin lasereissa on laadukkaat akut eikä ns. kuohumista välttämättä tapahdu, on markkinoilla paljon heikkolaatuisia paristoja, jotka kuohuessaan esimerkiksi vastaanottimen paristokotelon sisään, aiheuttavat laitteen mahdollisen tuhoutumisen käyttökelvottomaksi. Tämä tilanne ei luonnollisesti ole laserin valmistusvika eikä näin ollen kuulu laitteen takuun piiriin.

 

Tarkistus uuden työn alkaessa

Laserkoje tulisi aina uuden työn alkaessa tarkistaa itse ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarkistusohjeet tuottavat ongelmia, voi aina kääntyä laitetoimittajan teknisen tuen puoleen ja kysyä ohjeita ja neuvoja. Tarkistamiseen on helppoja ja nopeita tapoja, joita voi työmaaolosuhteissa toteuttaa kansantajuisesti ohjekirjan virallisen laskentakaavan rinnalla.

 

Mittalaitetta hankkiessaan kannattaa se mieltää henkilökohtaiseksi työkaluksi, jolloin sen työhistoria on tiedossa. Useamman rakentajan yhteisessä käytössä olevat mittalaitteet olisi hyvä varustaa iskuindikaattorilla, jolloin kaatumiset ja tippumiset tulevat esille. Kaatuneella laitteella mittaaminen on aina iso riski, koska laitteen tarkkuudesta ei silloin ole varmuutta.

 

Olemme Spectran lasereiden valtuutettu huolto Suomessa ja oma paikallinen huoltomme sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa, lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Kalibrointiin sisältyy toimintojen tarkastus, tarkkuuden säätö ja virallinen kalibrointitodistus. Kalibroinnin yhteydessä tarkistamme, tarvitseeko koje huoltoa tai osien vaihtoa.

 

Kirjoittaja:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608
tuomas.anttila (at) geotrim.fi

Mistä tunnistaa hyvän maanrakennuslaserin

Spectra Precision GL412N

Maanrakennuslasereista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä ulkokäyttöön tarkoitettuja lasereita, jotka on tarkoitettu tasojen, linjojen ja kallistusten mittaamiseen.

Kestävyys

Sopivaa maanrakennuslaseria valitessa kannattaa ottaa muutama asia huomioon. Olosuhteet ovat monesti haastavia ja Suomen vaihteleva sää kuumasta märkään ja pakkaseen vaatii laitteilta kestävyyttä. Tärkeimpiä asioita onkin huomioida miten hyvin laite kestää pölyä, kosteutta ja märkää. Joskus työmaalla laite voi saada iskuja tai tippua maahan ja maanrakennuslaserin tulisikin kestää myös pieniä kolhuja. Laitteen riittävä IP-luokitus ja valmistajan lupaama takuu kertovat paljon laitteen kestävyydestä.Kallistusalueet

Maanrakennuslaserissa on yleensä kallistus yhteen tai kahteen suuntaan. Usein yhden suunnan kallistus riittää perustöihin, mutta kahden suunnan kallistus on hyvä lisä ja mahdollistaa myös vaativampia maanrakennustöitä. Kallistusalueet, jotka ilmaistaan prosentteina, vaihtelevat eri valmistajien laitteissa. Ennen hankintaa kannattaa miettiä minkä tyyppisiä töitä pääasiassa tekee ja hankkia laite sen mukaan.

Automaattisuus

Laitteen muista teknisistä ominaisuuksista automaattitasaus ja tasausvaroitus alkavat olla jo itsestään selviä ominaisuuksia maanrakennuslaserilta ja hyvästä laitteesta sellaiset löytyvätkin.

Toiminta-alue

Laserlähettimen toiminta-alue on tärkeä ominaisuus, joka on myös hyvä huomioida. Spectra Precision GL412 ja GL422 -maanrakennuslaserien toiminta-alue on 800 m. Vaativampiin töihin löytyy laser, jolla toiminta-alueeksi tulee jopa 1 km.

Tarkkuus

Tarkkuus on tietysti tärkeää, kun puhutaan lasereista ja mittaamisesta. Laserin tarkkuus ilmaistaan yleensä mm/100 m eli paljonko laitteen laserin tarkkuus saa heittää tuolla matkalla. Joskus puhutaan myös kaarisekunneista. Spectra Precision -maanrakennuslasereilla tarkkuustaso on useimmissa kojeissa 5 mm/100 mm ja vaativamman luokan laitteella päästään tasoon 4 mm/100 m. 5 mm/100 metrille vastaa 10:tä kaarisekuntia.

Vastaanotin

Maanrakennuslaser tarvitsee myös jonkinlaisen vastaanottimen. Vastaanottimia löytyy koneeseen tarkoitettuja, ns. lattavastaanottimia ja kombivastaanottimia, jonka voi kiinnittää joko lattaan tai magneetilla koneeseen. Hyvässä vastaanottimessa on kaksipuolinen numeronäyttö millimetriasteikoilla ja erilaisilla tarkkuustasoilla, mikä näyttää säteen matkan/korkoeron vastaanottoalueen keskitasoon verrattuna. Vastaanottimen pitää myös kestää pölyä, märkää ja pieniä kolhuja. Radioyhteys on hyvä lisäominaisuus, mikä mahdollistaa esimerkiksi kahden vastaanottimen liittämisen pariksi, jolloin toista vastaanotinta voi käyttää etänäyttönä.


Virtalähde

Hyvä ominaisuus maanrakentamisen lasereille on akkujen kestävyys. Työmailla ei aina ole mahdollisuutta ladata akkuja kesken työpäivän, joten laitteen akun pitää kestää. Hyvänä lisänä on, jos laitteen akut voi tarvittaessa korvata tavallisilla alkaliparistoilla, jos akku sattuu loppumaan kriittisellä hetkellä eikä latausmahdollisuutta ole lähettyvillä.

Huoltomahdollisuus

Joskus työmailla sattuu vahinkoja ja laitteet voivat hajota, jolloin laite tarvitsee ammattihuoltoa. Laserit olisi hyvä myös kalibroida valvotuissa olosuhteissa vähintään vuosittain. Löytyykö laitteelle huolto läheltä? Kysymyksestä jo varmaan arvaakin, että Geotrimiltä löytyy oma huolto Vantaalta, joka on Spectra Precisionin valtuuttama korkean luokituksen huolto.  

Maarakennuslaserit

Kirjoittaja:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608
tuomas.anttila (at) geotrim.fiMilloin viimeksi lasermittalaitteesi on huollettu tai kalibroitu?

Rakennuspöly, kosteus ja haastavat työmaaolosuhteet voivat ajan myötä vaikuttaa lasermittalaitteiden toimintakykyyn ja tarkkuuteen. Mittausvirheet työmailla tulevat kalliiksi, joten laitteet on hyvä pitää kunnossa säännöllisellä kalibroinnilla ja huollolla. Rakennuslaserit on suositeltava kalibroida vähintään kerran vuodessa.

Kaatunut tai kolhiintunut laite voi ulkoisesti näyttää moitteettomalta, mutta kaatuminen ja pienet kolhut voivat vaikuttaa laserin tarkkuuteen. Kun vaaditaan millimetrien tarkkuutta ja jatkuvaa toimintavarmuutta, laitteet on tarkistettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Geotrim on Spectra-lasereiden valtuutettu huolto Suomessa ja oma paikallinen huoltomme sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa, lähellä Helsingin lentokenttää. Kalibrointiin sisältyy toimintojen tarkastus, tarkkuuden säätö ja virallinen kalibrointitodistus. Kalibroinnin yhteydessä tarkistamme, tarvitseeko koje huoltoa tai osien vaihtoa.

Huoltomme on Trimblen valtuuttama, korkeimman luokan täyden palvelun huolto. Tarvittaessa saat meiltä vuokralaitteen huollon ajaksi. Jos sinulla on kysyttävää huollosta tai tuotteistamme, autamme mielellämme.

>Myynnin yhteystiedot