Rakennuslaserin omatoiminen huolto

Rakennuslaserin omatoiminen huolto parantaa laitteen toimintavarmuutta ja pidentää käyttöikää. Suositeltavaa on käyttää laserkoje vähintään kerran vuodessa valtuutetussa huollossa kalibroitavana, mutta tämän lisäksi kannattaa säännöllisesti huoltaa laitetta myös omatoimisesti.

Rakennuspöly, kosteus ja haastavat työmaaolosuhteet voivat ajan myötä vaikuttaa lasermittalaitteiden toimintakykyyn ja tarkkuuteen. Laserkoje on mittalaite, jonka tarkkuus on millimetrien luokkaa ja sitä tulee käsitellä varovaisemmin ja huolellisemmin kuin esimerkiksi tavallista akkuporakonetta.  Seuraavaksi käymme läpi muutaman pienen asian, jotka jokainen laitetta käyttävä voi helposti tehdä.

 

Laserin käyttöikää ja toimintavarmuutta

voi edistää omatoimisesti pitämällä laser käytön jälkeen kuivassa ja lämpimässä paikassa kuljetussalkku avattuna. Näin päivän aikana rakenteisiin kertynyt mahdollinen kosteus haihtuu eikä aiheuta akkujen tai paristojen hapettumista eikä kosteuden kondensoitumista tiiviissä laukussa.

 

”Majakat” eli näkyvissä olevat lasipinnat tulee pitää puhtaana ja kuivana. Kirkas lasi takaa virheettömän ja maksimietäisyyteen kantavan lasersäteen.

 

Akut

tulisi uusia heti kun niiden kapasiteetti ei riitä päivän työskentelyyn. Huonojen akkujen lataaminen rasittaa latauselektroniikkaa ja laturia. Mikäli on jo tiedossa pidempi jakso, ettei laseria tarvita, olisi hyvä ladata akut täyteen ja ottaa ne pois laserin sisältä ja säilyttää erillään. Sama koskee vastaanottimessa ja kaukosäätimessä olevien paristojen pois ottamista pidempien säilytysjaksojen ajaksi.

 

Vaikka Spectra Precisionin lasereissa on laadukkaat akut eikä ns. kuohumista välttämättä tapahdu, on markkinoilla paljon heikkolaatuisia paristoja, jotka kuohuessaan esimerkiksi vastaanottimen paristokotelon sisään, aiheuttavat laitteen mahdollisen tuhoutumisen käyttökelvottomaksi. Tämä tilanne ei luonnollisesti ole laserin valmistusvika eikä näin ollen kuulu laitteen takuun piiriin.

 

Tarkistus uuden työn alkaessa

Laserkoje tulisi aina uuden työn alkaessa tarkistaa itse ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarkistusohjeet tuottavat ongelmia, voi aina kääntyä laitetoimittajan teknisen tuen puoleen ja kysyä ohjeita ja neuvoja. Tarkistamiseen on helppoja ja nopeita tapoja, joita voi työmaaolosuhteissa toteuttaa kansantajuisesti ohjekirjan virallisen laskentakaavan rinnalla.

 

Mittalaitetta hankkiessaan kannattaa se mieltää henkilökohtaiseksi työkaluksi, jolloin sen työhistoria on tiedossa. Useamman rakentajan yhteisessä käytössä olevat mittalaitteet olisi hyvä varustaa iskuindikaattorilla, jolloin kaatumiset ja tippumiset tulevat esille. Kaatuneella laitteella mittaaminen on aina iso riski, koska laitteen tarkkuudesta ei silloin ole varmuutta.

 

Olemme Spectran lasereiden valtuutettu huolto Suomessa ja oma paikallinen huoltomme sijaitsee Vantaan Aviapoliksessa, lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Kalibrointiin sisältyy toimintojen tarkastus, tarkkuuden säätö ja virallinen kalibrointitodistus. Kalibroinnin yhteydessä tarkistamme, tarvitseeko koje huoltoa tai osien vaihtoa.

 

Kirjoittaja:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

0207 510 608
tuomas.anttila (at) geotrim.fi

Vastaa