Fokuksessa mittaamisen merkitys ja mahdollisuudet

Osaajat koolla Geotrimin Käyttäjäpäivillä:

Fokuksessa mittaamisen merkitys ja mahdollisuudet

Hyvinkäälle Hotelli Sveitsiin kokoontui 21.–22. syyskuuta yli 180 mittaamisen ammattilaista inspiroitumaan, verkostoitumaan ja oivaltamaan uutta. Tilaisuus oli odotettu, eikä yksin monipuolisen sisältönsä takia – olemme enemmän kuin pikseleitä toisillemme.

Käyttäjäpäivillä koettiin kauan kaivattua yhteisöllisyyttä, jonka merkitystä ei voi liikaa korostaa. Me Geotrimillä uskomme, että parempi mittausmaailma kehitetään yhdessä tekemällä. Askeleet otetaan rinta rinnan, toisiamme tukien ja kuunnellen. Jokainen onnistuminen syntyy siitä, että tunnemme toimintaympäristön ja toisemme. Toimitusjohtajamme Timo Sääskin avauspuheenvuoroa lainaten: “Kun asiakkaamme menestyvät, menestymme mekin.”

Tietoa ihmiseltä ihmiselle

Käyttäjäpäivien ohjelmasta löytyi jokaiselle jotakin – verkostoitumista, hyvää ruokaa ja iltatilaisuutta unohtamatta. Ensimmäisenä päivänä osallistujat pääsivät kuulemaan esimerkiksi autonomisten tietomallien visualisoinnista toimistosta työmaille, mittaamisen AR-ympäristöistä, käsikeilainuutuuksista, verkostomittauksesta, pistepilven jatkokäsittelystä, Trimble Catalyst -paikannuksesta, ohjelmistouutuuksista, riskialueille rakentamisesta sekä käytännön kokemuksista kentältä. Jotta Käyttäjäpäivien anti ei jäänyt vain teorian tasolle, toisena päivänä siirryttiin sanoista tekoihin workshoppien parissa. Työpajojen teemoja olivat mm. takymetrien käyttö, puisto-alueiden skannaus, mobiilikartoitus ja ratamittaukset.

Trimble SX12:n mahdollisuudet avautuivat workshopin pienryhmissä.

Viisauden lähteillä Esko Valtaojan kanssa

 Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja on puhuja, jonka sanat eivät jätä ketään kylmäksi. Hän, jos kuka tuntee mittaamisen todellisen merkityksen. Valtaoja totesi, että koko ihmiskunnan kehitys edellyttää maailman tarkastelua mittausinsinöörin silmin. Mittaaminen on saanut meidät oivaltamaan esimerkiksi sen, miksi omena putoaa kohtisuoraan, johtaen ymmärrykseen aika-avaruuden kaareutumisesta. Mittaamisesta riippuu se, miten selitämme maailmaa. Olipa kysymys mistä tahansa tieteenalasta, fysiikan laki on sama kaikille. Luotettavat ja tarkat mittaustulokset eivät selitä kaikkea, mutta ne auttavat kumoamaan harhaluulot, herättävät toivoa ja näyttävät suuntaa, miten maailmaa voidaan kehittää entistä paremmaksi, esimerkiksi ilmastonmuutosasioissa.

Esko Valtaoja

Esko Valtaoja johdatti kuulijat mittausten merkityksen äärelle.

Mittaamisen uudet ulottuvuudet

Trimblen Pohjois-Euroopan myyntipäällikkö Chris Harris avasi kuulijoille uusien mittausteknologioiden ja datan mahdollisuuksia. Pohjimmiltaan kysymys on siitä, että opimme jakamaan ja hyödyntämään mittaustietoa entistä paremmin. Oikeiden päätösten tekeminen perustuu siihen, että tuomme oikean datan oikeiden ihmisten ulottuville. Näin luomme arvoketjuja sekä tuotamme jatkuvaa lisäarvoa niin yksittäisille toimijoille kuin tulevaisuuden ekosysteemeille.

Avainsana on pistepilvi, miljoonista pisteistä koostuva aineisto, joka muodostaa mitattavan kohteen geometrian jopa millimetrien tarkkuudella. Nämä pisteet voivat sisältää kolmiulotteisen sijaintinsa ohella tietoa esimerkiksi kohteessa käytetyistä materiaaleista, väreistä ja muista ominaisuuksista. Millaisia mahdollisuuksia pistepilvi avaakaan paitsi suunnitteluun ja rakentamiseen, myös muille toimialoille!

Chris Harris (oik.) Trimbleltä kertoi mittaamisen trendeistä yhdessä Geotrimin myyntijohtaja Jussi Koskisen kanssa.

Kävijöiden kokemuksia

Kuitenkin tapahtuman tärkein elementti olivat ihmiset.

Tunnelman tiivisti Kouvolan kaupungin paikkatietoasiantuntija Tuomo Mäläskä:
– Käyttäjäpäivät on sosiaalinen tapahtuma. Tuttujen ja kollegojen kohtaaminen antaa energiaa, jota vien mukanani arkeen. Kiitos kaikille, oli hienoa nähdä!

Yhtä mieltä oli myös Oteran Oy:n mittaustyönjohtaja Juha-Matti Nieminen:
– Kun kohtaa tuttuja alan ammattilaisia, on helppo kysyä mieltään askarruttavia asioita sekä vaihtaa ajatuksia. Sain lukuisia oivalluksia siitä, kuinka voisin käyttää laitteita entistä paremmin.

Voisiko sitä paremmin sanoa – tästä on hyvä jatkaa kohti ensi vuotta.

 

Kirjoittaja: Martti Vaalahti

Vastaa