Tavastian laitehankinta mahdollistaa uusimman teknologian osaajat työelämän tarpeisiin

8.10.2018 Pauli Koivusaari ja Pasi Henriksson Ammattiopisto Tavastialta vastaanottivat uudet Trimble-mittauskalustot Geotrimin tiloissa.

Leasing-sopimuksen uudistaminen mahdollisti Tavastialle 4 kpl Trimble S7-takymetrejä, Trimble SX10-keilantakymetrin ja 5 kpl TSC7-maastotietokoneita. Lisäksi hankintaan tuli mukaan Matterport 3D-kamera, joka tulee opintolinjat ylittävään käyttöön, 3D-kameraa voi hyödyntää mm. kiinteistö- ja talonrakennuspuolella.

”Nyt tehty maanmittauslaitehankinta lisää Tavastian valmiuksia tarjota uusin teknologia opiskelijoille” kertoo Pasi Henriksson Tavastialta. ”Koulun on oltava työelämän edellä, ei sen jäljessä.” Aikuisopetuksessa koulun tehtävä on työntekijöiden tietotaitojen päivittäminen työelämän tarpeisiin.

Maanmittausalalla kartoittajan toimenkuva on ollut viime vuosina suuressa muutoksessa. ”Muun muassa kuvien käyttö mittauksen apuna ja lisääntynyt pistepilvien käyttö on johtanut siihen, että kartoittajan on hallittava mittausprosessit monipuolisesti”, kertoo Pauli Koivusaari. ”Nykyään edellytetään laaja-alaisempaa osaamista kuin aiemmin ja kartoittajan työskentely on usein hyvin itsenäistä. Perinteisen maanmittaamisen lisäksi paikkatiedon käyttö on laajentunut monelle alueelle, joten myös paikkatietoaineistojen hyödyntäminen on osattava.” Nykypäivänä kartoittajan on osattava tuottaa myös pistepilviä. Nyt tehdyistä hankinnoista, esim. SX10 korvaa kartoittajien työskentelyssä massiivikeilaimien käyttöä. ”Se tuottaa pistepilvet ja samalla sitä voi käyttää takymetrinä, mikä nopeuttaa mittaamista ja helpottaa mittaajaa. ”, vahvistaa Pauli Koivusaari Tavastialta.

Aikuisopetuksessa koulutettavien tausta voi olla moninainen. Opiskelijoita tulee koko Suomen alueelta, työkokemus voi olla noviisista konkareihin ja työtaustat niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Maanmittauksen perusasiat esim. laskenta käydään edelleen koulutuksessa läpi, koska ammattilaisten on tiedettävä mitä on teknologian takana. Hankituilla uusilla mittalaitteilla on tärkeä merkitys opetuksessa ja käytännön töiden harjoittelussa.

Tavastian maanmittausalalla kartoittajan tutkinnon opiskelijamäärä vaihtelee 60:stä sataan ja opinnot kestävät keskimäärin 2-2 ½ vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta.  Koulutukset räätälöidään opiskelijan tarpeen mukaan ja koska koulutuksen voi aloittaa hyvin joustavasti, omien tietotaitojen kehittäminen on helpompaa kuin koskaan ennen.

 


Lisätietoa Tavastian koulutuksista:

https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/perustutkinnot/kartoittaja/

https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto-tavastia/ammattitutkinnot/maanmittausalan-ammattitutkinto/