Trimnet-verkon tukiasemat uusiutuivat. Mitä on uuden tekniikan sisällä?

Trimble Alloy -vastaanotin

Kaukana ovat ne päivät, jolloin satelliittivastaanottimilla jouduttiin keräämään satelliittidataa tarkkojen koordinaattien määrittämiseksi tuntikausia tai etsimään maastosta tunnettuja kiintopisteitä, joille pystytettiin oma tukiasema parin tunnin mittauksien vuoksi. Näistä ajoista on satelliittiteknologian kehittynyt paljon: on tullut uusia satelliittijärjestelmiä ja Trimblen VRS-teknologian myötä satelliittimittausten luotettavuus ja tarkkuus ovat kasvaneet: satelliittipohjaisiin ratkaisuihin voidaan luottaa senttimetriluokan tarkkuuksia haettaessa.

Satelliittiteknologian kehitys on jatkuvaa

Trimnet VRS-palvelu pitää katseen tulevaisuudessa. Satelliittiteknologian parissa työskenteleminen on pitkäjänteistä, jatkuvaa kehittämistä.

Trimnet-palvelussa teknisellä puolella on huomioitu suomalaiset olosuhteet niin koordinaatistojen kuin pohjoisen sijaintimme suhteen. Kehittämisen hyödyt näkyvät käyttäjille, ja erityisesti uusilla sovellusalueilla, joilla on etsitty hyötyjä uudesta teknologiasta – satelliittimittaamiseen tarkoitettuja laitteita on voitu hyödyntää tehokkaammin ja luotettavammin.

Perinteisessä maanmittauksessa on löydetty uusia ulottuvuuksia ja työtapojen muutoksia, kun esimerkiksi optisista laitteista on siirrytty GNSS-mittauslaitteisiin.

Työskentely on muuttunut myös infrarakentamisessa, kun on huomattu koneohjauksessa Trimnet-satelliittimittauksen tuomat kokonaistaloudelliset hyödyt.

Geotrim on tehnyt mittavan investoinnin Trimnet VRS-palveluun ja tulevaisuuteen. Palveluun liittyvässä tukiasemateknologiassa on panostettu uusimpaan teknologiaan ja kaikki Trimnet-verkon tukiasemat on päivitetty uusimman teknologian Trimble Alloy -vastaanottimiin 2020-2021. Alloy-vastaanottimet pystyvät hyödyntämään kaikkia uusia GNSS-signaaleja, mukaan lukien uusia BeiDou (III)-signaaleja. Alloy varmistaa paremman datan laadun, järjestelmän monitoroinnin sekä tehokkaamman häiriönsietokyvyn.

Tietoa Trimble Alloy -vastaanottimista
Trimble Alloy -vastaanotin

SEURATUT SATELLIITIT • GPS: L1 C/A, L2E (L2P), L2C, L5 • GLONASS: L1 C/A2 and unencrypted P code, L2 C/A and unencrypted P code, L3 CDMA • Galileo: L1 CBOC, E5A, E5B & E5AltBOC, E6 • BeiDou: B1, B2, B3, B1C, B2A • QZSS: L1 C/A, L1C, L1 SAIF, L1S , L2C, L5, LEX/L63 • IRNSS: L5, S-Band • SBAS: L1 C/A (EGNOS/MSAS), L1 C/A and L5 (WAAS) • L-Band: Trimble RTX™

Haluatko lisätietoa tekniikasta

Kaikille Trimnet-tukiasemille on v.2020-2021 vaihdettu modernisoidun GNSS-teknologian Trimble Alloy -vastaanottimet

  • Edistyksellinen Trimble kahden Maxwell™ 7 GNSS sirun setti: 672 kanavaa samanaikaista satelliittien seurantaa varten
  • Trimble EVEREST Plus™ monitieheijastusten esto
  • Trimble 360 -vastaanotinteknologia
  • IP68
  • Trimble RTX korjaukset
  • Trimble Sentry™ -monitorointiteknologia
  • Pivot-ohjelmistoalusta

Trimnet-palveluun tiivistyy tuottavuus, luotettavuus ja uudet mahdollisuudet

Uusien signaalitasojen hyödyntäminen ja palvelun tuottaminen mallinnetun datan pohjalta sekä varmennettu verkko-RTK-ratkaisu tuovat aitoa luotettavuutta ja tuottavuutta jokapäiväiseen tarkkaan paikantamiseen. Mahdollisuudet näkyvät siinä, että Trimnet VRS-palvelun kanssa voidaan käyttää GNSS-laitteita entistä erilaisemmissa ympäristöissä. Mahdollisuudet kuuluvat nykyisille palvelunkäyttäjille ja voivat tulevaisuudessa näkyä niin autonomian kuin robotiikankin lisääntymisenä.

Kirjoittaja: Jouni Ojanperä, myynti-insinööri, Trimnet

Vastaa