Näin keräät syvyystiedot samaan aikaan sijaintitiedon kanssa

GNSS-mittalaitteen yhdistäminen kaapelihakulaitteeseen?

Luotettavan digitaalisen verkkotiedon tarve lisääntyy jatkuvasti ja myös vaatimukset dokumentointiin kasvavat. Alkuvuoden aikana meille on tullut kyselyitä syvyystiedon lisäämisestä tarkkaan GNSS-sijaintitietoon, mitä osa verkkoyhtiöistä on alkanut vaatia. Kaapelin syvyystieto on mahdollista kerätä maanpinnalta hyödyntäen kaapelihakulaitteita. Mutta kuinka se lisätään GNSS-tietoihin? Aiemmin olemme ohjeistaneet, että tieto pitää syöttää käsin mittalaitteelle syvyyskenttään.  Toinen vaihtoehto on ollut yhdistää kaapelihakulaite Trimblen Geo7x:ään Bluetooth-yhteyden avulla. Teoriassa tämä on ollut toimiva ratkaisu, mutta on sisältänyt muutaman oleellisen käytännön haasteen. Geo7:n käsittely vaatii molemmat kädet käyttämiseen. Lisäksi oikeanlaisen tiedonsiirtoformaatin muodostaminen on vaatinut paljon käsityötä. Yksittäisiä tiedostoja on mahdollista muokata käsin, mutta kymmenien kilometrien kartoitustiedostoja ei ole järkevää käsitellä manuaalisesti.

Millainen on toimiva kokonaisuus?

Kevään aikana selvittelimme eri vaihtoehtoja. Löysimme toimivan ratkaisun saksalaisen Trimble-jälleenmyyjän käytöstä – SH Locator -ohjelmistomoduulin, joka linkittyy saumattomasti Trimble Access -ohjelmistoon. Ohjelmistomoduuliin on mahdollista yhdistää Vivax Metrotechin tai Radiodetectionin -kaapelihakulaite, joilla voi kerätä syvyystietoa samaan aikaan kun Trimble R-sarjan GNSS-vastaanottimella kerätään tarkkaa sijaintitietoa. Laitteistot keskustelevat keskenään Bluetooth-yhteyden avulla, jolloin vältytään näppäilyvirheiltä. Laadukkaan ja luotettavan dokumentoinnin edellytys on minimoida virhelähteet. Lähetetäänkö kaivinkone kaivamaan kaapeli esille, jos dokumentissa lukee kaivuusyvyytenä 0.25m kun kaapeli olikin 0.52m syvyydessä? Huolellisellakin ihmisellä tulee virheitä, kun pisteitä tulee mitatuksi rakennuskauden aikana useita tuhansia.

 

Kuvanäkymä mittalaitteesta. Locator Data -tilassa näkyvät kaapelihakulaitteesta saadut mittaustulokset. Mittaustuloksiin ei tule kirjoitusvirheitä, kun aineisto luetaan suoraan kaapelihakulaitteesta. Access-ohjelmaan on mahdollista tehdä valmiiksi koodikirjasto, jolloin oikean lajin valitseminen on helppoa.

Toimiva kokonaisuus muodostuu kartoitussauvaan kiinnitetyistä GNSS-vastaanottimesta sekä maastotietokoneesta, jossa on tarvittavat mittausohjelmat. Lisäksi mittaamiseen tarvitaan Trimnet-korjaussignaalipalvelu, sekä tietenkin Bluetoothilla toimiva kaapelihakulaite. Kokonaisuuksia on useampia, mutta verkostoyhtiöille lähtökohtaisesti suosittelisin Trimblen osalta R2 GNSS -vastaanotinta ja TSC3-maastotietokonetta tarvittavilla mittausohjelmistoilla. R2:sta on saatavilla +-10cm tarkkuusoptio, joka riittää useimpiin verkostoyhtiöiden tarkkuusvaatimuksiin. Kaluston arvo on noin 10 000 euron suuruusluokkaa. Mikäli käytössä on jo Trimblen mittauskalusto Access-ohjelmistolla, niin pelkän SH-Locator -kartoitusmoduulin voi hankkia lisäksi. Ohjelmiston hinta liikkuu 1000-1500 euron välillä riippuen, onko syytä päivittää myös Access-ohjelmistoversio tuoreempaan versioon.

Mittauskalusto kokonaisuudessaan.

Case Caruna

Caruna on yksi niistä verkostoyhtiöistä, jotka vaativat uusilta työmailta pohjois-, itä-, sekä merenpinnankorkeuden lisäksi kaapelin asennussyvyyden. Carunalla on useamman sivun mittainen kartoitusohje siitä, kuinka ja missä muodossa aineisto tulee heille tuottaa. Tiedonkerääminen nykyaikaisilla mittalaitteilla on helppoa, mutta ammattitaitoa on pitää fokus siinä, että tieto kerätään niin, että siitä tulee kerralla oikean kaltaista. Carunalle tuotettavan sijaintitiedon tulee olla .tky-formaatissa. Tämä tiedostomuoto on tekstitiedosto, jossa samalla rivillä kerrotaan kohteen tyyppi, viivan alkupään ja loppupään koordinaatit, sekä väliin jäävä syvyystieto. Formaatin rakenne on siinä mielessä erikoinen, että harva mittausjärjestelmä tai tietokoneohjelma pystyy sitä luomaan. Geotrimillä on kuitenkin rakennettu työkalu, jolla kyseinen tiedosto saadaan suoraan oikean näköisenä ulos mittalaitteesta. Tämän hetken tiedon mukaan muilla valmistajilla ei ole tähän ratkaisua.

Tky-tiedosto näyttää tältä. Tiedostoa luetaan rivi kerrallaan. Musta laatikko sisältää kerätyn lajikoodin, sekä viivanumeron. Punainen laatikko sisältää viivan aloituskoordinaatit ja sininen laatikko lopetuskoordinaatit. Keltaiseen laatikkoon tulee pisteiden välistä otettu syvyystieto.

Tky-tiedosto näyttää tältä. Tiedostoa luetaan rivi kerrallaan. Musta laatikko sisältää kerätyn lajikoodin, sekä viivanumeron. Punainen laatikko sisältää viivan aloituskoordinaatit ja sininen laatikko lopetuskoordinaatit. Keltaiseen laatikkoon tulee pisteiden välistä otettu syvyystieto.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SH Locatorin avulla on mahdollista tuottaa laadukasta mittausaineistoa, ilman inhimillisiä virheitä. Tiedonkerääminen on tuottavaa, kun mittaamisen workflow on sujuvaa ja aineisto saadaan suoraan maastotietokoneelta tilaajan vaatimaan tiedostoformaattiin.

Kirjoittaja

Block "16857" not found

Vastaa