Laserkeilaimet

Trimble X12

3D-laserkeilain

Trimble X9

3D-laserkeilain

Trimble X7

3D-laserkeilain

Trimble SX12

Keilaintakymetri

Trimble X7

Trimble X9

Trimble X12

Trimble SX12

Keilausnopeus

500 kHz

1000 kHz

2187 kHz

26.6 kHz

Kantama

0.6 m–80 m

0.6 m–150 m

0.3 m–250 m; 365 m (Ambiguity Interval)

10.9 m–600 m

Kohina

< 2.5 mm @ 30 m

< 1.5 mm @ 30 m 80% heijastuksella

0.25 mm @ 25 m (136 kHz)

1.5 mm @ 50 m, 18-90% heijastuksella

3D-pistetarkkuus

3.5 mm @20 m

3.0 mm @20 m

2.2 mm @20 m

2.5 mm @100 m poikkeama pallomaisella tähyksellä

Keilauksen kesto

2-7 min.

1-6 min.

1-3 min.

12 min.

Kuva

3 koaksiaalista, kalibroitua 10MP kameraa

3 koaksiaalista kalibroitua 10MP kameraa

80 MP panoraama, parallaksiton kuvien yhdistäminen

3 kalibroitua kameraa kaukoputkessa, Trimble VISION™ teknologia

Kuvan tallennusnopeus

1-2 min Vakio (2-6min HDR)

1-2 min Vakio (2-6 min HDR)

2-2.5 min (HDR)

2.5 min Vakio

Käyttöliittymä

WLAN-yhteydellä Trimble Perspective -ohjelmisto Windows-tabletilla tai Perspective Mobile Apple- tai Android-laitteella

WLAN-yhteydellä Trimble Perspective-ohjelmisto Windows-tabletissa tai Perspective Mobile Apple- tai Android-laitteella

Kosketusnäyttö laserkeilaimessa tai Trimble Perspective -ohjelmisto Window- tabletissa

WLAN-yhteydellä Trimble Access -ohjelmisto

2-suuntainen kompensaattori

Tarkkuus <3", Alue ±10°

Tarkkuus <3", Alue ±10°

Tarkkuus 14", Alue ±0.5°, Resoluutio 0.001°

Tarkkuus 0.5", Alue ±5.4', Resoluutio 0.3"

Suojaus

IP55

IP55

IP54

IP55

Laserluokka

Laserluokka 1, silmälle turvallinen IEC EN60825-1

Laserluokka 1, silmälle turvallinen IEC EN60825-1

Laserluokka 1, silmälle turvallinen IEC 60825-1

Laserpulssi 1550 nm; Laserluokka 1M

Laserkeilausohjelmistoja

Trimble Perspective

Ohjelmisto Trimble X7/X9/X12 -laserkeilaimille

Trimble RealWorks

Toimisto-ohjelmisto pistepilven käsittelyyn

Yhteensopiva:
Trimble TX8 / TX6 / X7 / X9 / X12

Trimble Business Center

Toimisto-ohjelmisto

Yhteensopiva: Access / TSC5 / TSC7 / T10 / R12 / R12i / R780 / R580 / SX12 / X7 / X9 / X12 / MX7 / MX50 / MX9

Laserkeilauksen vaiheet

Trimble X9 -laserkeilain

Trimblen laserkeilaimilla saadaan tuotettua niin pienistä kuin suuristakin kohteista nopeasti ja kustannustehokkaasti mittatarkkaa tietoa, jota voidaan analysoida ja käsitellä myöhemmin kohteeseen koskematta.

Laserkeilaus soveltuu muodonmuutosmittauksiin sekä mm. historiallisesti tärkeiden ja muiden merkittävien kohteiden tallentamiseen digitaalisessa muodossa.

Laserkeilain tallentaa kaiken saman tiedon kuin silmä näkee, mutta pistemuodossa siten että jokaisella pisteellä on oma XYZ-koordinaattinsa, heijastuvuusarvonsa (intensiteetti) ja väriarvo, mikäli käytetään kameraa keilauksen apuna.

Toimintaperiaate: laite lähettää lasersignaalin ja paluusignaalista saadaan koordinaattiarvo ja intensiteetti. Tumma pinta heijastaa huonommin kuin vaalea pinta. Laserkeilain toimii myös pimeässä, joten aina ei välttämättä tarvita valoa mittausten tekemiseen, tällöin ei kuitenkaan saada väriarvoja pistepilvelle. Keilainten mittausetäisyydet alkavat noin 30 senttimetristä aina yli 300 metriin saakka.

Etuja: Tarkasti ja huolella tehdyt laserkeilaukset nopeuttavat projektien valmistumista, vähentävät työmaakäyntejä, auttavat esisuunnittelussa ja vähentävät työmaan aikaista lisärakentamista.

Kohteen mittauksen jälkeen käytössä on pistepilvimalli, jota käsitellään Trimble RealWorks -ohjelmistolla. Mallista saadaan tietoon X,Y ja Z -koordinaatit, sekä myös intensiteetti-, että väriarvo haluttaessa.

Intensiteetti kertoo kuinka hyvin kohde heijastaa lasersäteen takaisin, vaalea pinta heijastaa paremmin kuin tumma. Kun kamera on käytössä, saadaan pistepilven jokaiselle pisteelle liitettyä myös oma väriarvo.

Erilliset keilaukset tuodaan tietokoneelle, jossa keilainten asemapisteet sidotaan toisiinsa Trimble RealWorks -ohjelmistolla. Keilaimen asemapisteet sidotaan eli rekisteröidään toisiinsa joko erillisten mittausten avulla kun pistepilvi halutaan tiettyyn koordinaatistoon. Tällöin mitataan takymetrillä tai GNSS-mittalaitteella käytettyjen tähysten koordinaatti. Jos koordinaatisto on mielivaltainen ja mittauksia ei ole paljon eikä suurella alueella, voidaan rekisteröintiin käyttää keilauksessa näkyviä yhteisiä tasoja. Näitä kaikkia keinoja voidaan myös käyttää yhdessä ja vähentää käsityön määrää pistepilvien rekisteröinnissä. Myös inhimillisten virheiden määrä vähenee automatisoinnin avulla. 

Pilvimallin avulla kohteesta voidaan muodostaa 3d-malli, joka on vietävissä muihin suunnitteluohjelmiin lähtötiedoksi. Lähtötietoina voi käyttää joko 3d-mallia tai pistepilveä.

Pilvimallista voi tehdä poikki-, pysty- ja pituusleikkauksia. Massalaskentoihin saadaan myös nopeutta ja tarkkuutta suuren pistetiheyden myötä. Raportointi on helppoa ja nopeaa. Raportteihin voidaan myös liittää visuaalista informaatiota kohteesta. Tämä kaikki voidaan tehdä RealWorks-ohjelmalla tai viedä aineisto johonkin muuhun suunnitteluohjelmistoon.

Trimblen laserkeilaimet ja ohjelmistot tarjoavat helpon ja nopean keinon hallita projekteja yhdessä muiden mittausmenetelmien ja laitteiden kanssa.

MYYNTI: LASERKEILAUS, MOBIILIKARTOITUS, UAS

Sakari Mäenpää
Myyntipäällikkö

0207 510 622
sakari.maenpaa (at) geotrim.fi

Tom Steffansson
Myynti-insinööri, Mobiilikartoitus

020 7510 649

tom.steffansson (at) geotrim.fi

Tommi Tikka
Myynti-insinööri, laserkeilaus, Matterport

0207 510 660
tommi.tikka (at) geotrim.fi

Kari Immonen
Tuki- ja koulutuspäällikkö

0207 510 634
kari.immonen (at) geotrim.fi

Lähetä viesti