Ratkaisuja sähköverkkojen kartoittamiseen maastossa

Tarpeita...

 • Sähköverkkojen johtotietojen dokumentointi, mm. vanhat, sijainniltaan epäselvät linjat 
 • Maakaapeloinnin maastoonmerkintä 
 • Sähköpylväiden ja ilmajohtojen maastomittaukset ja tarkistukset
 • Omaisuuden ylläpito, mm. muuntamoiden dokumentointi ja muu tiedonkeruu sähköyhtiön omaan paikkatietojärjestelmään
 • Ominaisuustietojen, kuten tietojen sijaintitarkkuuden tallennus ja dokumentointi
 • Maastotietokantaan tarvitaan kuvaukset sähkölinjoista, ilmajohdoista ja suurjännitelinjan pylväiden sijainneista.
 • Sähköverkon sijaintitarkkuuden tulee täyttää Maanmittauslaitoksen laatumallin mukaiset vaatimukset. Myös käytössä olevan GNSS-kaluston mittaustarkkuuden on täytettävä laatuvaatimukset. 
 • Ohjelmiston monipuolisuus:  ominaisuustietojen irrotus eri tasoille

Ratkaisuja:

Trimble R-sarjan GNSS-vastaanottimet

Cm-tarkkuus RTK-vastaanottimilla

Trimble GNSS/GIS-kämmenlaitteet

10 cm…50 cm:n tarkkuus Trimblen paikkatietolaitteilla (GIS)

Ohjelmistoja

Ohjelmistoja maastossa kerätyn tiedon käsittelyyn

Trimble R2

GNSS-vastaanotin

Ratkaisuja sähköverkkojen kartoittamiseen ILMASTA KÄSIN

Sähköverkkojen ilmakuvaustarpeita...

 • Säännölliset tarkastukset  ja kunnossapitotarpeiden arviointi
 • Tarkan sijaintitiedon tarve korjattavista kohteista. Jotta viat erottuisivat, on kuvamateriaalin oltava korkealaatuista
 • Verkoston ja johtolinjausten suunnitteluun mittatarkat ortokuvat
 • Jakeluverkon häiriöiden nopea arviointi pienehköillä alueilla, jos esimerkiksi myrskyjen jälkeen tavallisilla kulkuvälineillä voi olla vaikea päästä paikalle

Ratkaisuja:

UAS-kartoitus

Suomalainen GeoDrone X4L -ortokopteri

 • Lentoaika jopa 68 minuuttia
 • Ortokuvat yhdellä lennolla jopa 100 hehtaarin alueelta
 • Maapikselin koko 3 cm/150 m korkeudelta
 • Hyötykuormat: 24 tai 42 megapikselin kamera tai hyper-, multispektri- ja lämpökamera sekä laserkeilain
Trimnet UAS Reaaliaikaisena tai jälkilaskettuna

Ratkaisuja:

GeoDrone X4L

Multikopteri