Mittausosastot

Kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja kuntamittaukseen, kaavoitukseen, kiinteistörajojen merkintään, tonttien lohkomisiin sekä paikkatiedon keruuseen.

Kadut

Kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja katujen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Kaavoitus

Trimblen paikkatietolaitteeseen voi tallentaa kaavaluonnoksen. Kaavoittaja voi sen avulla todeta maastokäynnillä kaavan toteuttamismahdollisuudet ja tallentaa samalla laitteeseen kaavaan vaikuttavia kohteita kuten suojellut puut.

Ilmakuvakartoituksella saadaan mittatarkka visuaalinen kuva kaavoitusalueista.

Tilapalvelut ja kiinteistönhoito

Matterport-kameralla tuotetut 3D-virtuaaliesitykset tarjoaa mainion ratkaisun kiinteistöomaisuuden dokumentointiin ja tiedon jakoon kunnan sisällä, sekä  julkisten tilojen esittelyyn, vaikkapa urheiluhallin tilaopastuksen kunnan verkkosivuilla.

Matterport 3D-kamera

Rakennusvalvonta

Järjestelmät rakennusten koordinaattien, sijaintien ja korkeuksien määrittämiseen ja mittaamiseen.

Kunnan rakennusvalvoja voi käyttää laitetta rakennuspaikan merkitsemiseen tai todetakseen onko rakennus tarpeeksi etäällä kiinteistörajasta tai rantaviivasta.

Paikkatietolaitteet

Ympäristötarkastus

Paikkatietolaitteita ja -ohjelmistoja tiedonkeruuseen ja dokumentointiin. Esimerkiksi luontoon jätetyn ongelmajätteen sijainnin ja ominaisuustiedon tallentaminen tai vanhojen kaatopaikkojen vesivaluma-alueiden paikantaminen.

Paikkatietolaitteet

Viherosastot

Paikkatietolaitteita ja -ohjelmistoja tiedonkeruuseen ja dokumentointiin. Esimerkiksi arvopuiden sijainnin määritys tai viheralueiden, metsien tai puistojen pinta-alojen mittaaminen.

Paikkatietolaitteet Laserit

Liikuntapaikat

Trimblen laitteilla voi kartoittaa ulkoilureittejä, hiihtolatuja tai moottorikelkkareittejä ja kerätä näistä ominaisuustietoja. Kerätystä tiedosta on helppo tuottaa erilaisia lopputuotteita kuntalaisten käyttöön kuten karttoja tai latuprofiileja.

Paikkatietolaitteet