Kunta ja kaupunki

Tuottavuutta ja tehoa maanmittaukseen, kartoitukseen, kuntatekniikan, paikkatiedon tarpeisiin. Ratkaisuja maailman parhailta laite- ja ohjelmistotoimittajilta: Trimble, Spectra Precision, VideoDrone, Quantum, GeoSLAM, Matterport…

Trimble SX12 -keilaintakymetri

Mittausosastot

Kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja kuntamittaukseen, kaavoitukseen, kiinteistörajojen merkintään, tonttien lohkomisiin sekä paikkatiedon keruuseen.

Kadut

Kustannustehokkaita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja katujen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Lisää tietoa

Katso webinaaritallenne:

Kaupunkimallin täydentäminen dronetekniikalla

Kaavoitus

Trimblen paikkatietolaitteeseen voi tallentaa kaavaluonnoksen. Kaavoittaja voi sen avulla todeta maastokäynnillä kaavan toteuttamismahdollisuudet ja tallentaa samalla laitteeseen kaavaan vaikuttavia kohteita kuten suojellut puut. Ulkokäyttöön soveltuva AR-järjestelmä mahdollistaa 3D-mallin tarkastelun todellisessa ympäristössä.

Ilmakuvakartoituksella saadaan mittatarkka visuaalinen kuva kaavoitusalueista.

Tilapalvelut ja kiinteistönhoito

Matterport-kameralla tuotetut 3D-virtuaaliesitykset tarjoaa mainion ratkaisun kiinteistöomaisuuden dokumentointiin ja tiedon jakoon kunnan sisällä, sekä  julkisten tilojen esittelyyn, vaikkapa urheiluhallin tilaopastuksen kunnan verkkosivuilla.

Matterport 3D-kamera

Rakennustarkastus ja -valvonta

Järjestelmät rakennusten koordinaattien, sijaintien ja korkeuksien määrittämiseen ja mittaamiseen.

Kunnan rakennusvalvoja voi käyttää laitteita rakennuspaikan merkitsemiseen tai todetakseen onko rakennus tarpeeksi etäällä kiinteistörajasta tai rantaviivasta.

Ulkokäyttöön soveltuvan Trimble AR-järjestelmän avulla rakennussuunnitelman 3D-mallia voi tarkastella oikeassa rakennusympäristössä.

AR-JÄRJESTELMÄ TRIMBLE CONNECT Paikkatietolaitteet
Paikkatiedon hyödyntäminen ympäristötarkastuksissa

Ympäristötarkastus

Paikkatietolaitteita ja -ohjelmistoja tiedonkeruuseen ja dokumentointiin. Esimerkiksi luontoon jätetyn ongelmajätteen sijainnin ja ominaisuustiedon tallentaminen tai vanhojen kaatopaikkojen vesivaluma-alueiden paikantaminen.

Paikkatietolaitteet Trimnet VRS UAS

Viher- ja puisto-osastot

Paikkatietolaitteita ja -ohjelmistoja tiedonkeruuseen ja dokumentointiin. Esimerkiksi arvopuiden sijainnin määritys tai viheralueiden, metsien tai puistojen pinta-alojen mittaaminen.

Paikkatietolaitteet Laserit Trimnet VRS UAS

Liikuntapaikat

Trimblen laitteilla voi kartoittaa ulkoilureittejä, hiihtolatuja tai moottorikelkkareittejä ja kerätä näistä ominaisuustietoja. Kerätystä tiedosta on helppo tuottaa erilaisia lopputuotteita kuntalaisten käyttöön kuten karttoja tai latuprofiileja.

Paikkatietolaitteet Trimnet VRS Laserit