Trimble TSC7 ja R10 ja SX10

Tarkat koordinaatit löydöille

Kenttätyöt ovat tärkeä osa arkeologiaa. Erittäin tarkat sijainnit saadaan parhaiten takymetrien ja GNSS-järjestelmien avulla. Trimnet-palvelu korjaa satelliittipaikannusdatan virheitä ja tarjoaa luotettavan RTK-tasoisen cm-tarkan sijaintitiedon arkeologisille löydöille. Tarkat mitat ovat tärkeitä, kun halutaan analysoida löytöjen levittäytymistä alueella.

Takymetrit GNSS-vastaanottimet Maastotietokoneet Trimnet-palvelu

Kulttuurikohteiden vaativa dokumentointi

Laserkeilaamalla kohteesta saadaan erittäin yksityiskohtainen, mittatarkka kolmiulotteinen pistepilvi. Aineiston tarkkuus voi laserkeilaimesta riippuen olla mm-tasoa. Laserkeilaus on ehdottomasti ykkösmenetelmä arvokkaiden kulttuurikohteiden dokumentoinnissa ja tallentamisessa sekä arvokohteiden saneerausvaiheissa.

Maalaserkeilaimet Käsikeilaimet

Inventointi ja dokumentointi ilmasta käsin

Drone, johon on kiinnitetty esimerkiksi LiDAR-laserkeilain tai ortokuvakamera mahdollistaa dokumentoinnin nopeasti ja laajalta alueelta ilmasta käsin. Drone soveltuu jo inventointivaiheeseen, sillä siihen yhdistettävät eri tekniikat voivat paljastaa myös esihistoriallisia asuinalueita ja painanteita, joita voi olla vaikea maan pinnalta käsin havaita. Dronen tuottamien kuvien avulla voidaan mallintaa asuinpaikkojen välisiä etäisyyksiä, maaston muotoja ja kohteiden välisiä yhteyksiä.

UAS Ilmakuvaus
#D-malli Jyväskylän Pavilijongista

3D-mallit ja digitaaliset kaksoset

Kulttuuriperintökohteista on helppo toteuttaa virtuaalimalleja Matterportin 3D-kameran ja pilvipalvelun avulla. 3D-mallin lisäksi Matterport-kuvaus tuottaa nukkekotinäkymät, runsaat valokuva-aineistot, pohjakuvat ja jopa pistepilviaineistoa. Esityksiin saa lisättyä videoita, tekstiä, puhetta ja kuvaa.

3D-malli soveltuu paitsi kohteiden (rakennukset) dokumentointiin, myös esim. virtuaalisten museokierrosten tai näyttelykierrosten toteuttamiseen helposti ja nopeasti.

Katso lisätietoa: 3d-malli.fi