Ympäristövastuu

Ympäristöasioiden vastuullinen hoitaminen on oleellinen osa Geotrim Oy:n liiketoimintaa ja yhteiskunnallista vuorovaikusta. Olemme sitoutuneet päämiehemme Trimble Navigation Ltd:n yhteiseen ympäristöstrategiaan, jota osaltamme johdetaan Euroopan pääkonttorista Saksasta käsin. Trimble Navigation Ltd:n yleisten toimintatapojen mukaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ympäristön ja kestävän kehityksen tukemiseksi.

Kannamme vastuun tuotteistamme ja takaamme, että sekä tuotteemme että niiden pakkausmateriaalit voidaan kierrättää, ja että tuotteet ovat ympäristöstandardin mukaisia. Tarkistamme toimintatapojamme säännöllisesti ja sitoudumme parantamaan ympäristöä huomioivaa toimintaamme.

Geotrim on Pakkausalan ympäristörekisterin PYR:n jäsen ja rekisteröitynyt samalla myös tuottajayhteisöihin. PYR huolehtii jäseniensä puolesta EU:n pakkausdirektiivin sekä Suomen lainsäädännön velvoitteiden täyttymisestä. Jätelaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan kotimaan markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti. Säännös koskee kaikkia Suomessa myytäviä ja kulutettavia pakkauksia sekä niiden käytöstä johtuvaa pakkausjätettä.

Geotrim on SELT ry:n jäsen, joka kuuluu Elker Oy:öön. Elker Oy on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä ja kierrätyksen organisointia varten perustettu palveluyhtiö ja huolehtii jäseniensä WEEE-kierrätyksestä ja siitä että WEEE-direktiivi ja sitä vastaavan lainsäädännön velvoitteet täyttyvät. Kierrätämme kertyneen elektroniikkaromun sekä käytetyt akut asianmukaisesti loppukäsittelylaitoksiin.