GPS Pathfinder Office -ohjelmisto

Helppokäyttöinen, tehokas ohjelmisto TerraSyncillä kerätyn tiedon hallintaan, jälkilaskentaan ja ylläpitoon. Trimble® Pathfinder Officen avulla varmistetaan, että kerätty tieto on eheää, luotettavaa ja tarkkaa.

Trimble GPS Pathfinder Office -ohjelmisto

Ohjelmisto sisältää GNSS-tiedostojen jälkikäsittelytyökalut, mukaan lukien Trimblen DeltaPhase™ -differentiaalikorjausteknologia. Ohjelmisto on suunniteltu tuottamaan maastossa kerätyistä GNSS-tiedoista johdonmukaista, luotettavaa ja tarkkaa GIS-tietoa.

Ominaisuuksia

  • Differentiaalikorjaukset parantamaan maastosta kerätyn tiedon laatua
  • H-Star
  • Jälkikäsittelytuki GLONASS-laitteilla kerätyille tiedoille
  • Tietojen tuonti ja vienti useissa eri GIS- ja CAD-formaateissa
  • Ominaisuuskirjasto
  • Laatukontrolli GNSS-tiedoille ennen GIS-ympäristöön vientiä 

Pathfinder Office -ohjelmistolla maastomittaus voidaan suunnitella siten, että maastossa kerätty tieto on mahdollisimman laadukasta. Ohjelmiston Data Dictionary Editorilla luodaan räätälöity tiedonkeruurutiini sijainti- ja ominaisuustiedon keruuta varten. Ominaisuuskirjasto varmistaa, että tieto maastossa kerätään sovittujen vaatimusten mukaisesti ja on yhteensopivaa paikkatietokannan kanssa.

Pathfinder Officeen voi lukea tiedon useista GIS- ja tietokantaformaateista, jolloin aikaisemmin kerätty tieto voidaan viedä takaisin maastoon tarkistusta ja ylläpitoa varten. Mitattu aineisto on havainnollistettavissa käyttämällä mittausalueen taustakarttoja, kuten ilma- tai satelliittikuvia. Ennen maastosta kerätyn tiedon siirtämistä GIS- tai CAD-järjestelmään tai haluttuun tiedostomuotoon,

GNSS-havaintojen tarkkuutta voidaan jälkikorjauksella parantaa muutamasta metristä desimetriluokkaan tai jopa tarkemmaksi riippuen mittausolosuhteista ja käytetystä GNSS-vastaanottimesta. 

Lisätietoa Trimblen sivuilta

Kysy meiltä:

Sakari Mäenpää
Myyntipäällikkö

0207 510 622
sakari.maenpaa (at) geotrim.fi

Lähetä viesti