RATAMITTAUS

Trimble tarjoaa monipuolisia, tarkkoja ja luotettavia menetelmiä ratojen mittauksiin ja kartoituksiin.

 • Radan suunnitteluun liittyvät mittaukset
 • Radan rakentamisen mittaukset, kiintoraiteiden rakentaminen
 • Ratageometrian mittaukset
 • Aukean tilan ulottuman (ATU) mittaukset
 • Radan laatukontrollimittaukset
 • Mittaukset tukemiskonetta varten
 • Omaisuustiedonkeruu
 • Radan monitorointi
 • As-built-mittaukset vertailua varten
 • Radan ilmakuvakartoitus
 • Mobiilikartoitusjärjestelmä

Trimble gedo -ratamittausvaunun käyttökohteita

Trimblen GEDO Rec Module Doc -ohjelmistolla sekä GEDO CE 2.0 -ratamittausvaunulla saadaan tallennettua ratageometrian tärkeät parametrit laatukontrollia varten yhdellä ajokerralla. Arvot näkyvät jo mitattaessa.

 • Jatkuva ja nopea rataleveyden, kallistusten ja vääntymien tallennus.
 • Pitkien rataosuuksien mittaaminen liikenteen kärsimättä
 • Tulokset mahdollista saadaan valituilla pisteväleillä suoraan työmaalla
 • Tärkeiden sijaintien koordinaatit ja tallennus

Trimble GEDO -järjestelmä GEDO Rec -ohjelmiston kanssa on tehokas työkalu mittaamiseen ja yksityiskohtaisen tiedon dokumentointiin olemassa olevasta radasta.

 • Raideleveyden, kallistusten ja vääntymien tallennus.
 • Pitkien rataosuuksien mittaaminen liikenteen kärsimättä
 • Yhdistämällä vaunuun takymetri tai GNSS varmistetaan sijaintien luotettavuus.
 • Nopeus säästää kuluja. Yksityiskohtaisia tietoja voidaan kerätä tunnissa GNSS:llä jopa 3000 metriltä ja takymetrillä 1000 metriltä.
 • Useiden mittausten yhdistäminen mahdollista
 • Tulosten vienti GIS- ja ratasuunnitteluohjelmistoon. As-built-vertailut.

Trimble Access Rail on suunniteltu radan erilaisiin maastomittaustehtäviin ja merkintään.

 • Digitaaliset tiedot toimistosta maastoon
 • Radan vaaka- ja pystygeometria
 • Tuki kaikille yleisille ratalinjan elementeille
 • Luotettava sijaintien takymetri- ja GNSS-perustainen tiedonkeruu
 • Radalla tehtävien töiden optimointi etukäteen toimistolla

Trimble GEDO IMS -järjestelmä, joka sisältää Trimblen ratamittausvaunun sekä erittäin tarkan IMU-yksikön muodostaa erittäin tuottavan alustan tehokkaaseen ratamittaamiseen ja omaisuustiedon keräämiseen. Komponentteja ja sensoreita voi lisätä tarpeiden mukaan.

 • Ratamittausvaunu kerää radan sijainti-, raideleveys- ja kaartumistietoja
 • Voidaan mitata pitkiä rataetäisyyksiä liikenteen siitä kärsimättä
 • Erilaisia mittaussensoreita lisäämällä joustavuutta ja tarkempia ominaisuuksia
 • Lyhyt alustusaika, nopea työskentely radalla
 • Jatkuva korkealaatuisen datan keräys
 • Mittausprosessin sisäinen laatukontrolli

GEDO IMS ja GX50-laserkeilain-yhdistelmä ratamittausvaunussa.

Radan tukemiseen tarvitaan etukäteen tarkat mittaukset radan olosuhteista. Ratkaisu on GEDO-ratamittausvaunu yhdessä Trimble GEDO Vorsys -ohjelmiston kanssa.

 • Mittausdatan välittömästi tapahtuva toimitus tukemiskoneelle säästää aikaa ja rahaa
 • Rakentamisen ja ylläpidon aiheuttama seisokkiaika vähenee.
 • Radan 3D-sijainnit, raidevälit ja kaltevuudet saadaan yhdellä ajolla.
 • Ratageometria tarkasti ja luotettavasti Trimble S9 -takymetrillä
 • Laatukontrolli saadaan välittömästi tukemisen jälkeen tehtävillä mittauksilla
 • Alan vakiintuneet tiedostomuodot ja protokollat

Radan ATU-mittaukset ja laserkeilaus

Trimble GEDO Scan -järjestelmä on moderni ja tehokas työkalu yksityiskohtaisen pistepilvitiedon keräämiseen radasta ja sen ympäristöstä. GEDO GX50 -laserkeilainjärjestelmä mahdollistaa laserkeilauksen eri asennoissa ja kallistuskulmissa. Laserkeilain, joka on sijoitettu kohtisuoraan radan akseliin nähden, tarjoaa optimaalisen tarkkuuden ATU:n analyysiin. Perhoskonfiguraatiossa rataan kohtisuorassa olevat kohteet tulevat selvästi näkyviin.

 • Tarkat 3D-mallit tunneleista ja alikulkusilloista
 • Myös viereisen radan geometria saadaan pistepilvitietojen perusteella
 • Helppo navigointi pistepilvessä

Trimble GEDO yhdessä GEDO Track -ohjelmiston kanssa on helppokäyttöinen, integroitu järjestelmä mittaamaan tarkat asennuskohdat ja laatutarkistukset. As-built -mittaustulokset, sivusiirrot ja korjatut arvot saadaan jo ratatyömaalla. GEDO sopii niin perinteisten kuin huippunopeiden ratojen rakentamiseen.

 • Välittömästi saatavat as-built-mittaustulokset
 • Geometriatiedot luotettavasti ja tarkasti. Takymetrin avulla erittäin tarkka paikalleen asemointi
 • Radan 3D-koordinaatit, rataleveydet ja kallistukset
 • Asennussuunnitelmien tuonti digitaalisesti tai paperilla
 • Nopeuttaa dokumentointia ja hyväksyntäkierroksia

Kari Immonen
Tuki- ja koulutuspäällikkö

0207 510 634
kari.immonen (at) geotrim.fi

Lähetä viesti