GPS/GNSS-pohjainen paikkatiedon keruu on kasvussa. Trimblen järjestelmät tarjoavat tiedon keruuseen tuottavuutta organisaatioille, jotka tarvitsevat tarkkaa ja luotettavaa sijaintitietoa. Tarjoamme tehokkaat laitteet ja ohjelmistot GIS-tietokantojen ja karttojen ylläpitoon.

Mihin tarvitaan paikkatietoa?

Tiedon keruu ja dokumentointi

Paikkatietolaitteiden tärkeä sovellusalue on dokumentointi; sijainti- ja ominaisuustiedon keruu maastossa. Trimble tarjoaa tehokkaan ja selkeän tiedonkeruun työnkulkuun riippumatta toimialasta tai kerättävän paikkatiedon laajuudesta.

Mitä kerätään?

Kerättävä tieto luokitellaan geometrian perusteella pistemäisiin, viivamaisiin ja aluemaisiin kohteisiin. Kohteisiin voidaan liittää ominaisuustietoa, jonka rakenne on etukäteen määritelty tiedonkeruulomakkeisiin. Kun tieto kerätään yhtenäisellä tavalla, varmistetaan samalla paikkatiedon eheys.


Millä tarkkuudella?

Paikkatiedon keruuta on mahdollista tehdä laitemallista riippuen muutaman metrin tarkkuudesta aina senttitarkkuuteen saakka. Trimblen laitteet tallentavat automaattisesti tiedon yhteyteen sijaintitiedon tarkkuuden sekä menetelmän, jolla se on tuotettu. Tämä takaa tiedon jäljitettävyyden ja sen käyttökelpoisuuden arvioinnin myös tulevaisuudessa.

Tietojen ylläpito

Paikkatiedon laatu on suoraan verrannollinen sen ajantasaisuuteen. Tietojärjestelmissä oleva paikkatieto on pidettävä ajan tasalla sen käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi monilla toimialoilla, kuten sähkön jakelussa, toiminta edellyttää säännöllisiä kuntotarkastuksia. Näitä voivat edellyttää myös lainsäädäntö, kuten leikkikenttien ja –välineiden turvallisuus.


Tehokkuutta keruuvaiheeseen

Trimblen järjestelmien avulla maastossa tehtävä tiedon ylläpito on mielekästä. Paikkatietojärjestelmästä tai tietokannasta paikkatiedot voidaan tuoda maastoon tarkistusta ja päivittämistä varten. Maastossa tietoja on mahdollista lajitella ja suodattaa käyntijärjestyksen mukaiseksi, mikä tehostaa maastotyöskentelyn suunnittelua ja työnohjausta. Kohteita voidaan tarkastella listamuodossa tai taustakartta-aineiston päällä.


Valmiit lomakkeet helpottavat keruuta

Tiedon ylläpitoa ohjaa lomake, joka voidaan räätälöidä työtehtävän edellyttämien vaatimusten mukaiseksi. Halutut kentät voidaan määrittää pakollisiksi, jolloin lomaketta ei voi sulkea ennen kuin pakollinen tieto on annettu. Tämä ohjaa käyttäjää päivittämään juuri ne tiedot jotka ovat kyseisen työtehtävän kannalta oleellisia.

Trimble TDC100

Kun kohde on pystyttävä identifioimaan sijainnin perusteella, ei tavanomaisten paikannuslaitteiden tarkkuus enää riitä. Trimblen paikkatietolaitteilla on mahdollista paikantaa kohde aina senttitarkkuuteen saakka.


Opastus kohteeseen

Tarkkuuspaikannuksessa laite opastaa käyttäjän sijainniltaan tunnettuun kohteeseen. Tämä on tarpeen kun paikannetaan maanalaista kohdetta, kuten tietoliikennekaapelia tai kohde on näkymätön, kuten kiinteistöraja. Kohde voi olla myös sääolosuhteiden takia hankala löytää, esim. lumikinosten alla oleva vesijohtoverkon sulkuventtiili.

Tarkkuuspaikannus voi liittyä paikkatiedon ylläpitoon tai se voi olla itsenäinen työsuoritus. Paikannettava kohde voidaan valita osoittamalla kohdetta karttapohjalla tai valitsemalla se luettelosta ominaisuustiedon perusteella. Tämän jälkeen laite ohjaa käyttäjän kohteeseen havainnollisen graafisen nuolinäytön opastamana.

GNSS-kämmenlaitteita

Trimble TDC150

GNSS-kämmenlaite

Trimble Geo7

Kämmenlaite

Vertaa kämmenlaitteita
  Geo 7X     TDC100
GNSS Tarkkuus 1-100 cm     1-2 m
Käyttöjärjestelmä WEHH 6.5     Android 6.0
Näytön koko 10.7 cm / 4.2″     13.4 cm / 5.3″
Näyttö Värillinen kosketusnäyttö     Värillinen multikosketusnäyttö
Yhteensopiva TerraFlex, TerraSync, Positions     TerraFlex, Penmap for Android, Esri Collector
Satelliitit GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SBAS     GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SBAS
Prosessori 1.0 GHz     1.2 GHz
Muisti 256 MB     2 GB
Tallennustila 4 GB     8 / 16 GB
IP-luokitus IP65     IP67

TABLETIT

Trimble T10

Tabletti

Trimble Yuma2

Maastotablet

OHJELMISTOT

Trimble Penmap

Sovellus

Yhteensopiva:

Trimblen kämmenlaitteet: Nomad, TDC100
Trimblen R-sarja: R10, R8s, R2, R1
Trimblen Catalyst

Trimble TerraFlex

Paikkatieto-ohjelmisto

Yhteensopiva:

Trimblen kämmenlaitteet: Geo7, Nomad, Juno, TDC100
Trimblen tabletit: Yuma 2
Trimblen R-sarja: R10, R8s, R2, R1
Trimblen Catalyst

Trimble TerraSync

Paikkatiedon keruuohjelmisto

Trimble GPS Pathfinder Office

Paikkatieto-ohjelmisto