Manuaalimasto, Spectra Precision (DM-20)

Asennusmasto