Trimble Access 2018: pilvipohjainen tiedonhallinta ei ole enää entisensä!

Trimble TSC7 Maastotietokone

Trimble Connect tuo mittausorganisaation askeleen lähemmäs paperittomuutta!

Trimble esitteli vuoden 2018 aikana uuden TSC7-maastotietokoneen ja Trimble Access 2018 -maastomittausohjelmiston, joka valjastaa TSC7:n maastotietokoneessa ennennäkemättömän suorituskyvyn käytettäväksi päivittäisissä mittaustehtävissä. TSC7:n LTE- ja WiFi -yhteydet mahdollistavat nopean tiedonsiirtoyhteyden hyödyntämisen, jolloin tuntuukin luontevalta, että Trimble Connect -pilvipalvelu on liitetty nyt entistä tiiviimmäksi osaksi Trimble Accessin työnkulkuja.

Trimble Connect on jo nyt laajalti käytössä useissa organisaatioissa monesti tietomallipohjaisen suunnitelma-aineiston julkaisu- ja jakamisalustana. Samat Connect -projektit ovat näkyvillä kaikissa niitä hyödyntävissä Trimblen sovelluksissa, joista projektiin voidaan julkaista tai ladata tietoa: esimerkiksi tietomalleja ja suunnitelmia.

Nyt myös mittaustehtäviä voidaan jakaa maastoon Connectin avulla. Palveluun tunnistaudutaan Connectissa yleisesti käytettävällä Trimble ID:llä – näin myös Trimble Access 2018 (TA18) -maasto-ohjelmistossa ja uudessa Trimble Sync Manager (TSM) -toimistosovelluksessa, jolla mittaustehtävien jako ja luonti onnistuvat. TSM-sovelluksen toiminta osana Trimble Connectia voidaan tiiviisti kuvata alla esitetyn kaavion avulla:

TBC

TSM

TA

TSM

TBC
Trimble Business Center (TBC) Trimble SyncManager (TSM) Trimble Access 2018 (TA2018) Trimble SyncManager (TSM) Trimble Business Center (TBC)
Valitaan maastossa käytettävä mittausaineisto:
dxf, csv, ifc… TBC:ssä
(tai muussa toimisto-ohjelmistossa).
Luodaan uusi työ,
linkitetään dxf, csv, xml, rxl, ym.
mukaan työhön jo toimistolla.
Ladataan valmisteltu työ, mitataan
tai merkitään maastoon pisteet/linjat/malli,
mitataan pistepilvet ja kuvat Trimble Access 2018 -ohjelmistolla maastossa -> synkronoidaan takaisin!
Seurataan työn etenemistä.

Ladataan mitattu työ.
Luodaan siirtotiedostot ja
raportit suoraan pilvestä!

Avataan työ TBC:ssä tai ladataan
tiedostot avattavaksi jossain muussa
toimisto-ohjelmistossa.
     Trimble Connect

 

 Näytämme tässä esimerkissä, miten mittausaineiston liittämineen uuteen mittaustehtävään onnistuu. Tässä valitsemme maastoon vietäväksi suoraan TBC:ssä kahden uuden rakennuksen lasketut sijainnit sekä kiintopisteetpisteet rakennuspaikan merkintää varten. Klikataan vain Lähetä Synciin -painiketta, jolloin vientityökalu käynnistyy. Pisteet voidaan joko viedä samaan dxf-tiedostoon viivojen kanssa tai tehdä niistä oma csv-tiedostonsa, jotta pistenumerot säilyvät alkuperäisinä. Syötämme lähtötiedoille nimen ”nurkat” ja klikkaamme ”Lisää valinta”:
Lopuksi painamme Lähetä-painiketta, jolloin käynnistyy Trimble Sync Manager (TSM). Valitsemme työlle haluamamme Connect-projektin, annamme työlle nimen, kuvauksen ja osoitamme mittaustehtävän tarvittaessa tietylle työntekijälle (Assignees). Dxf-muotoinen taustakartta ja csv-tiedosto ilmestyvät automaattisesti näkyviin kohtaan Job files. Uusi työ -vaihe tehdään siis valmiiksi toimistolla!

Kun tarvittavat tiedot on syötetty, painamme Create-painiketta, jolloin tämä työ on valmiina mitattavaksi – uusi mittaustehtävä on annettu maastoon tehtäväksi!

Linkitettyjä tiedostoja voi tässä ikkunassa lisätä myös suoraan tiedostohallintaikkunasta drag’n’drop -tyyppisesti. Tuettuina ovat nyt dxf, shape, IFC, csv, rxl, landXML, jpg, png, tiff ja bmp (georeferoituna).

  >
Kun maastossa käynnistetään tallennin ja Trimble Access 2018, kirjautuu tallennin Connect-palveluun automaattisesti, kun Trimble ID -tunnukset on kerran syötetty laitteelle. Näkyviin tulostuu aluksi projektilista, jossa himmeämpänä näkyviä projekteja ei ole vielä ladattu tallentimen muistiin. Lataus käynnistyy komennolla Lataa!

Projektiin valmistellut tai maastossa valmiiksi jollain muulla tallentimella mitatut työt ilmestyvät ladattavaksi tallentimen muistiin. Lataa-komennolla voidaan ladata uusi työ muistiin, jolloin linkitetyt tiedostot seuraavat automaattisesti mukana. Nyt työn status on ’Uusi’.

Latauksen jälkeen työ aukeaa ja mittaus on valmiina alkamaan! Tasonhallinnassa muutamme taustakartan tuttuun tyyliin valittavaan tilaan,  , kytkemme solmupisteiden luonnin päälle, jonka jälkeen nurkat ovat maastoon merkittävissä. Maastoonmerkinnän yhteydessä tallennamme myös tarkkeet merkityistä rakennuksen nurkista. Nyt työn status on ’Käynnissä’:

Kun saimme mittaustehtävän suoritettua, muutamme työn statuksen valmiiksi   , jolloin mitattu tieto siirtyy automaattisesti Connect-projektiin ja on toimistolla tarkasteltavissa.

Toimistolla työnjohto toteaa, että työn status on muuttunut, kun maastotyö valmistuu. Mittaustyönjohtaja avaa työn tarkistusta varten.
Maastossa mitatut pisteet tulevat näkyviin TSM-sovellukseen, kun työnjohto klikkaa valmiin työn auki suoraan Connectista. Tarvittavat siirtotiedostot luodaan tässä vaiheessa vasta toimistolla, jolloin meidän ei tarvitse miettiä tiedonsiirtoformaatteja lainkaan maastossa.
Käytettävissä on myös suoraviivainen Import to TBC -painike, jolla työ saadaan auki TBC:iin ja voidaan helposti todeta tehty työ, siinä käytetty kalusto, tarkemitat, orientoinnin tiedot ja kaikki käytetyn mittauslaitteiston tallentamat metatiedot.

Edellä esitelty Trimble Connect -pilvipalveluun perustuva mittaustiedon hallintatapa tuo mittausorganisaatiolle entistä paremmat edellytykset siirtyä paperittomaan aikaan, kun sisäisen työtilauksen tiedot voidaan liittää osaksi job-tiedostoa TSM-sovelluksen avulla. Työtilaukset välittyvät suoraan job-tiedostoina tallentimiin ja työnjohto voi luoda ne valmiiksi missä ja milloin tahansa. Assignee-kenttä mahdollistaa tarvittaessa työn osoittamisen jopa tietylle henkilölle mittausorganisaatiossa. Luonnollisesti myös tiedon lataaminen tallentimiin onnistuu missä tahansa, kunhan nettiyhteys vaan on käytettävissä.

Päästä valloilleen TSC7:n ja Trimble Access 2018 -ohjelmiston valtava potentiaali! On aika tehostaa työnkulkua ja ottaa Trimble Connect maastokäyttöön!

Kirjoittaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *