Trimble MX2 -mobiilikartoitusjärjestelmä

Sopii vaativiin projekteihin

Trimble® MX2 lisää geospatiaalisen alan ammattilaisten mahdollisuuksia toteuttaa vaativia projekteja turvallisesti ja tehokkaasti mobiilikartoittamalla, ja on monipuolinen lisä geospatiaalisen tiedonkeruun järjestelmiin. Trimble MX2 on helppo oppia niin järjestelmän operoinnin kuin aineiston käsittelynkin osalta.

Täysin integroitu

MX2 on täysin intergroitu mobiilikartoitusjärjestelmä ja integroinnin ansiosta se on myös aina  tarkasti kalibroitu eikä järjestelmä vaadi erillistä kalibrointia asennuksen jälkeen.

Videoita

Järjestelmän komponentit

Ominaisuuksia

  • Kestävä, luja ja kevyt rakenne
  • Pieni virrankulutus
  • Sijoitettavissa kaikenkokoisiin ajoneuvoihin, mönkijöihin ja veneisiin
  • Konfiguroidaan vastaamaan mahdollisimman hyvin tarpeisiin
  • Monipuolinen järjestelmä, joustava käyttää
  • Helppokäyttöinen
  • Pienentää projektiin käytettävää aikaa: nopea käyttöönotto, tietojen keruu ja analysointi

MX2 yhdellä laserkeilaimella

Keilaustaajuus 20 Hz (1200 rpm). Voidaan kerätä n. 36 000 pistettä sekunnissa.

MX2 kahdella laserkeilaimella

Keilaustaajuus 2 x 20 Hz (1200 rpm). Voidaan kerätä n.  72 000 pistettä sekunnissa.

SENSORIYKSIKKÖ

Kompakti, kevyt ja kestävä sensoriyksikkö on suunniteltu asennettavaksi kaikenlaisiin ajoneuvoihin. Yksikkö sisältää yhden tai kaksi laserkeilainta ja Trimble Applanixin GNSS Inertia -georeferointijärjestelmän tarkan paikannuksen saavuttamiseksi. Kahden laserkeilaimen järjestelmässä keilaimet ovat ns. perhoskonfi guraatiossa varjoalueiden minimoimiseksi. Sensoriyksikkö on kiinnitettävissä muutamissa minuuteissa ajoneuvosta riippumatta.

Yhteensopivat ohjelmistot:

  • Trimble Trident Office Software
  • Trimble MX Software

Sovellusalueita

TEIDEN INVENTOINTI JA TARKISTUS

Teiden inventointi ja tarkistus voi olla haastavaa, koska tiet on usein kartoitettava tiettyyn ajankohtaan (esim. kun liikennettä on vähemmän), pienimmätkin yhteyskohdat on kartoitettava ja tulokset on saatava heti. Trimble MX2 on heti käyttövalmis tuottamaan tietoa vaurioituneesta
infrastruktuurista, alituskorkeuksista ja luo 360° näkymän koko kohdeympäristöstä kokonaistarkastelua varten.

SOVELLUKSEN MUITA ETUJA

• Nopea kartoitus / korkea tuottavuus
• Kaikki kohteet mitattavissa pistepilvestä
• Lyhyt maastoaika
• Katuympäristön omaisuuden paikannus
• Muutoshavainnot nopeasti tietoon

LOPPUTUOTTEET

• Maastomalli
• Pistepilvi ja kuvat
• Tarkistuskuvat
• GIS-tiedon irrotus
• Aineiston tarkastelu ilmaiseksi
• Värjätty pistepilvi

KENELLE

• Liikenneministeriö ja alihankkijat
• Liikennevirasto
• Keskikokoiset ja suuret maanmittausyritykset
• Kartoitus-/GIS-alan yritykset

Tärkeimmät edut

Trimble MX2 on monipuolinen ja joustava ratkaisu, joka on asennettavissa erilaisiin rata-ajoneuvoihin. Koko rataympäristöstä saadaan tarkka pistepilvi mittaamista varten ja 360° kuva-aineisto
visuaalista tarkastelua varten ja lisäksi on mahdollista tuottaa myös videoaineisto koko ratareitiltä.

LOPPUTUOTTEET

• Radan keskilinja
• Pistepilviaineisto koko reitiltä
• Rataomaisuuden piirreirrotus
• Olemassa olevien tietojen päivitys

KENELLE

• Rautatieyhtiöt
• Rataurakoitsijat
• Ratamittausasiantuntijat

Tärkeimmät edut

Kestävän muotoilun ja helpon siirrettävyyden ansiosta kevyt Trimble MX2 on helposti asennettavissa off-road ajoneuvoihin.
Tästä syystä MX2 on erinomainen laserkeilaustyökalu kaivosympäristöissä. Nopeat mittaukset mahdollistavat viikoittaiset mittaukset.

MUITA ETUJA KAIVOKSISSA JA LOUHOKSISSA

• Erittäin tuottavat mittausvalmiudet
• Trimble MX2:ta voi pienellä työmaalla käyttää RTK-tilassa yhdessä paikallisen tukiaseman kanssa.

LOPPUTUOTTEET

• Tilavuuslaskenta (TBC:llä)
• Nopean maastomallin luonti ja tilannekatsaus
• Kuvia tarkastelua varten

KENELLE

• Kaivos- ja louhosyhtiöt
• Erikoistuneet maanmittausyritykset

Tilavuuslaskennat

Verrattuna moneen perinteiseen tiedonkeruujärjestelmään, Trimble
MX2 tarjoaa merkittäviä etuja keilausnopeudessa ja tarkkuudessa, jolloin massat voidaan nopeasti ja turvallisesti mitata ajoneuvosta tai mönkijästä käsin. Nopeuden ansiosta tilavuuslaskennan voi helposti tehdä useammin. Lisäksi maastosta saadaan näyttävä visuaalinen esittely. MX2 on erittäin tehokas tämäntyyppisissä sovelluksissa. Fotogrammetristä menetelmää käyttäen kuvista voi tehdä mittauksia ja poimia sijaintitietoja.

LOPPUTUOTTEET
• Maastomalli
• Tietyn tärkeän alueen vienti LAS-tiedostona esim. Trimble Business Center -ohjelmistoon nopeaan tilavuuslaskentaa varten
• Luo massanvaihtoraportteja
• Käytä kuvia visuaalisena tarkastelutyökaluna

KENELLE

• Kaivosyhtiöt ja niiden urakoitsijat
• Rakentamiseen erikoistuneet maanmittausyritykset
• Rakennuttajat

Julkisten palveluiden mittaus

Trimble MX2 off-road-mahdollisuus tekee järjestelmästä ideaalisen linjamittauksiin. MX2:lla voi poimita tuhansittain pisteitä kaikkein
vaikeimmistakin kohteista (kuten pylväistä).

LOPPUTUOTTEET

• Värjätty pistepilvi
• Tärkeät kohteet kuvattuna tarkastelua varten
• Pisteen, viivan tai alueen piirreirrotus GIS-vientiä varten

KENELLE

• Sähkön jakeluyhtiöt
• Öljyn ja kaasun jakeluyhtiöt
• Kaapeli-tv-ja teleyhtiöt
• Maanmittaus- ja kartoitusyritykset

Rantojen eroosio, merentutkimus, tulvat, jätehuolto

Kevyt Trimble MX2 voidaan helposti asentaa pienempiin offroad-ajoneuvoihin (kuten mönkijään) pistepilven ja kuva-aineiston tuottamiseksi mm. rantojen eroosion, merentutkimuksen tai tulvan
tarkastelua varten. Tehokas järjestelmä sopii jatkuvaan ja nopeaan monitorointiin ja muutoksien analysointiin. Monipuolinen Trimble MX2
on asennettavissa useisiin erilaisiin ajoneuvoihin.

LOPPUTUOTTEET

• Maastomallit
• Topografiset kartat
• Poikkileikkaukset ja profiilit
• Kuvia tarkastelua ja dokumentointia varten

KÄYTTÄJÄT

• Erikoistuneet valtion virastot
• Erikoistuneet urakoitsijat
• Ympäristöalan yritykset
• Jätehuoltoyhtiöt

Sakari Mäenpää
Myyntipäällikkö

0207 510 622
sakari.maenpaa (at) geotrim.fi

Tom Steffansson
Myynti-insinööri

020 7510 649

tom.steffansson (at) geotrim.fi

Lähetä viesti