Seuraa

Tie, rataympäristö ja liikenne

 • SUUNNITTELU
 • RAKENTAMINEN
 • YLLÄPITO

Lähtötietojen kerääminen suunnitteluun


Mobiilikartoitus on tehokas tapa kerätä kattavaa ja tarkkaa lähtötietoa suunnitteluun. Koko kohdeympäristö tulee katettua yhdellä ajolla. Kerätystä pistepilvi- ja kuva-aineistosta voidaan Trimble Trident -ohjelmistolla irrottaa tarvittava tieto suunnitteluun. Lähtötilanteen kattavasta dokumentoinnista on paljon hyötyä: tarvittaessa aineistoon voi palata ja hakea lisää tietoa tai tehdä vertauksia muuttuneeseen tilanteeseen.

Mobiilikartoituksella minimoidaan maastossa vietetty aika, helpotetaan ja tuetaan mittaajan toimintaa. Tarkat ja nopeat laserkeilaimet sekä korkearesoluutiokamerat tekevät mobiilikartoitusjärjestelmästä ratkaisun, joka on ehdottomasti oltava, kun väyliä on mitattava nopeasti.


SOVELLUSESIMERKKEJÄ:

 • Rakennussuunnittelu
 • Toimenpidesuunnittelu
 • Hoidon suunnittelu
 • Reittisuunnittelu

TUOTTEET:

 • 3D-malli
 • Vektoroitu lähtötieto attribuuttineen
 • Georeferoitu pistepilvi ja kuva-aineisto
 • Sijaintitieto attribuuttineen
 • Tiegeometria ja muut tien parametrit

KENELLE:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Julkiset palvelut
 • Liikenneministeriö ja alihankkijat
 • Liikennevirasto ja urakoitsijat
 • Maanmittausyritykset
 • Rautatieyhtiöt
 • Rataurakoitsijat
 • Logistiikka-alan yritykset
 • Paikalliset valtion virastot
MOB tiesuunnittelu kuvajapistepilviKuva ja pistepilvi

 

MOB reittisuunnittelu rataTörmäystesti

 

MOB tiet alituskorkeudetAlituskorkeuksien mittaus


MOB tiesuunnittelu poikkileikkauksetTieprofiilit

Rakentaminen


Mobiilikartoitus on nopeaa ja tuottaa kattavan aineiston, joten se on erittäin tehokas menetelmä 3D-tiedon keräämiseen kohteista dokumentointia, as-built-mallinnusta ja seurantaa varten.

Mobiilikartoitusta voi tehdä useaan kertaan kohteen rakentamisen aikana – vaikka päivittäin, jos tarve vaatii.

Mobiilikartoittaminen on mahdollista muun liikenteen seassa, joten se ei juurikaan haittaa työmaan muuta toimintaa. Lisäksi mittaaja on turvassa ajoneuvon sisällä.


 

SOVELLUSESIMERKIT:

 • Työvaiheiden dokumentointi ja seuranta
 • Tietomallien päivitys
 • As-Built mallinnus
 • Toteutuman mittaus ja vertailu suunnitelmaan

TUOTTEET:

 • 3D-malli
 • Vektoroitu tieto attribuutteineen
 • Georeferoitu pistepilvi ja kuva-aineisto
 • Sijaintitieto attribuutteineen
 • Tie-/ratageometria ja muut tien tai radan parametrit

KENELLE:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Julkiset palvelut
 • Liikenneministeriö ja alihankkijat
 • Liikennevirasto ja urakoitsijat
 • Maanmittausyritykset
 • Rautatieyhtiöt
 • Rataurakoitsijat 

MOB tyomaadokumentointi

Työmaan dokumentointi

 

MOB tunneli

Tietunnelin mobiilikartoitus

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tie- ja rataväylien ylläpito


Tie- ja rataväylien rakentamisen jälkeen on pidettävä huolta siitä, että väylät ovat rakenteellisesti kunnossa koko elinkaarensa ajan ja että niillä on miellyttävää ajaa. Myös väyläympäristössä olevien muiden rakenteiden, kuten kaiteiden ja liikennemerkkien on oltava kunnossa. Mobiilikartoitus on hyvä tapa saada kattavaa ja tarkkaa tietoa väylän ja väylän ympäristössä olevien rakenteiden kunnosta.

Kuntotiedon tuottaminen voi olla perinteisillä menetelmillä haastavaa, jos väylä on kartoitettava tiettyyn ajankohtaan (esim. kun liikennettä on vähemmän) ja jos on tarve kartoittaa pienimmätkin yhteyskohdat tai on saatava tulokset hyvin nopeasti. Trimblen mobiilikartoitusratkaisuilla tämä kuitenkin onnistuu vaivattomasti. Tiedonkeruu on nopeaa ja liikutaan liikenteen nopeudella häiritsemättä muuta liikennettä. Pistepilvi- ja kuva-aineistosta voidaan pienimmätkin yksityiskohdat paikantaa. 


 


SOVELLUKSET:

 • Inventointi
 • Omaisuuden hallinta
 • Korjaustarpeiden arviointi

TUOTTEET:

 • 3D-malli
 • Georeferoitu pistepilvi- ja kuva-aineisto
 • Vektoroitu tieto attribuuttineen
 • Sijaintitieto attribuuttineen
 • GIS-tietokanta
 • Tarkistuskuvat
 • Vaurioraportti
 

KENELLE:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Julkiset palvelut
 • Liikenneministeriö ja alihankkijat
 • Liikennevirasto ja urakoitsijat
 • Maanmittausyritykset
 • Rautatieyhtiöt
 • Rataurakoitsijat 
 • Kartoitus-/GIS-alan yritykset
 • Paikalliset valtion virastot
MOB RoadHealth