Seuraa

GeoSLAM ZEB-REVO -käsiskannerin sovellusalueita


SISÄTILAT

Mobiilina ja erittäin kevyenä ZEB-REVO soveltuu rakennusten sisätilojen mittaamiseen ja kiinteistöarviointeihin. Yhdellä mittauskerralla saadaan koko rakennuksen pohjapiirrokset, tilavuudet ja kulkuesteet. 

  • Rakennusmittaukset
  • Skannaukset BIM-järjestelmään
  • Kulttuurihistoriallisten ja arvokkaiden rakennusten kartoitus
  • Kiinteistöarvioinnit
  • Tehtaiden ja teollisuuslaitosten kartoitus
  • Sisätilojen tilankäytön arvioinnit
  • Rakennusten tallentaminen purkutilanteita varten

TUNNELIT JA MAANALAISET TILAT

Geoslam tunneli 300x300Kaivosten ja tunneleiden kartoitus. Tunnelit, joita tavanomaisilla menetelmillä tai esimerkiksi GPS:llä ei voi kartoittaa. Kevyellä, kompaktin kokoisella ZEB-REVOlla pystyy skannaamaan ahtaistakin paikoista.


KASAT

Maakasojen ja kaivantojen massojen laskeminen.


METSÄT

Metsien ja biomassan kartoitus


ONNETTOMUUSTUTKINTA JA TURVALLISUUS

Onnettomuus- ja rikospaikkojen erittäin tarkka dokumentointi ja tutkinta.


TEOLLISUUS

Laivanrakennus, satamat, teollisuuslaitokset