Seuraa

Käsiskannerit

Porvoonkirkko web

Geotrim maahantuo Suomeen englantilaisen GeoSLAMIN ZEB-REVO-käsiskanneria. GeoSLAM on erikoistunut 3D SLAM-teknologiaa käyttävään geospatiaaliseen mobiiliin kartoitukseen. Geotrim tarjoaa laitteiden lisäksi käyttökoulutuksen ja teknisen tuen sekä huollon.

 • ZEB-REVO-käsiskanneri
 • GeoSLAM-sovellusalueita
 • SLAM-teknologia
 • Referenssejä

 

geoslamzebrevo

ZEB-REVO

 • ULTRAMOBIILI: Paino vain 3,5 kg. ZEB-REVO:lla skannaus on nopeaa monentasoisissa ympäristöissä
 • KESTÄVÄ: IP64-luokitus
 • HELPPO KÄYTTÄÄ: Käynnistys alle minuutissa. Inertiaan perustuva paikannus. Automaattinen pistepilven rekisteröinti
 • NOPEA: Mittaukset valmistuvat minuuteissa, nopeammin kuin perinteisillä terrestriaalisilla laserkeilaimilla


RealTime Handheld webZEB-REVO RT – reaaliaikainen versio

Laite antaa välittömän graafisen palautteen keilauksen peittävyydestä ja luotettavuudesta tabletin tai älypuhelimen näytölle. Reaaliaikaisen SLAM-prosessoinnin ansiosta tulokset ovat heti käytettävissä ja laitteella on entistä nopeampi tuottaa rekisteröityjä pistepilviä.

  


Kanna kädessäsi tai kiinnitä haluamaasi mobiiliin alustaan ja kulje mittauskohteessasi. Laite tallentaa yli 40 000 pistettä sekunnissa. Monikäyttöinen ZEB-REVO soveltuu esimerkiksi rakennusten sisätilojen keilaukseen, kaivosten ja tunneleiden kartoitukseen, kiinteistöarviointeihin, kasojen ja massojen keilaukseen sekä valmiussuunnitteluun ja onnettomuus- ja rikospaikkojen dokumentointiin.


 

Teknisiä tietoja:

 • Maksimikantama: 30 m sisällä, 15-20 m ulkona
 • Tiedonkeruun nopeus: 43 200 p/s
 • Resoluutio: 0,625° taso,  1,8° pysty
 • Näkökenttä: 270° x 360°
 • Laserluokka: Luokka 1 (silmälle turvallinen)
 • Keilauslinjan nopeus: 100 Hz
 • Tallennuskapasiteetti: 55 GB
 • Suhteellinen tarkkuus: 2-3 cm 

Valmistaja: GeoSLAM Ltd, www.geoslam.com

 

Lisätietoja ohjelmistoista >>

 

Lue lisää

GeoSLAM ZEB-REVO -käsiskannerin sovellusalueita


SISÄTILAT

Mobiilina ja erittäin kevyenä ZEB-REVO soveltuu rakennusten sisätilojen mittaamiseen ja kiinteistöarviointeihin. Yhdellä mittauskerralla saadaan koko rakennuksen pohjapiirrokset, tilavuudet ja kulkuesteet. 

 • Rakennusmittaukset
 • Skannaukset BIM-järjestelmään
 • Kulttuurihistoriallisten ja arvokkaiden rakennusten kartoitus
 • Kiinteistöarvioinnit
 • Tehtaiden ja teollisuuslaitosten kartoitus
 • Sisätilojen tilankäytön arvioinnit
 • Rakennusten tallentaminen purkutilanteita varten

TUNNELIT JA MAANALAISET TILAT

Geoslam tunneli 300x300Kaivosten ja tunneleiden kartoitus. Tunnelit, joita tavanomaisilla menetelmillä tai esimerkiksi GPS:llä ei voi kartoittaa. Kevyellä, kompaktin kokoisella ZEB-REVOlla pystyy skannaamaan ahtaistakin paikoista.


KASAT

Maakasojen ja kaivantojen massojen laskeminen.


METSÄT

Metsien ja biomassan kartoitus


ONNETTOMUUSTUTKINTA JA TURVALLISUUS

Onnettomuus- ja rikospaikkojen erittäin tarkka dokumentointi ja tutkinta.


TEOLLISUUS

Laivanrakennus, satamat, teollisuuslaitokset

Lue lisää

Mihin SLAM-teknologia perustuu 

SLAM-teknologia (Simultaneous Localisation and Mapping) on alunperin syntynyt robottiteollisuudessa ja käytetty itsenäisesti kulkevissa ajoneuvoissa. SLAM-teknologiassa algoritmit hyödyntävät sensoreista saatavaa informaatiota (Lidar tai kuva) arvioimaan kulkuvälineen sijaintia ja kartoittamaan ympäristöä. Innovatiivinen ja palkittu geospatiaalinen SLAM-teknologia muodostaa GeoSLAM-tuotteiden ytimen.

GeoSLAM-teknologia perustuu Lidar-sensorin dataan sekä IMU-teknologiaan. IMU määrittää tarkan sijainnin ja luo pistepilven. Sekä kulkuradan laskentaa että laseraaltoakäytetään sovittamaan pistepilvet yhteen, korjaamaan ja tasoittamaan tietoa. Tulosta optimoi se, että kulkureitti päättyy aloituskohtaan.

3D-kartoituksen keilaus voidaan tehdä mobiilisti, ilman GPS:ää. SLAM-tekniikka mahdollistaa nopean ja tarkan 3D-tiedonkeruun monimutkaisista ympäristöistä ja sopii erityisen hyvin sisätilojen kartoitukseen sekä kohteisiin, joita voi olla mahdoton kartoittaa GPS:llä. Verrattuna perinteisiin mittausmenetelmiin, kuten mittanauhoihin tai staattiseen laserkeilaukseen, GeoSLAM on käytössä osoittautunut 10 kertaa nopeammaksi.

SLAM toimii hyvin tiloissa, joissa on paljon ominaisuustietoa, kuten rakennuksissa. Monet mittausalgoritmit eivät toimi hyvin avoimissa paikoissa, tai tiloissa, joissa on vähän yksityiskohtia, kuten parkkihalleissa tai tunneleissa. GeoSLAM mahdollistaa kuitenkin vaikeidenkin kohteiden 3D-kartoituksen IMUn ansiosta. 

Lue lisää

Kouvolan kaupunki:

ref kouvola 092017

Rykmentinpuisto Kouvolassa. Puisto on skannattu GeoSLAMilla ja aineisto viety sen jälkeen PointScene-ohjelmistoon. Skannaus GeoSLAMilla vei yhteensä noin yhden tunnin.
> Katso aineistoa PointScenessä (aineisto: ©Kouvolan kaupunki)