Seuraa

Paikkatietoratkaisuja

GPS/GNSS-pohjainen paikkatiedon keruu on nopeasti kasvava tiedonkeruun alue. Trimblen järjestelmät tarjoavat tiedon keruuseen tehokkuutta ja tuottavuutta organisaatioille, jotka tarvitsevat tarkkaa sijaintitietoa. GNSS-pohjainen paikkatiedon keruu on helppokäyttöinen ja kustannustehokas ratkaisu GIS-tietokantojen ja karttojen ylläpitoon. Trimblellä on laaja valikoima laitteita ja ohjelmistoja erilaisia tarpeita varten.


Kenelle:


Käyttötapoja:

  • Paikkatiedon keruu ja dokumentointi
  • Paikkatiedon ylläpito
  • Tarkkuuspaikannus

Tiedon keruu ja dokumentointi

GIS WaterPaikkatietolaitteiden tärkeä sovellusalue on tiedon dokumentointi, joka tarkoittaa sijainti- ja ominaisuustiedon keruuta maastossa. Trimblen ratkaisut tarjoavat tehokkaan ja selkeän työnkulun helppoon ja nopeaan tiedonkeruuseen riippumatta toimialasta tai kerättävän paikkatiedon laajuudesta.


Mitä kerätään?

Kerättävä tieto luokitellaan geometrian perusteella pistemäisiin, viivamaisiin ja aluemaisiin kohteisiin. Kohteisiin voidaan liittää ominaisuustietoa, joka on määritelty tiedonkeruulomakkeisiin tietokantarakenteen edellyttämällä tavalla. Tiedonkeruulomakkeet ohjaavat käyttäjää keräämään tiedon etukäteen määritellyllä tavalla ja siten varmistavat paikkatiedon eheyden.


Millä tarkkuudella?

Paikkatiedon keruuta on mahdollista tehdä laitemallista riippuen muutaman metrin tarkkuudesta aina senttitarkkuuteen saakka. Paikkatiedon yhteyteen tallentuu automaattisesti sijaintitiedon tarkkuus sekä menetelmä, jolla se on tuotettu. Tämä takaa tiedon jäljitettävyyden ja sen käyttökelpoisuuden arvioinnin myös tulevaisuudessa.

Tietojen ylläpito

GIS Environment2Paikkatiedon laatu on suoraan verrannollinen sen ajantasaisuuteen. Tietojärjestelmissä oleva paikkatieto on pidettävä ajan tasalla sen käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi monilla toimialoilla, kuten sähkön jakelussa, toiminta edellyttää säännöllisiä kuntotarkastuksia. Näitä voivat edellyttää myös lainsäädäntö, kuten leikkikenttien ja –välineiden turvallisuus.


Tehokkuutta keruuvaiheeseen

Trimblen järjestelmien avulla maastossa tehtävä tiedon ylläpito on mielekästä. Paikkatietojärjestelmästä tai tietokannasta paikkatiedot voidaan tuoda maastoon tarkistusta ja päivittämistä varten. Maastossa tietoja on mahdollista lajitella ja suodattaa käyntijärjestyksen mukaiseksi, mikä tehostaa maastotyöskentelyn suunnittelua ja työnohjausta. Kohteita voidaan tarkastella listamuodossa tai taustakartta-aineiston päällä.


Valmiit lomakkeet helpottavat keruuta

Tiedon ylläpitoa ohjaa lomake, joka voidaan räätälöidä työtehtävän edellyttämien vaatimusten mukaiseksi. Halutut kentät voidaan määrittää pakollisiksi, jolloin lomaketta ei voi sulkea ennen kuin pakollinen tieto on annettu. Tämä ohjaa käyttäjää päivittämään juuri ne tiedot jotka ovat kyseisen työtehtävän kannalta oleellisia.

Tarkkuuspaikannus

Kun kohde on pystyttävä identifioGIS kuvaimaan sijainnin perusteella, ei tavanomaisten paikannuslaitteiden tarkkuus enää riitä. Trimblen paikkatietolaitteilla on mahdollista paikantaa kohde aina senttitarkkuuteen saakka.


Opastus kohteeseen

Tarkkuuspaikannuksessa laite opastaa käyttäjän sijainniltaan tunnettuun kohteeseen. Tämä on tarpeen kun paikannetaan maanalaista kohdetta, kuten tietoliikennekaapelia tai kohde on näkymätön, kuten kiinteistöraja. Kohde, voi olla myös sääolosuhteiden takia hankala löytää, esim. lumikinosten alla oleva vesijohtoverkon sulkuventtiili.

Tarkkuuspaikannus voi liittyä paikkatiedon ylläpitoon tai se voi olla itsenäinen työsuoritus. Paikannettava kohde voidaan valita osoittamalla kohdetta karttapohjalla tai valitsemalla se luettelosta ominaisuustiedon perusteella. Tämän jälkeen laite ohjaa käyttäjän kohteeseen havainnollisen graafisen nuolinäytön opastamana.

 

 

  • Tyhjä 2
  • 1