Seuraa

Mobile Mapping 

  • SAMLA DATA Ett tryggt och effektivt sätt att skapa en virtuell 3D värld i koordinatsystem
  • SKAPA EN PRODUKT Välutvecklade verktyg för att få ut noggrann geospatial information från punktmolnet och bilderna
  • LEVERERA EN PRODUKT Leverera en produkt i rätt format för användning och integrering i kundens och slutanvändarens eget system

MOB tiet

Mobile Mapping är ett effektivt sätt att samla omfattande geospatial information. Mobile Mapping –systemet installeras på ett fordon och datainsamlingen sker i rörelse. Systemet kan bestå av laserskannrar, kameror, samt ett positioneringssystem. 

Mobile Mapping Portfolio

MX2 singleTrimbles mobile mapping portfolio inkluderar tre system; Trimble MX8, Trimble MX2 och Trimble MX7. Trimble har också utvecklat en programvara specifikt för processering och analysering av mobile mapping data, Trimble Trident.

Mobile Mapping Systemen kan bestå av olika sensorer, men oberoende av sensorerna finns det tre egenskaper som är genomgående i alla Trimbles mobile mapping system. Det är också dessa egenskaper som gör Trimbles mobile mapping system till de bästa inom mobile mapping branschen. Dessa tre egenskaper är sensorintegreringen, synkroniseringen av datainsamlingen och kvalitetskontrollen.

MOB kaupunki

Kalibrerad system

För att kunna producera högklassig mobile mapping data krävs det att de olika sensorerna är välkalibrerade sinsemellan. Trimble har löst detta genom att skapa så kallade fullt integrerade system, som betyder att alla sensorer är installerade i samma skal och sensorerna flyttas aldrig. På så sätt hålls kalibreringen noggrann.

Synkronisering

Synkroniseringen av datainsamlingen är en annan viktig förutsättning för mobile mapping. Med synkroniseringen menas att laserskanningen är synkroniserad och att kamerorna tar bilder på exakt samma tidpunkt. Det vill säga att punkternas och bildernas time stamp matchar. Detta är en sak som Trimble har satsat väldigt mycket på när det gäller deras mobile mapping system.

MOB kaivos

Kvalitetetskontroll

Mobile mapping är en väldigt snabb metod att samla mycket data och då är det väldigt viktigt att man redan i datainsamlingsskedet kan kontrollera och påverka kvaliteten på det insamlade datat. Trimbles mobile mapping system inkluderar väldigt långt utveckade verktyg för kvalitetskontroll. Redan i datainsamlingsskedet ser användaren i realtid positioneringsnoggrannheterna, bildkvaliteten, samt en profil av punktmolnet. På så sätt kan användaren snabbt reagera och justera parametrarna för datainsamlingen så att kvaliteten motsvarar kraven.

For information about Trimbles mobile mapping solutions in English please visit https://www.trimble.com/Imaging/land-mobile.aspx