Seuraa

GIS EnvironmentLuonnonvara-ala

Luonnonvara-aloilla Trimblen paikkatietoteknologiaa käytetään erilaisissa tiedonkeruutehtävissä, kuten harvinaisten eläin- ja kasvilajien dokumentoinnissa, metsävarojen inventoinnissa, kallioperän kartoituksessa tai ympäristötuhojen tallentamisessa. Erilaisten näytepisteiden ja koealojen tiedot saadaan suoraan numeeriseen muotoon sisältäen sijainnin, ominaisuustiedot ja kohteesta otetut valokuvat. Tämä nopeuttaa ja tehostaa tiedon jatkokäsittelyä ja eliminoi virheitä.


Pinta-alat nopeasti

Maa- ja metsätaloudessa on usein tarpeen määrittää kasvulohkojen tai leimikoiden pinta-aloja. Kiertämällä alue Trimblen paikkatietolaitteella ja mittaamalla se automaattitallennuksella tai taitepisteillä saadaan alueen tarkka pinta-ala nopeasti selvitettyä.


Kiinteistörajat maastoon

Kiinteistöjen välinen rajalinja on tarpeen selvittää esimerkiksi puun tai maa-ainesten myynnin yhteydessä. Trimblen paikkatietolaiteella määrität kiinteistörajan maastoon desimetritarkkuudella. Kiinteistöraja-aineisto voidaan ladata laitteen muistiin tai se voi tulla matkapuhelinverkon kautta palveluntarjoajalta.