Seuraa

Kunnat ja kaupungit

GIS LocalKuntien ja kaupunkien monet eri toimialat voivat tehostaa työtään ja parantaa ylläpitämänsä tiedon laatua Trimblen paikkatietolaitteilla. Erilaisten kunnallisten rekisterien luominen ja ylläpito nopeutuu ja työ sujuu nopeammin. Paikkatiedon keruu esimerkiksi puistopuista, liikennemerkeistä, jäteastioista tai vaikka venepaikoista helpottaa kunnossapidon suunnittelua ja sitä kautta budjetointia.


Liikuntatoimi

Trimblen laitteilla voi kartoittaa ulkoilureittejä, hiihtolatuja tai moottorikelkkareittejä ja kerätä näistä ominaisuustietoja. Kerätystä tiedosta on helppo tuottaa erilaisia lopputuotteita kuntalaisten käyttöön kuten karttoja tai latuprofiileja.


Kaavoitus

Trimblen paikkatietolaitteeseen voi tallentaa kaavaluonnoksen. Kaavoittaja voi sen avulla todeta maastokäynnillä kaavan toteuttamismahdollisuudet ja tallentaa samalla laitteeseen kaavaan vaikuttavia kohteita kuten suojellut puut.


Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvoja voi käyttää laitetta rakennuspaikan merkitsemiseen tai todetakseen onko rakennus tarpeeksi etäällä kiinteistörajasta tai rantaviivasta.