Seuraa

Kaivosmittaus

Kaivosten ja louhosten mobiilikartoitus


Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmät on rakennettu kestämään rankkaa maastossa ajamista, joten ne soveltuvat myös kaivosmittauksiin. Mobiilikartoituksessa mittaaja on ajoneuvon sisällä, mikä tekee mittaamisesta turvallista kaivosympäristössä.

Tiedonkeruu itsessään on hyvin nopea eikä häritse muuta toimintaa kaivosalueella. Nopeuden ansiosta jopa päivittäiset mittaukset ovat mahdollisia.


SOVELLUKSET:

  • Tilavuus- ja massalaskenta
  • Seuranta
  • Muutostulkinta
  • Topografinen mittaus


TUOTTEET:

  • Georeferoitu pistepilvi ja kuva-aineisto
  • 3D-malli
  • Massanvaihtoraportti
  • Sijaintitietoa attribuutteineen


KENELLE:

  • Kaivos- ja louhosyhtiöt
  • Erikoistuneet maanmittausyritykset