Seuraa

VAIHEET     ι     JÄRJESTELMÄT JA OHJELMISTOT     ι     SOVELLUSALUEITA     ι     STARTTIPAKETTI    ι     YHTEYSTIEDOT 


Mobiilikartoitus

Mobiilikartoituksella tarkoitetaan ajoneuvoon kiinnitettävällä laitteistolla tapahtuvaa mittausta. Mobiilikartoitusjärjestelmään voi sisältyä laserkeilausta ja/tai kuvausta sekä paikannusjärjestelmä. Mobiilikartoitus on nopea ja tehokas tapa kerätä kattavaa geospatiaalista tietoa ympäristöstä.


 • Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmien portfolio koostuu tällä hetkellä kolmesta järjestelmästä; Trimble MX8, Trimble MX2 ja Trimble MX7. Mobiilikartoitusaineistojen käsittelyyn on ohjelmistot Trimble Trident ja Trimble MX Software.


  Järjestelmät koostuvat sensoreista, joita yhdistää kolme mobiilikartoitukselle erittäin tärkeää asiaa; sensoreiden integrointi, tiedonkeruun synkronointi ja laadunvalvonta.


 • Korkealaatuisen mobiilikartoitusaineiston tuottaminen edellyttää, että sensoreiden keskinäiset sijainnit ovat tarkasti tiedossa. Trimble on varmistanut tämän täydellä integroinnilla, jossa kaikki sensorit ovat saman kuoren sisällä eikä sensoreita siirrellä. Tämä varmistaa, että järjestelmien kalibroinnit ovat kunnossa.


 • Tiedonkeruun synkronointi on toinen ratkaiseva tekijä mobiilikartoituksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että laserkeilaimet ovat keskenään synkronoituja ja myös kameroiden kuvaus on synkronoitua. Kuvauksen osalta tämä tarkoittaa, että kamerat laukaistaan tarkasti samanaikaisesti. Trimblen mobiilikartoitusjärjestelmissä on panostettu erityisesti tiedonkeruun synkronointiin.


 • Mobiilikartoituksessa, jossa kerätään lyhyessä ajassa paljon dataa, on tärkeä varmistaa jo tiedonkeruuvaiheessa, että kerätty aineisto on laadukas ja vastaa asetettuihin vaatimuksiin. Trimblellä on pitkälle kehitetyt laadunvalvontatyökalut. Tiedonkeruuvaiheessa nähdään reaaliajassa paikannustarkkuudet, kuvat, sekä pistepilviprofiili. Näin voidaan heti reagoida ja tehdä tarvittavat toimenpiteet hyvän laadun säilyttämiseksi.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4


Vaiheet

1. TIEDONKERUU

Koordinaatistossa olevan virtuaalisen 3D-maailman luonti turvallisesti 

2. TUOTTEISTAMINEN

Geospatiaalisen tiedon irrottaminen pistepilvi- ja kuva-aineistosta 

3. TOIMITUS

Geospatiaalisen tiedon hyödyntäminen ja integroiminen asiakkaiden ja loppukäyttäjien olemassa oleviin järjestelmiin 

 Järjestelmät ja ohjelmistot


MX2newTrimble MX2 
Helposti ajoneuvosta toiseen siirrettävä kevyt Trimble® MX2 -mobiilikartoitusjärjestelmä on tarkoitettu laaja-alaisesti kartoitukseen, maanmittaukseen ja insinöörimittaukseen. Lue lisää

 

MX7Trimble MX7
Trimble VISION -teknologialla varustettu ajoneuvokartoitusjärjestelmä, joka sisältää 360 asteen panoraamakamerat sekä GNSS- ja inertiamoduulit. Mobiilikartoitus kustannustehokkaasti. Lue lisää

MX8Trimble MX8
Ajoneuvoon kiinnitettävä mobiilikartoitusjärjestelmä tehokkaaseen geospatiaalisen tiedon keräämiseen. Lue lisää

Trimble MX Software

Mobiilikartoitusjärjestelmät keräävät suuria datamääriä erittäin nopeasti. Oikeat työkalut helpottavat datan organisointia, sekä tiedon irrottamista ja jakamista. Trimble® MX -ohjelmiston avulla mobiilikartoitusprojektit sujuvat yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Lue lisää

MOB rataTrimble Trident
Ohjelmisto mobiilikartoituksella tuotetun raakadatan käsittelyyn ja muuttamiseksi geospatiaaliseksi aineistoksi. Trimble® Trident-3D Analyst varmistaa automatisoitujen toimintojen ansiosta datan laadun ja tarkkuuden sekä helpon jälkikäsittelyn. Lue lisää

 Sovellusalueita


 Starttipaketti

2017 11 mx7starttipaketti

Ota yhteyttä:

Mobiilikartoituksen myynti ja tekninen tuki:

 •  

  Joni Salo

  Myynti, Mobiilikartoitusasiantuntija 
  Puh. 0207 510 660
  GSM 050 545 5286
  joni.salo(at)geotrim.fi

 • Timo Sääski
  Toimitusjohtaja

  Puh. 0207 510 606
  GSM 040 502 6666
  timo.saaski (at) geotrim.fi

 • Tapio Kärkkäinen
  Myynti-insinööri

  Puh. 0207 510 602
  GSM 040 162 1030
  tapio.karkkainen (at) geotrim.fi


 For information about Trimbles mobile mapping solutions in English please visit https://www.trimble.com/Imaging/land-mobile.aspx