Seuraa

Kaupunki ja muu rakennettu ympäristö

 • SUUNNITTELU
 • RAKENTAMINEN
 • DOKUMENTOINTI
 • YLLÄPITO

Suunnittelu kaupunkiympäristössä


Mobiilikartoitus on tehokas tapa kerätä kattavaa ja tarkkaa lähtötietoa suunnitteluun. Koko kohdeympäristö tulee katettua yhdellä ajolla.

Mobiilikartoitusjärjestelmän voi asentaa eri alustoille, jolloin kulkeminen ja mobiilikartoitusaineiston kerääminen on mahdollista myös katuympäristön ulkopuolella, esimerkiksi puistoissa.

Mobiilikartoitus kaupunkiympäristössä on paikannuksen osalta haastavaa, joten tiedonkeruun suunnittelu ja laadunvalvonta ovat tärkeitä tekijöitä onnistumiselle. Tarvittaessa voidaan parantaa kerätyn aineiston absoluuttista tarkkuutta referenssipisteillä.

 SOVELLUKSET:

 • Kaavoitus
 • Liikenne ja katusuunnittelu
 • Viheraluesuunnittelu 

TUOTTEET:

 • Georeferoitu pistepilvi- ja kuva-aineisto lähtötietona esim. havainnekuvaan
 • Vektoroitu lähtötieto attribuuttineen
 • 3D-malli
 • Sijaintitieto attribuuttineen
 • Tietokanta olemassa olevista rakenteista ja omaisuudesta

KENELLE:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Julkiset palvelut
 • Rakennusurakoitsijat
 • Maanmittausyritykset
 

 

Rakentaminen kaupunkiympäristössä

Mobiilikartoitus on nopeaa ja tuottaa kattavan aineiston, joten se on erittäin tehokas menetelmä 3D-tiedon keräämiseen kohteista, rakentamisen eri työvaiheiden dokumentoinnista, as-built-mallinnukseen ja seurantaan.

Mobiilikartoitusta voi tehdä useaan kertaan kohteen rakentamisen aikana – vaikka päivittäin, jos tarve vaatii.

Mobiilikartoittaminen on mahdollista muun liikenteen seassa, joten se ei juurikaan haittaa työmaan muuta toimintaa. Lisäksi mittaaja on turvassa ajoneuvon sisällä.

 SOVELLUKSET:

 • Rakentamisen eri työvaiheiden dokumentointi
 • As-built -mallinnus vertailua varten

TUOTTEET:

 • Georeferoitu pistepilvi ja kuva-aineisto
 • Vektoroitu tieto attribuutteineen
 • 3D-malli
 • Sijaintitieto attribuutteineen
 • Tietokanta

KENELLE:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Rakennusurakoitsijat
 • Maanmittausyritykset
 • Rakennuskonsultit
 

Dokumentointi kaupunkiympäristössä

 

Historialliset monumentit ja arkeologiset kohteet on helppo mitata ja kartoittaa mobiilikartoitusjärjestelmällä. Yhdistetty pistepilvi- ja kuva-aineisto on monikäyttöinen lopputuote historiallisten monumenttien tarkasteluun ja dokumentointiin. Pistepilvi- ja kuva-aineistosta saadaan hyvin tarkka ja samalla visuaalinen dokumentti esimerkiksi historiallisesti tärkeiden rakennusten julkisivuista.

 


SOVELLUKSIA:

- Historiallisten monumenttien ja rakennusten dokumentointi
- Arkeologiset mittaukset
- Historiallisten monumenttien ja rakennusten mallinnus
- Muutostulkinta 

TUOTTEET:

- Topografiset kartat
- Georeferoitu pistepilvi- ja kuva-aineisto
- 3D-malli
- Vektoroitu tieto attribuuttineen
- Sijaintitieto attribuuttineen

KENELLE:

- Valtion virastot
- Yliopistot ja tutkimuslaitokset

 
   

Ylläpito kaupunkiympäristössä

Omaisuuden hallinta on iso osa ylläpitoa kaupungeissa ja mobiilikartoitus on oiva tapa kerätä tarvittava tieto omaisuuden hallintaa varten. Trimblen mobiilikartoitusaineistojen käsittelyohjelmistossa on pitkälle kehitetyt toiminnot omaisuuden hallintaan. Pistepilvi- ja kuva-aineistosta saadaan sijainti- ja kuntotietoa kaikesta mitä kaupunkiympäristössä näkyy; liikennemerkeistä kasvillisuuteen ja kadun vaurioihin.SOVELLUKSET:

 • Inventointi
 • Korjausvelan määritys
 • Kuntotarkastukset

TUOTTEET:

 • Georeferoitu pistepilvi- ja kuva-aineisto
 • Vektoroitu tieto attribuutteineen; piste, murtoviiva, monikulmio
 • 3D-malli
 • Sijaintitieto attribuutteineen
 • Tietokanta olemassa olevista rakenteista ja omaisuudesta

KENELLE:

 • Kunnat ja kaupungit
 • Julkiset palvelut
 • Maanmittausyritykset