Laserkeilaimen tekniset ominaisuudet – Osa 1: Keilausnopeus

Trimble X9 -laserkeilain

Kun puhutaan laserkeilainten teknisistä ominaisuuksista, käytetään erilaisia termejä kuten keilausnopeus, kerättyjen pisteiden määrä/sekunti, pistepilven tarkkuus, kohina tai kulmatarkkuus. Mitä nämä eri termit tarkoittavat ja millä on aidosti merkitystä lopputuloksen kannalta? Tässä blogissa keskitytään laserkeilausnopeuteen. Blogin toisessa osassa käydään läpi laserkeilaimen tarkkuuteen liittyviä termejä ja niiden merkitystä.

Laserkeilain tulee valita käyttökohteen ja tarpeen mukaan eikä kannata miettiä niinkään millä laitteella on parhaimmat tekniset ominaisuudet. Jos halutaan nopeaa laserkeilausta eikä tarkkuus ole suurin kriteeri, voi sopivin laite olla mobiili- eli liikkuva laserkeilain. Kun taas halutaan suurempaa tarkkuutta, silloin kannattaa valita staattinen eli maalaserkeilain.

On hyvä muistaa, että mitä enemmän pisteitä kerätään suuremmalla tarkkuudella, sitä enemmän keilaukseen menee aikaa ja aineiston datamäärä kasvaa, mikä taas hidastaa aineiston loppukäsittelyä. Aina ei siis ole paras ratkaisu valita keilainta, joka kerää eniten pisteitä eikä aina ole paras ratkaisu käyttää keilaimen tarkimpia asetuksia.

Laserkeilaimen keilausnopeus

Keilausnopeudella on merkittävä vaikutus laitteen tehokkuuteen, tarkkuuteen ja sovellusmahdollisuuksiin. Oikean keilausnopeuden valitseminen riippuu kohteesta, käyttötarkoituksesta ja tarpeista.

Mitä tarkoitetaan nopeudella, kun puhutaan laserkeilaimista? Yleisesti nopeudella tarkoitetaan laserkeilaimen kohdentaman lasersäteen liikkumisnopeutta, kun se skannaa ympäristöä ja kerää tietoja pistepilven muodossa. Tämä nopeus määrittää sen, kuinka nopeasti laserkeilain voi kattaa tietyn alueen ja kerätä kolmiulotteista tietoa ympäristöstään.

Usein nopeudella tarkoitetaan sitä paljonko pistepilvipisteitä keilain pystyy keräämään sekunnissa, mutta tässä on kyse myös keilaimen tehosta ja laadusta nopeuden lisäksi. Trimblen X7-keilaimen nopeus on 500 kHz eli se pystyy keräämään puoli miljoonaa pistettä sekunnissa ja X9-keilain puolestaan pystyy keräämään miljoona pistettä sekunnissa. On hyvä muistaa, että enemmän ei aina ole parempi eli automaattisesti paras laite jokaiseen käyttötarpeeseen ei ole laite, joka kerää eniten pisteitä sekunnissa. Enemmän pisteitä > isompi määrä dataa > hitaampi käsitellä.

Trimblen laserkeilaimissa pystytään keilausasetuksia muuttamaan, jolloin esim. keilausaika muuttuu. Enemmän pisteitä ja tarkemmat kuvat tarkoittavat pidempää keilausaikaa. Kuvassa 1 nähdään Trimble X9-keilaimen keilauksen kestoa, pistetiheyttä, kerättyjen pisteiden määrää ja tiedostokokoa, kun skannausasetuksia muutetaan.

Kuva: Trimble X9, keilausparametrit

Mikä merkitys laserkeilaimen keilausnopeudella on?

Tärkeä seikka on käyttöaika ja tehokkuus. Nopeampi keilausnopeus mahdollistaa suuremman alueen kattamisen lyhyemmässä ajassa, mikä lisää laitteen tehokkuutta ja vähentää tarvittavaa aikaa datan keräämiseen. Erityisesti suurten alueiden kartoituksessa nopea keilausnopeus voi olla erittäin hyödyllistä.

Toinen merkittävä vaikutus nopeudesta on tarkkuus. Keilausnopeus voi vaikuttaa pistepilven tarkkuuteen ja tiheyteen. Liian nopea keilausnopeus voi johtaa pistepilven harvempaan tiheyteen ja siten pienempään tarkkuuteen, kun taas hitaampi keilausnopeus voi tuottaa tiheämmän ja tarkemman pistepilven. Käyttökohteesta riippuen on tasapainotettava nopeuden ja tarkkuuden välillä.

Laserkeilauksen nopeuteen vaikuttaa myös muut tekijät kuin keilaimen absoluuttinen keilausnopeus. Huomioon otettavia asioita ovat laitteen alkuvalmistelut ennen keilauksen aloittamista, keilaimen tasaaminen sen jälkeen, kun sitä on liikuteltu sekä pistepilvien rekisteröiminen työmaalla.

Kun Trimblen X7- tai X9-keilain käynnistetään, se tekee aina automaattisen itsetasauksen. Laite siis ”suoristaa sisäisesti” itsensä aina ±10° kaltevuudella, mikä tarkoittaa suomeksi, ettei laitteen tarvitse olla täysin suorassa. Riittää kun tarkistaa silmämääräisesti, että keilain on 10 asteen kaltevuudella suorassa. Tämä säästää aikaa, kun laitetta liikutellaan.

Pistepilven rekisteröinti

Pistepilvien rekisteröinti työmaalla keilauksen yhteydessä tapahtuu automaattisesti FieldLink-ohjelmistolla. Ohjelmisto rekisteröi erilliset keilausasemat toisiinsa ja muodostaa niistä yhtenäisen pistepilven. Rekisteröinti tapahtuu tunnistamalla yhteisiä pintoja kuten seiniä eri keilausasemista, joiden avulla ne voidaan yhdistää. Trimblen keilaimissa on lisäksi sisäinen inertiaominaisuus, mikä tarkoittaa, että keilain ”ymmärtää” mihin suuntaan se liikkuu kohteessa, kun sitä siirretään. Trimblen automaattinen rekisteröinti on aito rekisteröinti eikä esirekisteröinti, joka pitää vielä erikseen rekisteröidä tietokoneella. FieldLinkissä automaattinen rekisteröinti voidaan siirtää sellaisenaan eteenpäin jatkokäsittelyyn. Tämä säästää aikaa työmaalla ja nähdään heti keilauksen valmistuttua, onko keilaus onnistunut ja ovatko pistepilvet rekisteröitävissä yhteen.

Lisätietoa:

Tutustu:

Trimble X9

3D-laserkeilain

Kirjoitettu

Trimble RealWorks -ohjelmistosta julkaistu uusi versio 12.4.2

Trimble on julkaissut pistepilven käsittelyohjelmistosta RealWorksista uuden version: 12.4.2.

12.4-version uudet ominaisuudet ovat tällä kertaa kohdistuneet mallinnukseen. Uutena ominaisuutena on tullut kaapelihyllyjen mallinnus sekä useita muita parannuksia putkien mallinnukseen.

Ohjelmistolla voidaan käyttää uutta Trimble X9 -laserkeilainta, joka julkaistiin samaan aikaan.

Ohjelmiston yleistä käytettävyyttä on parannettu: esimerkiksi kun näytössä on suuri kohde tai useita kohteita, toiminta on nopeampaa. Lisäksi rekisteröintiominaisuuksia on kehitetty.

Uutena puolena on myös käyttövihjeiden tulo. Vihjeet voi aktivoida päälle, jos niitä haluaa käyttää.
Lisäksi ohjelmisto toimii nyt Win11-käyttöjärjestelmällä.

Aiemmissa versioissa on parannettu toimintaa mm. tiedon hallintaan, rekisteröintiin sekä tarkastustoimintoihin.
Moni ohjelmiston parannuksista on algoritmien kehitystä, jotta ohjelmisto toimisi mahdollisimman jouhevasti.

Lisätietoa Geotrimin tekniseltä tuelta.

 

 

Kirjoitettu

Geotrim avaa verkkokoulutusalustan käyttäjien tueksi

Geotrim avaa verkkokoulutusalustan käyttäjien tueksi

Geotrim siirtyy tänä keväänä tuki- ja koulutuspalveluissa uudelle tasolle.
15.2.2022 julkaistu verkkokoulutusalusta tarjoaa laite- ja ohjelmistokäyttäjille konkreettista apua ja hyödyllistä tietoa päivittäisen mittaustyön tueksi.

Geotrimin verkkokoulutussivusto sisältää erilaisia kursseja ja oppimispolkuja omatoimiseen opiskeluun. Käyttäjä voi edetä sivulla omaan tahtiin, tarkistaa osaamistaan ja edetä alkeista vaativiin koulutusosioihin.

Sivustolla on jo saatavilla oppimismateriaaleja. Trimblen takymetrien ja GNSS-järjestelmien ja niihin liittyvien ohjelmistojen käyttäjille, ja lähiaikoina julkaistaan koulutussisältöä myös UAS-, laserkeilaus- ja mobiilikartoitusjärjestelmistä.

Koulutuksiin ilmoittautuminen avataan lähipäivinä osoitteeseen https://tuki.geotrim.fi. Tarkista ennen ilmoittautumista mahdolliset Käyttöturva-, GT-Tuki tai ohjelmiston ylläpitosopimukset, joita yrityksellesi on tehty. Kurssit avautuvat käyttöön 1.3.

Lisätietoa: Kari Immonen, puh. 0207 510 634
tuki@geotrim.fi
https://tuki.geotrim.fi

Kirjoitettu

Ensimmäisenä Suomessa Geotrimille Traficomin hyväksymä drone-toimintalupa vaativaan kaupunkialueoperointiin

Uusi asetustasoinen EU-dronelaki astui voimaan vuoden alusta. Näiden määräysten mukaisesti tiheästi asutetulla alueella tehtävä lentotyö vaatii käytännössä aina erityisen kategorian korkeiden vaatimusten mukaiset toimintamallit, -luvat ja laitekokonaisuudet. Toimijan tulee toimintaluvassaan osoittaa regulaation vaatima ilmariskin hallinta ja maariskin lievennys (esim. laskuvarjointegraatio) sekä korkean tason vaatimukset täyttävä varautuminen hätätilanteisiin ja toiminta lisävahinkojen ehkäisemiseksi.

Haettaessa toimintalupaa vaativalle tasolle, tulee maariskin lievennyksenä käytettävän laskuvarjointegraation osalta testata ja todistaa käytettävän laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuus, jolloin esimerkiksi käyttäjän erikseen asentama irrallinen laskuvarjoratkaisu ei täytä vaadittavaa tasoa. Hätätilanteisiin varautumisen osalta käytettävät toimintamallit tulee myös tarkastuttaa ja hyväksyttää pätevällä kolmannella osapuolella.

Traficom on 2.2.2022 myöntänyt Geotrim Oy:lle Suomen ensimmäisen vaativan tason toimintaluvan, joka mahdollistaa näköyhteydessä tehtävän lentotyön tiheästi asutetulla alueella kaikkialla Suomessa. Toimintalupa on ensimmäinen laatuaan ja mahdollistaa lentotyön myös sivullisten ihmisten yllä. Toimintalupa on myönnetty Nordic Drones Oy:n täysintegroidulla laskuvarjolla varustetulle GeoDrone6-kalustolle.

Toimiluvan myötä Geotrim voi nyt ensimmäisenä Suomessa esittää vaativan lentotyön tarpeisiin viranomaisen hyväksymän turvallisen ja vastuullisen kokonaisratkaisun sekä tarjota asiakkaiden käyttöön kaikki vaativan tason lupaprosessissa tarvittavat ilmailun asiantuntijapalvelut.

Geotrimin drone-asiantuntija Eero Vihavainen kehottaakin ottamaan ensimmäisen askeleen kohti tulevaa ja olemaan yhteydessä. “Kartoitamme yhdessä asiakkaan ilmakuvaustarpeet ja niiden perusteella tarjoamme tietoa ja mahdollisuuksia asiakkaalle soveltuvista jatkotoimenpiteistä.”

Lisätietoa:
Geotrim Oy
0207 510 600
info (at) geotrim.fi

Geotrimin edustama GeoDrone6 on ainoa, joka täyttää droneregulaation vaatimukset ja sisältää täysin integroidun laskuvarjojärjestelmän. 

Trimble RealWorks

Trimble RealWorks, versio 12.0

Trimble RealWorks-ohjelmistoon on julkaistu päivitetty versio, 12.0.

Pistepilvien käsittelyohjelmisto Trimble RealWorks tarjoaa tehokkaat työkalut pistepilvien rekisteröintiin, analysointiin, mallintamiseen ja parhaiden 3D-lopputuotteiden luomiseen laserkeilausaineistoista.

RealWorks on nyt uuden päivityksen myötä saatavilla myös SaaS-pohjaisena lisenssinä, jolloin kaikki päivitykset tulevat automaattisesti vuosimaksun myötä.

RealWorks 12.0-version uusia ominaisuuksia ja parannuksia ovat muun muassa:

  • Putkistojen mallinnus: Uusi työkalu putkien ja kokonaisten putkistojen luomiseen valitsemalla osakokonaisuuksia pistepilvestä, jotka ohjelma tunnistaa, mallintaa ja yhdistää putkilinjoiksi.
  • Liikkuvien objektien automaattinen segmentointi: ohjelma tunnistaa automaattisesti kohteet kuten autot tai ihmiset ja segmentoi ne liikuttelua varten. Toiminto soveltuu erityisesti onnettomuustutkintaan tai mallinnettujen kohteiden sovittamiseen ympäristöön.
  • Pinnan editointi: Mesh-editointityökalulla voidaan nyt lisätä viivasegmenttejä kokonaisten kolmioiden luomiseksi ja Mesh-mallin täydentämiseksi tai muokkaamiseksi.
  • Muunna projektiin tuodut kuvat ortokuviksi: Uusi työkalu muuntaa tuodut kuvat ortokuviksi, joita voidaan näyttää 3D-näkymässä.
  • Pistepilvien läpinäkyvyys: Uusi visualisointityökalu on lisätty mallien lähellä olevien pistepilvien läpinäkyvyyden säätämiseen.
  • Parannuksia ulkoasuun ja IFC-tiedostojen tiedonsiirtoon.

Uusia UAS-ratkaisuja kaupunkialueella lentämiseen

(4.11.2021)

Uusi EU-droneasetus astui voimaan vuoden 2021 alussa ja sen siirtymäaika loppuu noin 50 vuorokauden kuluttua. 

Uusi asetus tulee merkittävästi vaikuttamaan dronea kartoitus- ja muuhun työhön asutulla alueella käyttävien lento-operointiin, laitteisiin ja lupiin. Nykytiedon mukaan nämä operoinnit menevät uuden säätelyn Erityinen-luokkaan (Specific). Erityinen-luokassa operaattorilupien myöntäminen tapahtuu Traficomin toimesta SORA-riskiarviointimenettelyn kautta, ellei operointiin soveltuvaa ennalta määriteltyä riskiluokitusta ole olemassa (PDRA).
Laitevalmistaja Nordic Drones Oy:llä, jonka GeoDrone-kartoituskopterin myyjänä Geotrim toimii Suomessa, on jo uuden droneasetuksen vaatimuksia ja omia testilentoja varten Erityinen-luokan operaattorilupa tiheästi asutetun alueen ulkopuolelle.

Uusi laki edellyttää operaattorilta ja drone-järjestelmältä myös maariskin hallintaa.  

Erityinen-luokan operaattorilupa ei kuitenkaan perusmuotoisena mahdollista tiheästi asutulla alueella operointia. Se edellyttää esimerkiksi dronen kanssa integroidun laskuvarjojärjestelmän käyttöönottoa ja sen toimintakyvyn osoittamista.

Nordic Drones on yhteistyössä suomalaisen VectorSave-laskuvarjovalmistajan kanssa kehittänyt GeoDrone-integraation ja tehnyt kesän aikana lähes 20 ASTM 3322-18 standardin mukaista testilentotilannetta ja varjolaukaisua ilman yhtään virhetilannetta.

Operaattorilupa kaupunkialueilla lentämiseen hakuvaiheessa

Geotrimin drone-asiantuntija Eero Vihavainen on yhdessä Aviagoupin Jarno Koposen kanssa valmistellut ja jättänyt Traficomille Suomen ensimmäisen kaupunkioperointiin tähtäävän operaattorilupahakemuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa GeoDronella tapahtuvan kaupunkikartoituksen jatkuvuus. Tähän hakemukseen on yhdistetty maariskinhallinta Nordic Drones Oy:n GeoDrone 6 -kopterin laskuvarjointegraation avulla.

Geotrim Oy:n oma operaattorilupahakemus on ensimmäinen vaihe kohti vaativaa kaupunkioperointia. Lupaprosessin kautta tavoitteena on myös luoda hyväksytty koulutusjärjestelmä ja asiakkaille tarjottava palvelukokonaisuus, jotta koulutuskokonaisuus yhdessä GeoDrone 6 -kopterin ja laskuvarjointegraation kanssa palvelisi ja edistäisi asiakkaiden tarpeita kaupunkikartoitukseen. Hakemus on Traficomilla käsittelyssä, joten pyrimme tiedottamaan aiheesta heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

Lisätietoa

Geotrim Oy, Eero Vihavainen, +358406877410, eero.vihavainen@geotrim.fi

Kuva: Nordic Drones Oy

Trimbleltä uusi mobiilikartoitusjärjestelmä Trimble MX50 väylien ja omaisuuden hallintaan ja kartoitukseen

Trimble MX50

Trimble® MX50 -mobiilikartoitusjärjestelmä tarjoaa tarkan ja luotettavan tiedonkeruuteknologian, joka on yhteensopiva Trimblen geospatiaalisten ohjelmistojen kanssa.

MX50 tuottaa pienikohinaisen, tarkan maanpintadatan ja on suunnattu väylien tarkastuksista ja ylläpidosta vastaaville organisaatioille niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille.

Järjestelmä sisältää Trimblen suunnitteleman uuden laserkeilaimen erittäin tarkkaan tiedon keruuseen, 360 asteen panoraamakameran sekä GNSS/IMU-paikannusteknologian. MX50 tuottaa tiheää pistepilveä ja monipuolista kuva-aineistoa maanmittaustarkkuudella ja on yhteensopiva Applanix POSPac, Trimble Business Center ja Trimble MX -ohjelmistopakettien kanssa.

Trimble MX50 on osa Trimblen mobiilikartoitusportfoliota, johon kuuluvat myös Trimble MX9 ja MX7. Järjestelmien maahantuoja Suomessa on Geotrim, joka myös vastaa käyttökoulutuksesta, teknisestä tuesta sekä laitteiden huollosta.

Lisätietoa: Sakari Mäenpää, puh. 0207 510 622

Trimble MX50
Tutustu: Trimble MX50 -mobiilikartoitusjärjestelmä

Geotrimin 3D-valikoimiin uusi mobiilikartoitusjärjestelmä ja VTOL-tekniikan kiinteäsiipinen drone

Geotrim Oy:n tuotetarjonta on täydentynyt kahdella uudella 3D-mittausjärjestelmällä: Kesän aikana on saapunut Trimble MX9 -mobiilikartoitusjärjestelmä ja UAV-tarjontaan on tullut pystysuoraan nouseva ja laskeva (VTOL) kiinteäsiipinen saksalaisen Quantum-Systemsin valmistama Trinity F90+ -drone.

 

Trimble MX9 edustaa tehokkuudellaan ja helppokäyttöisyydellään mobiilikartoitusjärjestelmien uusinta sukupolvea ja on nopeasti asennettavissa erilaisiin ajoneuvoihin, kiskokalustoon tai vaikka veneeseen. Asennusteline kiinnitetään kattotelineeseen, johon sensoriyksikkö asennetaan pikakiinnityksellä. Sensoriyksikön lisäksi järjestelmään kuuluu kontrolliyksikkö sekä virtayksikkö. MX9:n operointiin riittää tabletti tai tietokone sekä selain. Erillistä tiedonkeruusovellusta ei tarvita.

Sensoriyksikön ydin on kaksi tehokasta laserkeilainta, jotka yhdessä tuottavat maksimissaan kaksi miljoonaa pistettä sekunnissa. Näitä täydentävät 360° panoraamakamera sekä kolme viistokameraa, jotka tuottavat visuaalista kuva-aineistoa ympäristöstä ja mahdollistavat pistepilven värjäyksen. Sensoreiden georeferoinnista ja asennon määrityksestä huolehtii alan referenssi, Applanixin AP60 GNSS/IMU-järjestelmä.

Trimble MX9 -mobiilikartoitusjärjestelmä taipuu moneen: suunnittelun lähtötietojen keruuseen, väylien ja väyläinfran dokumentointiin, tarkemittauksiin, kaupunkimallinnukseen ja moneen muuhun. Nopeasti asennettavana se on helposti käyttöön otettavissa pieniinkin projekteihin.

Trimble MX9 on käytettävissä vaihtoehtoisilla tavoilla. Käyttökoulutuksen jälkeen on mahdollista toteuttaa omatoiminen tiedonkeruuprojekti ja siihen liittyvän prosessointi tai vaihtoehtoisesti Geotrimin yhteistyökumppani, Tripodi Finland Oy, toteuttaa projektin avaimet käteen -periaatteella: tiedonkeruusta valmiiksi lopputuotteiksi.

 

Kiinteäsiipinen Trinity F90+ drone nousee ja laskee pystysuoraan, joten operointi ei vaadi yhtä paljon tilaa kuin perinteiset kiinteäsiipiset ratkaisut. Pitkän suunnittelutyön lopputuloksena kehitetty optimoitu siipigeometria tarjoaa hämmästyttävän 14:1 liitosuhteen, jonka ansiosta Trinity kuluttaa matkalennossa vain vähän virtaa ja maksimi lentoaika on aina vähintään 90 minuuttia.

Pitkä lentoaika yhdistettynä suureen lentonopeuteen (max 20 m/s) mahdollistaa isojen alueiden kuvauksen yhdellä lennolla. Yhdellä lennolla voidaan kuvata jopa 700 ha:n alue, joten Trinity soveltuu mainiosti kartoitussovellusten lisäksi geologisiin sovelluksiin sekä maa- ja metsätaloussovelluksiin, joissa usein on tarve kuvata suuria alueita.

Trinityn sensorivalikoima on kattava: Sonyn UMC ja täyden kennon RX1R II -kamerat ovat vaihtoehtoisia RGB-sensoreita ja tuottavat laadukasta kuva-aineistoa. Maa- ja metsätaloussovelluksiin soveltuvat puolestaan RedEdge-MX ja MicaSense Altum -multispektrikamerat. Hyötykuormakotelo on kustomoitavissa, joten muita sensoreita voi käyttää hyötykuorman maksimipainon sallimissa rajoissa.

Trinity F90+:n täydellinen laitekokoonpano sisältää dronen lisäksi mm. QBase 3D -lennonsuunnitteluohjelman, radiolinkin, radio-ohjaimen ja jopa ADS-B-vastaanottimen muun lentoliikenteen seurantaan. Trinity on aina varustettu PPK-tekniikalla, joten kuva-aineiston georeferointi ei edellytä laajaa signalointia. Koko järjestelmä kulkee mukana kätevässä kuljetuslaukussa.

Lisätietoa: Sakari Mäenpää, puh. 040 7171 347

VRS-palvelu 20 vuotta. Juhlavuotta juhlitaan VRS-kuvakilpailulla

Tänä vuonna juhlitaan VRS-palvelua. 2020 tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Etelä-Suomeen rakennettiin Geotrimin toimesta ensimmäinen VRS-teknologiaan perustuva tukiasemaverkkojärjestelmä, joka alkuun tunnettiin GPSnet.fi-nimisenä. Geotrim mahdollisti tarkat reaaliaikaiset ja jälkilaskentaan perustuvat satelliittimittaukset koko Suomeen, kun verkko laajeni valtakunnalliseksi v. 2005.

Näistä ajoista satelliitteja on tullut taivaalle lisää, verkon teknologia ja palvelumuodot ovat kehittyneet ja monipuolistuneet. Nykyään Trimnet VRS -palvelulla on tuhansia käyttäjiä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Haluamme viettää VRS-juhlavuotta yhdessä käyttäjien kanssa. Siksi järjestämme vuoden aikana kuvakilpailun, johon kaikki VRS-käyttäjät voivat osallistua!

Kuvakilpailussa ei kisailla kameroiden hienoudella, vaan kuvien tunnelmalla. GNSS-mittaamisella on monenlaisia sovellusalueita ja käyttäjämme tekevät mittauksia toinen toistaan mielenkiintoisemmissa paikoissa ja olosuhteissa. Nyt kannattaa napata työmaalta kuvia, tallentaa ”VRS-hetkensä” ja lähettää kuvat mukaan kilpailuun. Julkaisemme otoksia pitkin vuotta kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa, jotta hienot kuvat eivät jäisi pöytälaatikkoon vaan saavat laajemmankin yleisön.

Kisa on voimassa 31.8.2020 asti ja päävoittaja julkistetaan VRS-päivässä syyskuussa. Pääpalkintona on komea kaukoputki tarvikkeineen tähtien ja satelliittien tarkkailuun. Toivomme runsasta osanottoa!

Lisätietoa ja osallistumisohjeet

Geotrim mukana Talouselämän julkaisussa “Rakentaminen & Infrastruktuuri 2019: Digitaaliset mittaus- ja paikannustiedot tehostavat ja nopeuttavat tiedon tuottamista

Digitaaliset mittaus- ja paikannustiedot tehostavat ja nopeuttavat tiedon tuottamista

Uudet teknologiat digitalisoivat maa- ja rakennusalan mittaus- ja paikannustietoja nopeasti. Mittaus- ja paikannuslaitteita maahantuova Geotrim tarjoaa asiakkailleen ketteriä tapoja kokeilla ja tutustua uusiin teknologioihin ja auttaa integroimaan ne jouhevasti osaksi organisaatioiden omia prosesseja.

Geotrim on mittausalan johtavan laitevalmistajan Trimblen laitteiden ja ohjelmistojen valtuutettu maahantuoja ja myyjä. Valikoimiin kuuluvat maanmittauksen, kartoituksen ja rakentamisen järjestelmät GNSS-vastaanottimista takymetreihin sekä 3D-pistepilveä tuottavat laitteet, kuten laserkeilaimet, droonit ja mobiilikartoitusjärjestelmät.

”Tietomallintamisen lisääntynyt tarve rakennusalalla on saanut aikaan kasvavan kiinnostuksen näihin järjestelmiin”, kertoo Geotrimin toimitusjohtaja Timo Sääski. Geotrim tunnetaan alan edelläkävijänä ja kehittäjänä, joka on ensimmäisenä tuonut Suomeen mm. mobiilikartoitusjärjestelmän ja mittauslennokin.

”Moni pohtii, oppiiko järjestelmiä käyttämään ja integroituvatko ne omiin prosesseihin. Tässä auttavat Geotrimin Starttipaketit, jotka ovat riskitön tapa tutustua uusiin teknologioihin.”, kertoo Sääski. Starttipaketit sisältävät laitevuokran, koulutuksen, ohjelmiston ja tarvittaessa myös pistepilven tuottamisen. Kokeilun aikana Geotrim on asiakkaan tukena ja varmistaa, että uudesta teknologiasta saadaan täysi hyöty.

”Alalla kannattaisi rohkeasti kokeilla uutta teknologiaa ja uusia mittaustapoja. Kokeilu näyttää, mitkä niistä ovat kunkin yrityksen osalta toimivimmat”, Sääski kannustaa.

Tuotettu tieto saadaan nykyään integroitua asiakkaiden prosesseihin ja sitä voi hyödyntää monipuolisesti. Mittaustieto siirtyy maastosta suoraan toimistoon, suuret pistepilviaineistot ovat entistä kevyempiä käsitellä, ja tieto on helposti ja tehokkaasti jaettavissa ja hallinnoitavissa pilvipalveluiden kautta kaikille osapuolille.

”Uudet digitaaliset prosessit ovat mittausalalla parhaimmillaan erittäin kustannustehokkaita ja tuottavia”, Sääski sanoo

3D-virtuaalimallit rakentamisdokumentointiin

3D-virtuaalimalleja on jo nähty kiinteistövälityksessä, mutta järjestelmä sopii oivallisesti myös kaikkien rakentamisvaiheiden tiedonkeruuseen ja nopeaan dokumentointiin.

Matterportin 3D-kamera tuottaa visuaalista tietoa nopeasti rakennusten sisätiloista, esimerkiksi saneerauskohde saadaan mukaan etäkokoukseen eikä erillistä työmaakäyntiä välttämättä tarvita päätöksenteon tueksi. Aikaa ja rahaa säästyy. Helppokäyttöiseen järjestelmään sisältyy kamera ja pilvipalvelu.

www.3d-malli.fi

Kirjoitettu