Seuraa
Blogikirjoitukset
Sakari Mäenpää

Sakari Mäenpää

 

Takavuosina oli mahdollista, että mittaustyön tarkkuusvaatimus oli speksattu ”mahdollisimman tarkasti”. Taidatkos sitä selvemmin sanoa? Tämä saattoi olla perusteltua aikana, jolloin mittaustyöhön käytettävät laitteet olivat aina tarkkoja ja työtä tekevät henkilöt olivat maanmittausalan koulutuksen saaneita ammattilaisia. Mittaustyö saattoi olla hidasta ja sitä kontrolloitiin, jotta vaadittu tarkkuus voitiin varmistaa.

Maailma on muuttunut ja paikkatiedon keruu ei ole enää maanmittareiden yksinoikeus. Koordinaattitietoa tuottavat tänä päivänä monen koulutustaustan omaavat henkilöt, jotka työskentelevät monilla eri toimialoilla. Tietoa tuotetaan nopeasti suuria määriä ja sen tuottamiseen käytetään mitä moninaisempia laitteita ja tekniikoita. Eri laitteilla ja menetelmillä saavutettava tarkkuus voi vaihdella muutamasta millimetristä aina metreihin tai jopa kymmeniin metreihin.

 

Geotrim GeoExplorerTrimblen Geo 7X -paikkatietolaitteesta on 
kolme eri tarkkuusluokkaa aina cm-tarkkuuteen saakka. 
Laitteen voi päivittää tarkemmaksi tarpeiden muuttuessa.

 

Sijaintitiedon tarkkuusvaatimus voi perustua viranomaisten säädöksiin tai organisaation sisäisiin ohjeisiin. Käytännön kannalta paikkatiedon riittävä tarkkuus saavutetaan, jos koordinaatit yksilöivät kohteen riittävän luotettavasti ilman sekaantumisen mahdollisuutta. Esimerkiksi vesihuollossa sulkuventtiilien välinen etäisyys voi olla minimissään muutaman desimetrin luokkaa. Tällöin paikannuslaitteen 10 cm:n sijaintitarkkuus riittää yksilöimään kohteen riittävällä luotettavuudella tilanteessa, jossa sulkuventtiiliä ollaan paikantamassa putkirikko­tilanteessa. Vastaavasti puistopuiden sijainnin yksilöintiin voi riittää puolen metrin tarkkuus, koska puistopuiden istutusetäisyys toisistaan on tyypillisesti metrien luokkaa.

Tarkkuusvaatimukset vaihtelevat myös sen mukaan, onko kyseessä sijainnin dokumentointi vai jo dokumentoidun kohteen paikannus maastossa. Luonnollisesti sijaintitiedon laatuun kannattaa panostaa tiedon dokumentoinnissa ja erityisesti tilanteissa, joissa kohde jää piiloon sen rakentamisen jälkeen. Esimerkkinä maan alle asennettavat putket, kaapelit ja muut komponentit. Kun asennus on tehty ja kaivanto peitetty, sijainnin dokumenttina jäljelle jää ainoastaan koordinaatit. Maanpäällisten ja näkyvien rakenteiden dokumentointiin riittää monesti vaatimattomampi tarkkuus.

Älypuhelimet, tabletit, navigaattorit ja tarkat GNSS-laitteet tuottavat koordinaattitietoa kolmella desimaalilla tai tarpeen mukaan useammallakin. Desimaalien suuri määrä antaa virheellisen mielikuvan tiedon suuresta tarkkuudesta. Maastosta kerätyn tiedon siirtämiseen käytetään edelleen paljon formaatteja, joissa viedään pelkkiä koordinaatteja, vaikka laitteet ja ohjelmat tallentavat paljon tietoa koordinaattitiedon alkuperästä ja tarkkuudesta. Tiedon käyttökelpoisuuden ja jäljitettävyyden kannalta on oleellista tallentaa tietokantaan ainakin menetelmä, jolla tieto on kerätty sekä kerätyn tiedon arvioitu tarkkuus. 

Kohteen huono sijaintitarkkuus ei välttämättä ole ongelma, mutta ongelmaksi voi muodostua, jos sitä ei tiedetä. Tämä korostuu tilanteissa, joissa etsitään piilossa olevaa kohdetta, kuten maanpinnan alapuolella olevaa kaapelia tai lumikerroksen alla olevaa kaivoa. Jos tiedetään, että kaapeli on aikanaan paikannettu senttitarkasti, voidaan myös olettaa, että se löytyy tarkasti koordinaattien osoittamasta paikasta. Toisaalta, jos tiedetään, että sijainti on tallennettu digitoimalla vanhoilta kartoilta, niin tällöin osataan varautua siihen, että koordinaattitieto antaa vain likimääräisen sijainnin paikannettavalle kohteelle. 

Trimblen tuotevalikoimassa on aina huomioitu erilaiset tarkkuustarpeet paikkatietosovelluksissa. Tuotevalikoimasta löytyy käyttötarpeen mukaan ratkaisuja muutaman metrin tarkkuudesta aina senttitarkkuuteen saakka. Suosituimmaksi tarkkuustasoksi on muodostunut 10 cm:n H-Star-tarkkuusluokka, joka tarjoaa riittävän tarkkuusluokan moniin käyttösovelluksiin kilpailukykyisessä hintaluokassa. Monipuolinen metatiedon tallennus on aina sisältynyt automaattisesti kaikkiin Trimblen tiedonkeruuohjelmiin. Myös Trimnet-korjauspalvelussa on huomioitu erilaiset paikannustarpeet ja tarjolla onkin eritasoisia korjauspalveluita laitetyypistä sekä käyttösovelluksesta riippuen.

Tarkkuudeltaan luotettavan ja metatiedoilla varustetun paikkatiedon keruu ei ole sen vaikeampaa tai hitaampaa kuin tiedonkeruu epätarkoilla menetelmillä. Kalliiksi sen sijaan tulee, jos dokumentoinnissa on säästetty ja tieto joudutaan keräämään uudestaan tai virheellisen sijaintitiedon perusteella tehdään päätöksiä, jotka aiheuttavat merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

 

IMG 1398TerraFlex-sovellusta voi käyttää Trimblen laitteiden lisäksi myös älypuhelimissa. Sovelluksella voi tallentaa paljon tietoa koordinaattitiedon alkuperästä ja tarkkuudesta.