Seuraa
Blogikirjoitukset


Mobiilikartoitusjärjestelmä koostuu yleensä yhdestä tai useammasta laserkeilaimesta, paikannus- ja inertiajärjestelmästä, sekä kamerayksiköistä. Laserkeilainten tuottama 3D-pistepilvi onkin se tuote, mitä mobiilikartoituksella yleensä haetaan. Pistepilven visuaalisuuden parantamiseksi käytetään usein järjestelmän kameroiden tuottamia RGB-arvoja. Aina ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista dokumentoida koko ympäristöä pistepilveksi saakka, vaan hyödyn datan käyttäjälle tuo jo laadukas kuvamateriaali itsessään. Tähän kun vielä lisätään mahdollisuus mitata tarkkaa sijaintitietoa kuvilta näkyvistä kohteista, puhutaan ratkaistusta, joka on keilaaviin laitteistoihin nähden ketterämpi ja huomattavasti kustannustehokkaampi monissa sovelluksissa. Tällainen ratkaisu on Trimble MX7.


Trimble MX7:n taustalla on ajatus luoda nopea ja yksinkertaistettu vaihtoehto järeämpien mobiilikartoituslaitteistojen rinnalle. Laitteiston käyttöönotto, tarkoittaen paketista vaikka henkilöauton katolle ja liikkeelle, kestää puolisen tuntia. Operointiin voidaan käyttää taskusta tai laukusta löytyvää älylaitetta, sillä järjestelmän kontrollointi tapahtuu internetselaimessa, laitteen luoman wifi-yhteyden kautta.

JSa MX7 1

MX7:n on pienikokoinen ja kestävärakenteinen. Kamerayksikkö sisältää kuusi kappaletta viiden megapikselin kameroita, sekä Trimblen paikannus- ja inertiajärjestelmän.

Kyseessä ei ole kuitenkaan mikä tahansa panoraamakamera auton katolle heitettynä. Koko ratkaisu perustuu siihen, että 30 megapikselin panoraamakuvan sijainti tiedetään muutaman sentin tarkkuudella. Lisäksi IMU-yksikkö mittaa järjestelmän kallistukset kuvaottohetkellä. Tähän päästään tehokkaalla Trimble AP15 GNSS-Inertia -järjestelmällä, sekä ajoradan jälkilaskennalla, jossa hyödynnetään Geotrimin Trimnet VRS -tukiasemapalvelua. Kuvapallojen tarkan orientoinnin myötä kuvilta on mahdollista tehdä fotogrammetrista mittaamista. Käytännössä siis osoitetaan mitattava kohde kahdelta kuvalta, jolloin kohteelle saadaan 3D-maastokoordinaatti. Tämän kautta mahdollistuvat myös esimerkiksi etäisyyksien ja pinta-alojen mittaaminen.


Kuvadatalta tehtävään työhön, kuten infraomaisuuden inventointiin ja muuhun mittaamiseen, Trimble tarjoaa modulaarisen MX-ohjelmiston. Ohjelmistopaketti voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Tiedon kerääjälle tärkein palanen on MX Asset Modeler, jossa käyttäjä voi määritellä erilaisia ns. teemoja inventoitavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistossa voidaan etukäteen määritellä mitä kaikkea ominaisuustietoa tietystä kerättävästä kohdetyypistä halutaan tallentaa. Kerättyä tietoa voidaan hallinnoida MX-ohjelmistossa itsessään, taikka siirtää eteenpäin muihin ohjelmiin.

JSa MX7 2

Trimble MX-ohjelmistossa hyödynnetään kerättyä kuvadataa. Kuvasijaintien taustakartaksi voi vaihtaa esimerkiksi ortokuvan WMS-rajapintapalvelun avulla.

Toinen mielenkiintoinen palanen MX-ohjelmistossa on Publisher-moduuli. Publisher mahdollistaa kuvadatan jakelun laajemmalle yleisölle, esimerkiksi organisaation sisäisesti, taikka projektin eri osapuolille. Selainkäyttöliittymän kautta tapahtuva kuvadatan pyörittely muistuttaa erästä kaikkien tuntemaa katunäkymäpalvelua. Tähän kuitenkin lisätään ominaisuuksia kuten kuvilta mittaaminen, oman pohjakartta- tai vektoridatan esittäminen sekä käyttöoikeuksien määrittely.

Yksi tärkeimpiä seikkoja on kuitenkin se, että MX7-yksiköllä voidaan käydä kuvaamassa kohde tarpeen mukaan, jolloin data on aina ajantasaista. Kuvadatan hyödyntäminen ei kuitenkaan jää tähän, vaan Publisherista aineisto ominaisuuksineen voidaan viedä vielä eteenpäin muihin CAD- ja GIS-ympäristöihin plug-inien avulla. Valmiit palaset löytyvät muun muassa ArcGIS-, AutoCAD- ja QGIS-maailmoihin.

Trimble MX7 yhdistettynä MX-ohjelmistoon tarjoaa siis kokonaisvaltaisen ratkaisun katu- ja tieverkostojen hallintaan. Miksi kuitenkaan rajoittua tieympäristöön, kun kevyt laitteisto on asennettavissa vaikkapa mönkijään tai veneeseen?
Kokeile MX7-panoraamakuvan pyörittelyä linkistä:

JSa MX7 3

Linkki panoraamakuvaan: http://sky.easypano.com/panoramic-images/Trimble-MX7---Kielotie%2C-Vantaa-107706.html

Katso myös: Mobiilikartoituspäivä 20.9.2017

Julkaistu kategoriassa Blogit